Informatiemanagement

In deze actuele 10-daagse opleiding Informatiemanagement worden de belangrijkste aandachtsgebieden behandeld waardoor u weer up-to-date bent en de juiste beslissingen kunt nemen

Informatiemanagement – opleidingsmogelijkheden

Optie 1: 10-daagse opleiding inclusief kenniscertificaat

Optie 2: in-company opleiding


Informatiemanagement – alternatieve opleidingen


Informatiemanagement – sneller en beter presteren met meetbare resultaten

Uw organisatie heeft te maken met forse uitdagingen op het gebied van informatiemanagement. Innovaties en veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Hoe kunt u nu sneller, beter en met minder kosten presteren? In deze actuele 10-daagse Informatiemanagement opleiding leert u proactief en sturend op te treden met als concreet resultaat meetbare verbeteringen in de informatieprocessen die bijdragen aan het succes van uw organisatie.


Informatiemanagement opleiding – leerresultaat

In deze actuele 10-daagse opleiding Informatiemanagement worden de belangrijkste aandachtsgebieden in het vakgebied behandeld waardoor u weer up to date bent en de juiste beslissingen kunt nemen. Door een optimale mix van theorie, opdrachten en discussie doet u veel praktische kennis op die direct toepasbaar is in uw functie. Uw kennis wordt getoetst aan de hand van tal van praktijkcases.

U bent na afloop van deze opleiding in staat om veranderprogramma’s concreet uit te voeren door uw nieuw verworven kennis, vaardigheden en inzichten toe te passen. U houdt grip op de kwaliteit van informatiemanagement binnen uw organisatie doordat u in staat bent om de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied te projecteren op uw eigen organisatie. Na het volgen van deze opleiding kunt u op strategisch niveau optreden als volwaardig gesprekspartner en adviseur op het gebied van informatiemanagement, IT bedrijfsvoering en business innovatie.


Informatiemanagement – opleidingsmodules

Tijdens de 10-daagse opleiding Informatiemanagement worden de volgende aandachtsgebieden behandeld:

 • De positie van informatiemanagement
 • Inventariseren van behoefte d.m.v. storytelling
 • Rol en positionering van functioneel beheer t.o.v. informatiemanagement
 • Agile requirements
 • Informatieplanning & business cases
 • Portfoliomanagement
 • Agile, Lean en Scrum voor business en IT
 • Projectperformance, projectbeheersing, regie, opdrachtgeverschap en governance
 • Succesvol aansturen van interne en externe leveranciers
 • IT sourcing
 • Leveranciersselectie en leveranciersmanagement
 • Regievoering en contract management
 • Validatie en het belang van testen en kwaliteitszorg
 • Bedrijfsarchitectuur, IT architectuur en beheerarchitectuur
 • Informatiebeveiliging en cloud
 • Risicomanagement
 • Datastrategie
 • Procesmanagement, -modellering en -optimalisatie
 • Adviesvaardigheden


Informatiemanagement – voor wie?

De 10-daagse opleiding Informatiemanagement is ontwikkeld voor informatiemanagers, I&A coördinatoren en managers, functioneel beheerders, IT managers, IT beleidsmedewerkers, business analisten, projectleiders, IT consultants en organisatie-adviseurs.

 

Uw logo of banner hier? Word dan partner! Als partner heeft u de mogelijkheid om u en uw organisatie gedegen onder de aandacht te brengen van uw doelgroep, o.m. via onze website, brochures, nieuwsbrieven en maandelijkse cursussen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

Informatiemanagement opleiding in-house en op maat

Al vanaf 5 deelnemers kunnen wij de 10-daagse opleiding Informatiemanagement in-company (en op maat) verzorgen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Informatiemanagement opleiding – lesmethode

Deze intensieve en diepgaande Informatiemanagement opleiding bestaat uit een mix van theorie, praktijk, opdrachten, discussie en veel interactie. Elke lesdag wordt uw kennis getest door middel van een kennistoets. Aan het eind van de opleiding ontvangt u een certificaat met de cijfers van alle kennistoetsen.


Informatiemanagement – lesmateriaal

U ontvangt uitgebreid (digitaal) lesmateriaal en 2 boeken.


Informatiemanagement – voorkennis

U heeft geen specifieke voorkennis nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan deze 10-daagse Informatiemanagement opleiding.


Informatiemanagement – aantal deelnemers

De 10-daagse opleiding Informatiemanagement bestaat uit tal van praktijkopdrachten, discussie en veel interactie. Om deze redenen is het aantal deelnemers beperkt.


Informatiemanagement – niveau van de opleiding

De opleiding Informatiemanagement wordt gegeven op HBO werk- en denkniveau.

