IPMA-C (Certified Project Manager)

Deze 6-daagse IPMA-C opleiding inclusief examentraining bereidt u voor op het theoriedeel van IPMA level C

IPMA – trainingsmogelijkheden

Optie 1: IPMA-C 6-daagse opleiding
Optie 2: In-company training

 

IPMA: hét certificeringsmodel voor projectmanagement

Steeds meer organisaties, zowel profit als non-profit, kiezen ervoor om de projectmanagement vaardigheden van hun medewerkers te trainen en te laten certificeren op basis van internationaal erkende standaards. Het certificeringsmodel van IPMA (International Project Management Association) wordt door steeds meer organisaties gekozen als hét certificeringsmodel voor projectmanagement. Internationaal zijn er al meer dan 110.000 projectmanagers gecertificeerd door IPMA. In Nederland zijn dit er inmiddels meer dan 10.000.

 

IPMA-C – voor wie?

Het IPMA-C level is bedoeld voor projectmanagers met minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van het managen van beperkt complexe projecten of deelprojecten. IPMA-C richt zich vooral op het verwerven en versterken van technische, gedragsmatige en contextuele competenties van projectmanagement. 

 

IPMA-C examen

Het IPMA-C examen bestaat uit 2 delen, t.w. het theorie-examen, gebaseerd op de eindtermen NCB3 en het assessment, gebaseerd op een 360° feedback analyse en een projectrapport. Deze IPMA-C opleiding leidt op voor het IPMA-C theorie-examen dat zowel kennis als vaardigheden toetst.

Voordat u het traject van het assessment kunt ingaan is het een voorwaarde dat u het theorie-examen succesvol heeft afgesloten. Het behaalde theorie-examen is twee jaar geldig. Binnen deze termijn dient het mondelinge assessment afgesloten te zijn.

Het IPMA-C assessment bestaat uit 3 onderdelen, t.w.:

 • Opstellen en insturen van het projectrapport voor het project waarop het assessment wordt afgelegd.
 • Het uitzetten (bij 5 specifiek geselecteerde respondenten) van de 360° feedback analyse.
 • Het 1,5 uur durende mondelinge assessment over het rapport, het project en de feedbackanalyse.


Indien gewenst wordt u één-op-één begeleid bij uw mondelinge examen. Bel voor meer informatie 040 – 246 02 20.

Voor het theorie-examen en voor het assessment bestaan vaste examendata. Beide onderdelen zijn ongeveer 2 keer per maand ingepland en worden afgenomen door IPMA Certificering Nederland. Ook de inschrijving verloopt via IPMA Certificering Nederland. 


IPMA-C certificering – voordelen voor projectmanagers

Uit onderzoek van CITO blijkt dat 75% van de IPMA-C geslaagden voordeel ervaart van zijn/haar certificaat. Als belangrijkste voordelen worden genoemd:

 • een betere positie op de markt; en
 • het krijgen van grotere projecten.

 

IPMA-C certificering – voordelen voor werkgevers

Voor werkgevers is het werken met IPMA-C gecertificeerde projectmanagers onder meer een belangrijke marketingtool: 56% communiceert hierover naar (potentiële) klanten.

 

IPMA-C opleiding – niveau

De IPMA-C opleiding wordt gegeven op HBO+ niveau.

 

IPMA-C – lesmateriaal

2 weken voor aanvang van de opleiding ontvangt u het boek 'Zakboek Geslaagd Projectmanagement', een uitgebreide cursusmap met de presentaties, praktijkopdrachten, cases, voorbeeldexamens en een verklarende woordenlijst.

 

IPMA-C – ervaringseisen

Voor het IPMA-C theorie-examen zijn geen ervaringsvereisten. Dit geldt wel voor het IPMA-C assessment. Hiervoor dient u in de laatste 6 jaar minimaal 36 maanden ervaring als projectmanager van projecten op IPMA-C niveau te hebben opgedaan. In die 36 maanden moet u minimaal 2.500 uur als projectmanager aan deze projecten hebben besteed.

