Business Continuity Management (BCM)

De post-HBO opleiding Business Continuity Management (BCM) leidt u in 15 dagen op voor het post-HBO registeropleidingsdiploma Business Continuity Management Professional

Business Continuity Management (BCM) – studiemogelijkheden

Optie 1: 15-daagse post-HBO opleiding
Optie 2: In-company opleiding

 

Business Continuity Management (BCM) – waarom?

De toegenomen risico’s van ernstige verstoringen in de vitale bedrijfsprocessen hebben het belang van Business Continuity Management sterk doen toenemen. Naast de traditionele bedreigingen zoals brand, diefstal en natuurrampen, zijn er steeds meer technologische bedreigingen, zoals het uitvallen van IT-systemen, het lekken van vertrouwelijke informatie en cybercrime, die de continuïteit van de processen kunnen beïnvloeden.

In deze post-HBO opleiding wordt u opgeleid tot Business Continuity Management Professional, waarmee u een volwaardig gesprekspartner van zowel de strategische bedrijfsvoering als de uitvoerende lijnoperatie wordt.

 

Business Continuity Management (BCM) – voor wie?

De post-HBO opleiding Business Continuity Management Professional is bedoeld voor Business Continuity Managers, facility managers, informatie (beveiligings) managers, hoofden bedrijfshulpverlening (BHV), operations managers, risico managers, security managers, IT managers, QA/QC-KAM of kwaliteitsmanagers en controllers.

 

Business Continuity Management – studiemateriaal

U krijgt toegang tot een online leeromgeving, waar u het studiemateriaal kunt downloaden en waar u veel aanvullend studiemateriaal vindt.

 

Post-HBO opleiding Business Continuity Management (BCM) – examen

De opleiding BCM Professional wordt afgesloten met een theoretisch examen en een praktijkgerichte afstudeeropdracht. Het examen bestaat uit een combinatie van multiple choice vragen, open vragen en een casus. Door middel van de praktijkgerichte afstudeeropdracht dient u te laten zien, het geleerde te kunnen toepassen. Na succesvolle afronding van het examen en de afstudeeropdracht ontvangt u het officieel geregistreerde post-HBO diploma ‘Business Continuity Management Professional’.

 

Uw logo of banner hier? Word dan partner! Als partner heeft u de mogelijkheid om u en uw organisatie gedegen onder de aandacht te brengen van uw doelgroep, o.m. via onze website, brochures, nieuwsbrieven en maandelijkse cursussen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

Al vanaf 5 deelnemers kunnen wij de post-HBO opleiding Business Continuity Management tegen een gereduceerd tarief in-company bij u organiseren. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Business Continuity Management (BCM) - voorkennis

Om deel te kunnen nemen aan de post-HBO opleiding Business Continuity Management (BCM) hanteren wij geen toelatingseisen. Er wordt wel van u verwacht dat u HBO werk- en denkniveau heeft.

DAG I
Business Continuity Management (BCM) – introductie/vooronderzoek

 • De veelzijdigheid en breedte van het BCM vakgebied


DAG II
Business Continuity Management (BCM) – organisatie

 • De organisatorische inrichting van het BCM proces


DAG III
Business Continuity Management (BCM) – beleid

 • Het opstellen van een BCM visie en beleid
 • BCM normatiek (BS25999, ISO22301)


DAG IV
Bedreigingen en kwetsbaarheidsanalyse (risico-analyse)

 • Bedreigingen en kwetsbaarheidsanalyses


DAG V
Business Impact Analyse (BIA)

 • Business Impact Analyses
 • Kosten/baten analyse BCM maatregelen


DAG VI
Business Continuity Plan (BCP) – deel I Structuur/BHV

 • Het Business Continuity Plan (BCP)
 • Bedrijfshulpverlening (BHV)


DAG VII
Business Continuity Plan (BCP) – deel II Crisismanagement plan

 • Crisismanagement


DAG VIII
Business Continuity Plan (BCP) – deel III Continuity of Operation Plan

 • IT recovery
 • Facilitair recovery
 • Proces recovery
 • Virus/hacking recovery


DAG IX
Business Continuity Plan (BCP) – deel IV testen

 • Testen van het Business Continuity Plan


DAG X
Business Continuity Management (BCM) – procesbeheersing

 • Projectmatig invoeren van het BCM proces
 • Voorbereiden, uitvoeren en evalueren
 • Procesbeheersing
 • Procesonderhoud
 • Maatregelen onderhoud
 • Internal audit, external audit en certificering


DAG XI
Business Continuity Management (BCM) – procesmanagement

 • Gedrag en cultuur


DAG XII
Business Continuity Management (BCM) – projectmanagement

 • BCM projectmanagement


DAG XIII
Business Continuity Management (BCM) – bewustwording

 • Organiseren van workshops
 • Omgaan met weerstand
 • Leiderschap


DAG XIV
Interview- en presentatietechnieken

DAG XV
Crisis simulatie en proefexamen


Na afloop van de opleiding legt u online het post-HBO examen Business Continuity Management Professional af.
Michiel Kuethe

Michiel Kuethe is directeur van In the Picture crisismanagement & -communicatie.Joop Franke FBCI

Joop Franke is directeur van BcxPERT, een onafhankelijk adviesbureau voor Business Continuity Management.Aad Joosten

Aad Joosten is gecertificeerd trainer en coach bij het Centrum voor Onderwijsontwikkeling.  


Het curriculum van de opleiding valt onder de verantwoordelijkheid van de Business Continuity Academy.

De post-HBO opleiding Business Continuity Management (BCM) bestaat uit 15 wekelijkse bijeenkomsten. Alle colleges worden in het Nederlands gegeven. De lestijden zijn van 09.00 uur tot 17.00 uur. De opleiding vindt centraal in het land plaats. De lesdata zijn:

Business Continuity Management (BCM) – opleiding 

 • 23 en 30 maart 2018
 • 6, 13 en 20 april 2018
 • 4, 11, 18 en 25 mei 2018
 • 1, 8, 15, 22 en 29 juni 2018
 • 6 juli 2018
 • Het examen kunt u na afloop online afleggen

De kosten van de 15-daagse post-HBO opleiding Business Continuity Management (BCM) plus de examendag bedragen € 9.950,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches, studiemateriaal en het online examen.

 

Voor onze Vlaamse cursisten

De kmo-portefeuille is een maatregel die u als Vlaamse ondernemer financiële steun biedt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten. Ook International Management Forum is hier als opleider bij aangesloten. Benieuwd of en hoeveel subsidie u ontvangt? Doe de check op www.vlaio.be!