Business Data Scientist

In deze Data Science opleiding wordt u opgeleid tot Business Data Scientist en leert u m.n. data te interpreteren op business relevantie en deze te vertalen naar innovatieve producten/diensten

Business Data Scientist – opleidingsmogelijkheden

Optie 1: 10-daagse klassikale opleiding
Optie 2: in-company opleiding

 

Zie ook de 10-daagse opleiding Certified Data Science Professional

 

Wat is een Business Data Scientist?

Een Business Data Scientist is een Data Scientist die zich heeft gespecialiseerd in het vinden van de aansluiting bij de business. Een Business Data Scientist creëert waarde door de juiste business vragen te stellen, relevante data te ontsluiten en deze te vertalen naar innovatieve toepassingen. Een Business Data Scientist interpreteert data op business relevantie, vertaalt deze naar product/dienst innovaties en 'verkoopt' deze binnen de organisatie. Hierin ligt dus de meerwaarde van de Business Data Scientist ten opzichte van de 'traditionele', meer technische Data Scientist.

 

Data Scientists hebben de know-how om data technisch te ontsluiten en te analyseren. Deze technische know-how is noodzakelijk, maar volstaat in veel gevallen niet. De kunst is om data in te zetten ter verbetering van de organisatie en het bedrijfsresultaat. Hier komt dus de Business Data Scientist in beeld.

 

Business Data Scientist – bruikbare instrumenten

Om succesvol te zijn met data heeft u ook andere instrumenten nodig dan enkel technische. In de 10-daagse opleiding Business Data Scientist komen met name deze niet-technische instrumenten aan bod, zoals:

 • Bedrijfskundige modellen, business analyse en strategievorming, die u helpen om de juiste vragen te formuleren en doelen te stellen.
 • Soft skills en veranderkundige vaardigheden die u helpen om de doelen zichtbaar te maken voor opdrachtgevers en stakeholders.
 • Kennis van Data Science, architectuur, methoden en organisatiemodellen die u het inzicht verschaffen om Data Science in uw organisatie toe te kunnen passen.
 • Visie en leiderschap die nodig zijn om Data Science in een organisatie te laten werken.

 

Hoe wordt u een Business Data Scientist?

Business Data Scientists spelen een essentiële rol in het data value proces. Als Business Data Scientist dient u over een aantal belangrijke eigenschappen te beschikken.

 • U moet op basis van uw kennis van de business, bedrijfsrelevante analyses kunnen maken uit de beschikbare data c.q. analyses kunnen maken die resulteren in voor de bedrijfsvoering relevante informatie.
 • U moet het vermogen hebben om, met behulp van moderne technologieën, data te verzamelen, beschikbaar te maken, te analyseren en te ontsluiten. Zeker technieken en applicaties maken op dit moment een enorme ontwikkeling door (Hadoop, R, etc., etc.). Het vermogen om relevante technieken te herkennen, u eigen te maken en toe te passen is dus ook een belangrijke eigenschap van de Business Data Scientist.
 • Een derde eigenschap is uw sociaal interactieve vermogen.

 

Business Data Scientist opleiding – wat leert u?

In deze actuele en inspirerende 10-daagse Business Data Scientist opleiding:

 • Bouwt u een helder beeld van het belang, de relevantie en de inhoud van de functie van Business Data Scientist zoals deze in ondernemingen steeds meer vorm krijgt.
 • Verwerft u een actueel inzicht in de toegenomen rol van data in de samenleving in het algemeen en in de bedrijfsvoering in het bijzonder.
 • Leert u, met behulp van moderne technologieën, data te verzamelen, beschikbaar te maken, te ontsluiten en te analyseren.
 • Leert u op basis van business kennis, bedrijfsrelevante analyses te maken uit de beschikbare data.
 • Leert u geproduceerde kennis actief in te zetten door deze op de juiste wijze (naar vorm, tijd en communicatiewijze) onder de aandacht te brengen van decision makers.

 

Business Data Scientist – voor wie?

De 10-daagse opleiding Business Data Scientist richt zich op iedereen die werkzaam is op het raakvlak tussen business en data science en in het bijzonder op professionals die een loopbaan ambiëren in het werken met data en/of business analyse of die hierin al werkzaam zijn. Wij denken hierbij aan Big Data projectmanagers, Business Intelligence (BI) managers en -consultants, IT managers, business development managers, data analisten, business analisten, datawarehouse analisten, informatie architecten, marketing (technology) managers, marketing (intelligence) managers en innovatie managers.

Business Data Scientist – in-company en op maat

Ook de Business Data Scientist opleiding kunnen wij in-house (en op maat) organiseren. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Business Data Scientist – opzet van de opleiding

De 10-daagse opleiding Business Data Scientist is gebaseerd op een unieke visie op het vakgebied en leert u van daaruit te reflecteren op de positie van de Business Data Scientist in een organistatie. Tijdens de opleiding leert u welke praktische competenties van belang zijn voor de uitoefening van uw functie. Met behulp van een probleemgerichte praktijkcase, die als een rode draad door de opleiding loopt, krijgt u zicht op uw rol als Business Data Scientist. Tijdens de praktijkcase werkt u in een team aan opdrachten. Elk team is samengesteld uit cursisten met complementaire eigenschappen op het gebied van Data Science, zodat u niet alleen leert van uw docenten, de theorie en de praktijkcase, maar zeker ook van elkaar.