Uw logo of banner hier? Word dan partner! Als partner heeft u de mogelijkheid om u en uw organisatie gedegen onder de aandacht te brengen van uw doelgroep, o.m. via onze website, brochures, nieuwsbrieven en maandelijkse cursussen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

IPMA-C opleiding in-house en op maat
Al vanaf 5 deelnemers kunnen wij de IPMA-C opleiding in-company (en op maat) verzorgen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Over IPMA

IPMA staat voor International Project Management Association. Alleen al in Nederland zijn meer dan 2.000 projectleiders bij deze beroepsvereniging aangesloten. Eén van de activiteiten van IPMA is het certificeren van projectmanagers. Ten behoeve van deze certificering heeft IPMA een aantal competenties opgesteld waaraan iedere projectmanager zou moeten voldoen.

 

De IPMA-certificering is het enige certificeringsstelsel gericht op competenties!

De IPMA-certificering:

 • is geschikt voor iedere projectmanager in iedere branche;
 • is internationaal erkend;
 • biedt een exclusieve en objectieve beoordeling van de capaciteiten van een projectmanager;
 • draagt bij aan de professionalisering van het vak; en
 • verdient zichzelf in de praktijk terug.

 

IPMA onderscheidt 4 certificeringsniveaus

IPMA onderscheidt 4 certificeringsniveaus, t.w.:

 • IPMA-D: leidt op tot de titel Certified Project Management Associate (CPMA)
 • IPMA-C: leidt op tot de titel Certified Project Manager
 • IPMA-B: leidt op tot de titel Certified Senior Project Manager
 • IPMA-A: leidt op tot de titel Certified Projects Director

 

Over welke competenties dient u als professioneel projectmanager te beschikken?

De NCB (Nederlandse Competence Baseline) beschrijft de competenties waarover een projectmanager, op verschillende niveaus, moet beschikken om zijn professie op adequate wijze te kunnen vervullen. Deze competenties zijn onderverdeeld in 3 clusters, t.w.:
Vaktechnische competenties
Projecten vakbekwaam starten, opzetten, plannen, uitvoeren en afsluiten.
Gedragsmatige competenties
Bewust zijn van de eigen persoonlijkheid, talenten, gedrag en ontwikkelingsmogelijkheden.
Contextuele competenties
Gevoel voor de omgeving en hoe daarmee verbindend samen te werken.

 

IPMA en PRINCE2 – het verschil

De theorie van IPMA is gebaseerd op de vereisten die vermeld staan in de Nederlandse Competence Baseline (NCB) van IPMA-Nederland. Het NCB-model is géén projectmanagement methode, zoals PRINCE2, die in generieke zin beschrijft welke stappen er door diverse actoren genomen moeten worden in een project. IPMA biedt een overzicht van de kennis, kunde en attitude waarover een professional moet beschikken om als projectmanager te kunnen functioneren. IPMA is daarmee veel meer geschikt als een persoonlijk ontwikkelingsmodel.

 • Toepassing van kennis en vaardigheden op het gebied van de projectmanagement competenties volgens IPMA-C.
 • Sociale vaardigheden op het gebied van conflicthantering, onderhandelen, leiding geven, teamvorming, communicatie en presenteren.
 • Hanteren van projectmanagement technieken, zoals risico analyse, projectrapportage, Project Breakdown Structure, Gantt Chart en omgevingsanalyse.
 • Voorbereiding op het IPMA-C theorie-examen.


De 6-daagse IPMA-C opleiding wordt gegeven door een zeer ervaren geaccrediteerde IPMA-C trainer. De trainer is Nederlandstalig, evenals de studiematerialen en het IPMA-C examen.

De IPMA-C opleiding bestaat uit 6 dagen en wordt gehouden in Amstelveen. De lesdata zijn:

 

IPMA-C - training I

 • 9 en 10 april 2018
 • 7 en 8 mei 2018
 • 4 en 5 juni 2018


De lestijden zijn van ’s ochtends 09.00 uur tot ’s middags 17.00 uur.

De kosten van de IPMA-C opleiding bedragen € 2.980,- (excl. BTW) per persoon, incl. koffie, thee, lunches, het Zakboek Geslaagd Projectmanagement (t.w.v. € 24,99) en een uitgebreide cursusmap.

 

Voor onze Vlaamse cursisten

De kmo-portefeuille is een maatregel die u als Vlaamse ondernemer financiële steun biedt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten. Ook International Management Forum is hier als opleider bij aangesloten. Benieuwd of en hoeveel subsidie u ontvangt? Doe de check op www.vlaio.be!