Internet of Things (IoT) in de praktijk

Succesvol toepassen van Internet of Things (IoT) in uw organisatie: de business case, architectuur, implementatie (tools en techniek) en daadwerkelijke realisatie van een werkende IoT oplossing

Internet of Things (IoT) – trainingsmogelijkheden

Optie 1: 4-daagse klassikale training
Optie 2: In-company training

 

Zie ook: Internet of Things (IoT) Foundation certificering; Enterprise Architectuur; Big Data Foundation; Big Data in de publieke sector; Big Data Steward; Certified Business Intelligence Professional (CBIP); Certified Secure Software Lifecycle Professional (CSSLP)

 

Internet of Things (IoT) zal de komende jaren explosief groeien

Met een steeds toenemend aantal devices en producten die verbonden zijn met het internet is het thema Internet of Things (IoT) niet meer weg te denken in organisaties. Alleen organisaties die de mogelijkheden van Internet of Things (IoT) omarmen, kunnen een voorsprong behalen in de markt. Om van een IoT business case naar een werkende implementatie (in de primaire processen) in uw organisatie te komen, moeten evenwel veel stappen worden gezet en keuzes worden gemaakt.

 

Internet of Things (IoT) – succesvol toepassen in uw organisatie

In deze unieke 4-daagse training nemen wij het hele IoT proces met u door; van het aansturen van het device, het verwerken en analyseren van de real-time datastroom tot en met (het voorbereiden van) de implementatie en de daadwerkelijke realisatie van een werkende IoT oplossing. De trainers belichten verschillende invalshoeken, te weten de business case (hoe kunt u waarde creëren en hoe kunt u deze toepassen?), architectuur (inrichtingskeuzes, opzet van de oplossing) en implementatie (tools en techniek).

 

Internet of Things (IoT) – wat leert u in deze training?

Het doel van deze intensieve IoT training is dat u:

 • inzicht krijgt in hoe IoT kan bijdragen aan het creëren van waarde voor uw organisatie en klanten;
 • weet hoe Internet of Things (IoT) ingepast kan worden in de bedrijfsprocessen;
 • kennis heeft van de architectuur en inrichtingskeuzes die gemaakt moeten worden in een IoT oplossing;
 • kennis heeft van mogelijke IoT oplossingen;
 • een IoT oplossing kunt positioneren in het applicatielandschap van een data-driven organisatie; en
 • inzicht heeft in de volwassenheidsstappen en randvoorwaarden om IoT oplossingen schaalbaar en effectief in te zetten.

 

Internet of Things (IoT) – praktisch realiseren

Gedurende de training wordt gewerkt aan het daadwerkelijk realiseren van een werkende IoT oplossing. Microsoft Azure wordt ingezet als een voorbeeldtool. Veel van de keuzes die benoemd worden, zijn evenwel net zo relevant voor andere tools en platforms. Doordat u kennis opdoet van de bouwstenen en componenten van Microsoft Azure en ervaring opdoet met een werkelijke oplossing, krijgt u de inzichten die nodig zijn voor het maken van uw eigen keuzes. Daarmee is deze training ook een uitstekend vertrekpunt voor een tool selectieproces.

 

Internet of Things (IoT) – opzet van de training

Deze IoT training bestaat uit 4 dagen en is verdeeld in 3 fases, t.w.:

 • het starten van IoT projecten;
 • het realiseren van resultaten met IoT; en
 • het implementeren van IoT.

 

Door deze 3 fases heen lopen 4 verschillende sporen als rode draad, t.w.:

 • het business context-spoor waarin IoT bekeken wordt door de ogen van de business analist;
 • het 'design IoT en architectuur'-spoor vanuit het perspectief van de solution architect;
 • het Azure-spoor waarin de invalshoek van de ontwikkelaar wordt behandeld; en
 • de case waarin een IoT oplossing wordt gebouwd.

Het programma behandelt zowel de theorie als het daadwerkelijk realiseren van een IoT oplossing in Microsoft Azure Cloud.

 

Internet of Things (IoT) – voor wie?

Deze IoT training is relevant voor iedereen die (inhoudelijk) betrokken is bij de keuzes die gemaakt moeten worden bij het (succesvol) toepassen van IoT in uw organisatie. Wij denken onder meer aan de volgende functionarissen: business analisten, solution architecten en software developers, maar ook aan bijv. IT service managers, technology consultants en project- en programma managers.

Uw logo of banner hier?
Als partner heeft u de mogelijkheid om uw product, dienst en/of organisatie onder de aandacht te brengen van uw doelgroep via onze website, brochures en nieuwsbrieven. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

Internet of Things (IoT) in de praktijk – in-company (en op maat)

De training Internet of Things (IoT) in de praktijk is uitermate geschikt om in-company (en op maat) te organiseren. Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Internet of Things (IoT) – voorkennis

U heeft geen specifieke voorkennis of specialistische (technische) IoT kennis nodig om deze training succesvol te kunnen doorlopen.