Informatiemanagement – Lesprogramma


DAG I – DE POSITIE VAN INFORMATIEMANAGEMENT

Informatiemanagement – introductie

 • Het speelveld van de informatiemanager en functioneel beheerder
 • Van procesmanagement naar informatiemanagement
 • Informatiemanagement: toepassingsmogelijkheden
 • Dynamiek, scope en uitdagingen van informatiemanagement


Informatiemanagement – positie nu en in de toekomst

 • Rollen, inzichten en ontwikkelingen binnen informatievoorziening
 • Soorten informatie: intern, extern, operationeel, tactisch, strategisch
 • Soorten informatiesystemen en de relatie tot de bedrijfsvoering
 • Uitdagingen voor het vakgebied Business Information Management
 • Hoe kan informatiemanagement meer waarde in uw eigen organisatie toevoegen?
 • Informatiemanagement Canvas toepassen t.b.v. uw eigen organisatie


DAG II – INVENTARISEREN VAN BEHOEFTEN

Inventariseren van behoefte d.m.v. storytelling

 • Diepgaand begrip van de klant
 • Gebruik van verhalen (storytelling) bij het inventariseren van behoeften
 • Storylistening
 • Vertalen van verhalen naar klantbehoeften: gebruik methode behoeftestelling


Functioneel beheer en Agile requirements

 • Rol en positionering van functioneel beheer t.o.v. informatiemanagement, applicatiebeheer en technisch beheer
 • Het organiseren van de vraag “van strategie naar operatie”
 • Focus op wijzigen beheer
 • Agile requirements
 • Visie ontwikkeling/vertaling aan de hand van storymapping
 • Besluitvorming over veranderingen door middel van storyslicing
 • Gebruik van user stories en acceptatiecriteria


DAG III – INFORMATIEPLANNING EN PORTFOLIOMANAGEMENT

Informatieplanning en business cases

 • Doel van informatieplanning
 • Business Informatie Planning
 • Uitgangspunten en vrijheidsgraden
 • Business cases: het belang
 • Soorten baten: kwalitatief en kwantitatief
 • Opstellen van business cases
 • Van business case naar projecten


Portfoliomanagement

 • Het belang van portfoliomanagement
 • De rol van informatie en IT in business innovatie, business strategie en bedrijfsvoering
 • Succescriteria voor portfolio's
 • Portfoliodefinitie en -management: technieken


DAG IV – AGILE EN LEAN VOOR BUSINESS EN IT

Agile en Scrum

 • Wat is Agile werken en waarom Agile werken?
 • Het Agile Manifesto
 • De Agile werkwijze: de 12 principes
 • Wanneer Agile werken en wanneer niet?
 • Een overzicht van de belangrijkste Agile methodes
 • Agile waarden, gedrag en houding
 • De rollen: Product Owner, Scrum Master, team
 • Samenstelling team
 • De rituelen: sprint planning, daily stand-up, demo en retrospective
 • De sociale objecten: technieken als scrumbor en burn-down charts
 • Van idee tot product
 • Product Backlog, User Stories, Story Mapping, Definition of Ready


Lean

 • Lean principes
 • De Kanban methode
 • Verspilling en praktische tools
 • Het Ishikawa diagram
 • Overeenkomsten en verschillen tussen het Lean en Agile gedachtegoed


DAG V – PROJECTPERFORMANCE, REGIE EN OPDRACHTGEVERSCHAP

Regie, opdrachtgeverschap en governance

 • Managen, besturen en bijsturen van projecten
 • Beheersing van projecten: de menselijke factor
 • Verschillen tussen projectregie (governance) en management
 • Opdrachtgeverschap
 • Vormen van IT-regie
 • Opdrachtverstrekking
 • Het creëren van betrokkenheid in projecten
 • Waarom gaan IT-projecten vaak mis?
 • Herkennen en oplossen van projectescalatie
 • Voorkomen van projectescalatie: effectieve methoden en technieken
 • Vergroten van de slagingskans
 • Monitoring en kwaliteitscontroles
 • Samenwerking en conflicthantering
 • Project governance en besturingsmechanismen (soft/hard controls)


DAG VI – SUCCESVOL AANSTUREN VAN IN- EN EXTERNE LEVERANCIERS

IT sourcing

 • Trends en ontwikkelingen in outsourcing
 • Welke middelen zijn er om te sturen binnen outsourcing?
 • Soorten sourcing en partnerships
 • Determinanten van outsourcingssucces
 • Risico’s en tips
 • Inrichting van leveranciersmanagement
 • Leveranciersselectie


Contract Management

 • Contract management
 • Succesvol aansturen van leveranciers op effectiviteit en efficiëncy
 • Opdrachtgeverschap van projecten en services
 • Service Level Agreements (SLA’s)
 • KPI’s en het beoordelen van prestaties
 • Transitie issues
 • Regievoering