 

Business Data Scientist – voorkennis

Om succesvol deel te kunnen nemen aan de Business Data Scientist opleiding verwachten wij van u minimaal een HBO/Bachelor opleiding in de richting van bedrijfskunde, bedrijfseconomie of informatiekunde/IT.

 

Business Data Scientist – aantal deelnemers

Gezien het intensieve en interactieve karakter van de Business Data Scientist opleiding is het aantal deelnemers beperkt.

De 10-daagse opleiding Business Data Scientist bestaat uit 5 lesblokken van telkens 2 aaneengesloten dagen. Het programma is inclusief 5 diners en 5 overnachtingen.

 

LESBLOK I – DATA SCIENCE

Data is een belangrijke productiefactor voor organisaties en dient daarom gericht georganiseerd te worden. In dit eerste lesblok staat de context van Data Science centraal en maken we een start met de praktijkcase en uw persoonlijk werk/ontwikkelingsplan.

 • Data Science: de fundamenten
 • Wat is Data Science?
 • Wat zijn data, informatie, kennis en intelligence?
 • Hoe verhouden deze zich tot elkaar?
 • Data Science: een procesmatige benadering waardoor u grip krijg op uw werkgebied

 

LESBLOK II – DATA ANALYTICS

In dit tweede lesblok wordt veel aandacht besteed aan het werken met data.

 • Data, data-analyse en tooling
 • Verschillende soorten data
 • Het proces van data verwerving en data verwerking
 • Soorten analyses, tools en toepassingen
 • Het maken van keuzes: welke techniek zet u wanneer in?
 • Verschillende 'volwassenheidsniveaus'
 • Privacy wetgeving: Europese wetgeving en bescherming van persoonsgegevens

 

LESBLOK III – BUSINESS ANALYTICS

In dit lesblok staat de rol van business modellen in informatie- en analyseprocessen centraal. Vanuit een informatiekundig perspectief wordt de rol van modellen (theoretisch) behandeld en praktisch geïllustreerd. Hoe kunt u nu met behulp van modellen informatie of kennis produceren? Daarnaast worden relevante business modellen behandeld. In eerste instantie is daarbij gekozen voor modellen die een strategisch perspectief op de organisatie werpen. Dit betekent dat zowel modellen aan bod komen die worden gebruikt voor interne (product/portfolio-)analyses, als modellen die voor externe (omgevings-)analyses geschikt zijn. Net als in de andere lesblokken wordt de verworven kennis direct toegepast in de praktijkcase.

 

LESBLOK IV – DE BUSINESS DATA SCIENTIST: TACTIEKEN

In dit lesblok staat het realiseren van de toegevoegde waarde van data centraal. Zowel de inhoudelijke als de sociale context van besluitvorming worden behandeld. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen methoden en technieken voor het presenteren van data/kennis (infographics) en het beargumenteren. Ook wordt in dit lesblok aandacht besteed aan de ethiek van dataverwerking en datagebruik.

 

LESBLOK V – PRAKTIJKCASE (SLOT)

Gedurende de gehele opleiding vormt de praktijkcase de rode draad. Doel van de case is om per les praktisch te oefenen met de stof. In dit lesblok komt de opdracht die elk team aan het begin van de opleiding heeft gekregen tot een einde. De databewerkingen en data analyses die in de context van de opdracht hebben plaatsgevonden, moeten nu in een eindpresentatie worden verwerkt.Uw docenten zijn experts op het vakgebied Data Science in relatie tot het data value proces. U krijgt van hen de nodige theoretische bagage, maar u zult vooral profiteren van hun enorme praktische vakkennis.

De Business Data Scientist opleiding bestaat uit 5 lesblokken van telkens 2 aaneengesloten dagen, verdeeld over 5 maanden. De eerste cursusdag van elk lesblok start om 9.30 uur en eindigt om 19.30 uur met een diner en aansluitend een overnachting. De tweede cursusdag van elk lesblok start om 8.30 uur en eindigt om 16.30 uur. De opleiding vindt plaats in de omgeving van Utrecht. U kunt op de volgende data deelnemen:

 

Business Data Scientist – opleiding I

 • Lesblok I – 1 en 2 februari 2018
 • Lesblok II – 8 en 9 maart 2018
 • Lesblok III – 5 en 6 april 2018
 • Lesblok IV – 17 en 18 mei 2018
 • Lesblok V – 7 en 8 juni 2018

De kosten van de 10-daagse Business Data Scientist opleiding bedragen € 7.900,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief het studiemateriaal, lunches, koffie/thee en 5 overnachtingen met ontbijt en diner.