 

Internet of Things (IoT) – niveau

De 4-daagse training Internet of Things (IoT) in de praktijk wordt gegeven op HBO/Bachelor niveau.

 

Internet of Things (IoT) – aantal deelnemers

Gezien het intensieve en interactieve karakter van deze training en de vele cases wordt slechts een beperkt aantal deelnemers toegelaten.

 

Internet of Things (IoT) – trainingsmateriaal

Ongeveer de helft van deze training bestaat uit theoretische modules die de inhoudelijke onderwerpen behandelen. Hierbij ontvangt u een aantal readers/handouts met verdiepende informatie. De andere helft van de training bestaat uit een practicum waarin een werkende IoT oplossing gerealiseerd wordt. Ten behoeve daarvan ontvangt u een casebeschrijving, bootcamp instructies, referenties naar online documentatie en achtergrondmateriaal, het IoT device en de bijbehorende software plus een login op een IoT cloudplatform omgeving waarin de oplossing gebouwd gaat worden.

FASE I – AAN DE SLAG: HET STARTEN VAN IoT PROJECTEN!

 

De business context – de rol van de business analist

 • Waarom IoT: aanleiding, wat is IoT, hoe ga je ermee om?
 • De context: de data-driven organisatie, evolutie van data in organisaties, volwassenheid
 • De business architectuur - functionele architectuur: de plek van IoT in een breder landschap in een data-driven organisatie (elementen, uitdagingen, verschil met big data, Business Intelligence (BI), analytics, rapportages, dashboards)
 • Cases/voorbeelden

 

'Designing IoT en architectuur' – de rol van de solution architect

 • Technische architectuur/IoT componenten
 • Wat is de huidige referentie architectuur/raamwerken (algemene IoT raamwerken)?
 • Lambda architectuur

 

Microsoft Azure (tools/technologie, DevOps) – de rol van de developer

 • Technische architectuur van Azure/IoT componenten
 • Wat is de referentie architectuur daarvoor binnen Azure?

 

Case

 • Initiële setup/inrichting van de omgeving (in Azure)
 • Configuratie van een eerste IoT device
 • Realiseren van de eerste, werkende datastroom van het IoT device naar het IoT platform

 

FASE II – RESULTAAT BEREIKEN: REALISEREN VAN RESULTATEN MET IoT!

 

De business context – de rol van de business analist

 • Genereren van waarde: strategic alignment, business case, stakeholder analyse, triggers voor projecten
 • Hoe past IoT in de missie en visie van uw organisatie? Hoe start u?
 • Inbedding in de organisatie: eigenaarschap, processen, governance, de stap van lab naar productie, support
 • Hoe ziet de IoT markt eruit? Hoe past Microsoft Azure daarin?

 

'Designing IoT en architectuur' – de rol van de solution architect

 

Microsoft Azure (tools/technologie, DevOps) – de rol van de developer

 • Componenten en bouwstenen
 • IoT hub
 • Event hub
 • Stream analytics
 • Power BI/dashboarding (voorkant)
 • Machine Learning
 • Storage: hdfs, document db, sql server
 • Logic apps/process automation (function/jobs/webapps) – triggers op basis van data

 

Case

 • Setup/inrichting van de omgeving (in Azure)
 • Configuratie van IoT devices
 • Realiseren van werkende datastromen van het IoT device naar het IoT platform

 

FASE III – HET IMPLEMENTEREN VAN IOT!

 

De business context – de rol van de business analist

 • Inbedding in uw organisatie: eigenaarschap, processen, governance, de stap van lab naar productie, support
 • Verdienmodel
 • Change management

 

'Designing IoT en architectuur' – de rol van de solution architect

 • Release management - continuous delivery
 • Support processes (24/7)
 • Monitoring
 • Scalability

 

Microsoft Azure (tools/technologie, DevOps) – de rol van de developer

 • Kostenvoorstel
 • Roadmap Azure en alignment


Uw trainers hebben veel ervaring met de inrichting en keuzes rondom een IoT oplossing.

De praktijkgerichte en intensieve IoT in de praktijk training bestaat uit 4 lesdagen en wordt in Utrecht georganiseerd. De lestijden zijn van 09.00 uur - 17.00 uur. U kunt op de volgende data deelnemen:

 

IoT in de praktijk – training I

 • 22 + 23 + 24 +25 mei 2018

 

IoT in de praktijk – training II

 • 18 + 19 + 20 + 21 september 2018

 

IoT in de praktijk – training III

 • 12 + 13 + 14 + 15 november 2018

De kosten van de 4-daagse training IoT in de praktijk bedragen € 3.780,- (excl. BTW) per persoon. In dit bedrag zijn alle lunches, koffie/thee en de trainingsmap begrepen.

 

Voor onze Vlaamse cursisten

De kmo-portefeuille is een maatregel die u als Vlaamse ondernemer financiële steun biedt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten. Ook International Management Forum is hier als opleider bij aangesloten. Benieuwd of en hoeveel subsidie u ontvangt? Doe de check op www.vlaio.be!