DAG VII – KWALITEIT EN IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIE EN APPLICATIES

Validatie en kwaliteitszorg

 • Testen en kwaliteitszorg: het belang
 • Het belang van testen en kwaliteitszorg en uw eigen rol op dit gebied
 • Kwaliteitsplan en soorten testen


Informatie en applicaties – implementatie

 • Waarom gaan implementaties mis?
 • IT implementaties: de vijf valkuilen
 • De impact van een niet-succesvolle implementatie
 • De traditionele implementatie
 • Alternatieven en best practices voor succesvolle implementaties


DAG VIII – IT ARCHITECTUUR EN BEHEERARCHITECTUUR

Bedrijfsarchitectuur en IT Architectuur

 • Wat is IT architectuur?
 • Waarom IT architectuur toepassen?
 • Wat is een architectuurprincipe?
 • Voorbeelden van architectuurprincipes
 • Wat is een architectuurmodel?
 • Voorbeelden van architectuurmodellen
 • Welke best practices zijn er op de markt?
 • Hoe past u architectuur toe in projecten?


Beheerarchitectuur

 • Wat is beheren onder architectuur?
 • Waarom is er behoefte aan een beheerarchitectuur?
 • Hoe ziet het beheerarchitectuur framework eruit?
 • Voorbeelden van architectuurprincipes voor beheer
 • Voorbeelden van architectuurmodellen voor beheer
 • Hoe past u e.e.a. toe in uw beheerorganisatie?


DAG IX – INFORMATIEBEVEILIGING EN CLOUD COMPUTING

Informatiebeveiliging

 

Cloud Computing

 • Cloud technologieën: actuele mogelijkheden en toepasbaarheid
 • Trends en ontwikkelingen op het gebied van cloud technologie
 • Welke clouddienst past het beste bij uw organisatie?
 • Wat is PaaS, SaaS, IaaS?
 • Public, private of hybride cloud
 • Managen van regie op de cloud
 • Aandachtspunten: data integratie, compliance, privacy, op- en afschalen
 • Cloud als applicatieplatform: hoe waarborgt u continuïteit en stabiliteit?
 • Apps en webapplicaties
 • Clouddiensten en privacy wetgeving: wat mag u verwachten van uw cloud dienstverleners?


DAG X – INFORMATIEMANAGEMENT: VERNIEUWING EN INNOVATIE

Datastrategie voor Informatiemanagement

 • Wat is Big Data?
 • Big Data analytics
 • Gestructureerde en ongestructureerde data
 • Open data
 • Big data per sector (publiek/privaat)
 • Data Driven Strategy: het ontwerpen van business modellen aan de hand van data
 • Wat betekent Data Driven Strategy voor uw organisatie en voor informatiemanagement?


Procesmanagement en adviesstijlen

 • Procesgericht werken als bewuste keuze
 • Procesmodellering aan de hand van Business Process Model Notation (BPMN)
 • Procesoptimalisatie aan de hand van Lean: Value Stream Mapping, Customer Value, de zeven verspillingen in processen
 • Adviesproces
 • Adviseursrol en adviesstijlen
 • Herkennen van en omgaan met weerstand


N.B. Zijn niet alle lesdagen voor u relevant? Het is ook mogelijk om de opleiding in te korten naar 6 of 8 dagen. U kiest zelf welke lesdagen u wilt volgen. Neem voor meer informatie contact met ons op.De 10-daagse opleiding Informatiemanagement wordt gegeven door tal van vooraanstaande en uiterst ervaren docenten en gastdocenten uit de praktijk.

De opleiding Informatiemanagement bestaat uit 10 lesdagen en wordt gegeven in Amsterdam. De lesdagen zijn gepland op de volgende data:

 

Nieuwe data worden binnenkort bekendgemaakt.

De kosten van de 10-daagse opleiding Informatiemanagement bedragen € 6.580,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief alle lunches, koffie/thee, uitgebreid (digitaal) lesmateriaal, 2 boeken, 10 kennistoetsen (plus één herkansing per toets) en uw certificaat met het cijfer van alle kennistoetsen.


N.B. Zijn niet alle opleidingsdagen voor u relevant? Het is ook mogelijk om de opleiding in te korten naar 6 of 8 dagen. U kiest zelf welke lesdagen u wilt volgen. Neem voor meer informatie en kosten contact met ons op.

 

Voor onze Vlaamse cursisten

De kmo-portefeuille is een maatregel die u als Vlaamse ondernemer financiële steun biedt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten. Ook International Management Forum is hier als opleider bij aangesloten. Benieuwd of en hoeveel subsidie u ontvangt? Doe de check op www.vlaio.be!