SABSA Foundation

De 5-daagse SABSA Foundation training leidt op voor het SABSA Foundation certificaat en de titel SABSA Chartered Foundation (SCF)

Wat is SABSA?

SABSA staat voor Sherwood Applied Business Security Architecture en is een beveiligingsarchitectuur. SABSA heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een 'best practice' methodiek voor het verkrijgen van informatiebeveiligingsoplossingen binnen een organisatie en wordt wereldwijd gebruikt door zowel bedrijven als overheden.

 

Met de SABSA aanpak is een oplossing beschikbaar waarmee je het beste uit verschillende methodieken kunt combineren

Normen en standaarden als COBIT, BSI, ISF en de Code voor Informatiebeveiliging zijn inmiddels zeer bekend bij organisaties. Beveiligingsarchitecten maken er vaak dankbaar gebruik van. De SABSA aanpak vult die gaten op die de populairdere normen en standaarden open laten. Met de SABSA aanpak is een oplossing beschikbaar waarmee je het beste uit de verschillende, algemeen geaccepteerde methodieken kunt combineren. SABSA moet dan ook worden gezien als de kapstok waarbij de invulling van een bepaald gedeelte óf met SABSA zelf óf met een andere methodiek gebeurt.

Een van de pijlers van SABSA is een gestructureerde aanpak. SABSA gaat tevens van de stelregel uit dat alle facetten van de beveiligingsarchitectuur moeten worden vastgesteld door te redeneren vanuit de business. Hierdoor reikt de methodiek verder dan andere aanpakken. Door de transparante opzet is de integratie met andere aanpakken bovendien erg eenvoudig.

 

SABSA levert een totaal en samenhangend beveiligingsraamwerk op

SABSA is gebaseerd op de traditionele lagenarchitectuur. Bij de ontwikkeling van het SABSA model is in grote lijnen het werk van John A. Zachman gevolgd. SABSA is voor Security Management wat ITIL is voor Service Management, PRINCE2 voor Project Management en TOGAF voor Enterprise Architectuur.

 

De belangrijkste voordelen van de SABSA aanpak kort samengevat

De belangrijkste voordelen van de SABSA aanpak zijn:

 • De business bepaalt en de informatiebeveiliging faciliteert. Het belang dat aan de business wordt gehecht wordt wel gezien als het voornaamste voordeel.
 • Voor het inbedden van informatiebeveiliging in een organisatie wordt de sprong gemaakt van het tactische naar het strategische niveau.
 • Het is de eerste methodiek die in begrijpelijke taal omschrijft wat er in welke fase moet gebeuren. M.a.w. de SABSA methodiek biedt voor alle vraagstukken op het gebied van beveiligingsarchitectuur een oplossing.

 

SABSA implementeren in de praktijk

Een gemiddelde SABSA implementatie duurt een tot anderhalf jaar, afhankelijk van het type organisatie, de mate van voorwerk en de beschikbaarheid van kennis in de organisatie. Voor het gebruik van SABSA is wel kennis nodig van informatiebeveiliging en informatietechniek. Ook moet u veel inzicht hebben in de business waarin u werkzaam bent.

 

Laat u nu certificeren op SABSA Foundation niveau!

Om u alles te leren over deze unieke methodiek en u te leren deze toe te passen in uw organisatie heeft het Britse SABSA Institute drie opeenvolgende trainingen voor u ontwikkeld, waarmee u zich steeds verder kunt certificeren, t.w.:


De SABSA Foundation training bestaat uit twee modules met daarin verschillende theorielessen en workshop sessies, aangevuld met case studies die gebaseerd zijn op real-life praktijkervaringen. De 5-daagse SABSA Foundation training behandelt de hele inhoud van SABSA en bereidt u voor op het officiële SABSA Foundation examen.

 

Het SABSA Foundation examen

Het SABSA Foundation examen wordt aan het einde van dag 5 gehouden en neemt 2 uur in beslag. Als u slaagt ontvangt u het SABSA Foundation certificaat en mag u SCF (SABSA Chartered Foundation) achter uw naam zetten.

 

PE-punten voor auditors

De SABSA Foundation training is mogelijk relevant voor het behalen van PE-punten bij beroepsorganisaties, zoals NOREA. Hoeveel PE-punten u kunt behalen in het kader van deze cursus, kunt u navragen bij de beroepsorganisatie waarbij u bent aangesloten.

Al vanaf 6 deelnemers kunnen wij de 'SABSA Foundation' training tegen een zeer aantrekkelijke prijs in-company bij u organiseren. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Het SABSA Foundation programma bestaat uit 2 modules die gedurende 5 trainingsdagen worden behandeld.

MODULE 1 : SECURITY STRATEGY & PLANNING

THE SABSA FRAMEWORK

 • Information Security Strategy, Benefits and Objectives
 • Introduction to SABSA Best Practice


INFORMATION SECURITY STRATEGY

 • Business Requirements & How To Define Them
 • Strategic Concepts & How To Apply Them


SABSA PRACTITIONER GUIDE

 • The Strategy Program & Architecture Delivery
 • Managing The Strategic Program


MODULE 2 : SECURITY SERVICE MANAGEMENT

THE SABSA SECURITY MANAGEMENT FRAMEWORK

 • The SABSA Security Management Framework


THE SABSA SECURITY POLICY AND RISK MANAGEMENT FRAMEWORK

 • Security Policy Management
 • Operational Risk Management


THE SABSA INTEGRATED ASSURANCE MANAGEMENT FRAMEWORK

 • Security Organisation & Responsibilities
 • Assurance of Operational Continuity
 • Systems Assurance


SECURITY SERVICES DESIGN

 • Security Services Architecture
 • Security Infrastructure Services


SECURITY SERVICES DELIVERY AND SUPPORT

 • Operational Security Services
 • Security Administration & Management


SECURITY SERVICES PERFORMANCE MEASUREMENT

 • Return on Investment & Return of Value
 • Security Measures & Metrics


Alle SABSA trainingen worden gegeven door gecertificeerde SABSA Masters met jarenlange ervaring.

De SABSA Foundation training vindt plaats in Amsterdam. De lesdata zijn:

SABSA Foundation - training I

 • 27 november t/m 1 december 2017


De SABSA Foundation training wordt ook buiten Nederland gegeven. Kijk voor meer informatie op onze Engelstalige website.
For other countries, please have a look at www.imfacademy.com.

De kosten van de 5-daagse SABSA Foundation training bedragen € 3.480,- (excl. 21% BTW) per persoon. In dit bedrag zijn alle lunches, koffie, thee, het SABSA Foundation trainingsmateriaal en het SABSA Foundation examen inbegrepen.