Shared Service Centers (SSC)

Ontwerp, implementatie en optimalisatie van uw Shared Service Center

Ontwerp, implementatie en optimalisatie van uw Shared Service Center

Het aantal bedrijven en met name non-profit en overheidsorganisaties dat overgaat tot het implementeren van een Shared Service Center is snel groeiende. In een Shared Service Center worden de diensten van een aantal of alle (inter)nationale eenheden geconcentreerd. M.a.w. alle ondersteunende taken die niet uniek zijn voor één bepaald organisatieonderdeel of managementniveau worden uitbesteed c.q. geconcentreerd in een Shared Service Center.

In eerste instantie werd het concept van Shared Service Centers toegepast binnen de financiële en de ICT functie. In de loop der tijd is er een verbreding opgetreden naar andere functionele gebieden zoals HR, logistiek en productie. Een Shared Service Center heeft tal van voordelen, zoals:

 • Het reduceren van (de kosten van) overhead in de decentrale eenheden
 • Het realiseren van synergie
 • Verhogen van de kwaliteit van dienstverlening
 • Verhogen van de productiviteit door standaardisatie en procesoptimalisatie en
 • Het beter beheersen van uitbestede diensten (outsourcing).

 

Met een succesvol Shared Service Center bespaart u 20-50% kosten

Het ontwerpen en implementeren van een Shared Service Center is evenwel een ingrijpende (re)organisatie en heeft gevolgen voor de totale organisatie. Op korte termijn zijn investeringen vereist in o.a. automatisering, locatie en personeel. Op langere termijn is evenwel een kostenbesparing mogelijk van 20-50%!

 

Alle factoren die cruciaal zijn voor het succes van uw Shared Service Center

In de actuele cursus Shared Service Centers (SSC) worden alle factoren behandeld die cruciaal zijn voor het succes van uw Shared Service Center. De auteurs gaan in op de achtergronden van het Shared Service Center concept en delen met u hun ervaringen met het ontwerpen en implementeren van tal van Shared Service Centers. De cursus is voorzien van vele (inter)nationale cases van bedrijven die - wellicht - verder zijn dan u en op succesvolle wijze hun (financiële) operatie hebben gecentraliseerd.

 

Cursus Shared Service Centers – PE-punten

De cursus Shared Service Centers (SSC) is mogelijk relevant voor het behalen van PE-punten bij beroepsorganisaties, zoals de NBA. Hoeveel PE-punten u kunt behalen in het kader van deze cursus, kunt u navragen bij de beroepsorganisatie waarbij u bent aangesloten.

 

Beoordeling door cursisten

De cursus Shared Service Centers (SSC) wordt door cursisten beoordeeld met een 7,5.

Enkele reacties van cursisten:

'Uitstekende, heldere cursus.'
 

'De cases zijn goed. Het lesmateriaal komt hier goed tot uiting, inhoudelijk goed.'

'Inhoudelijk goed en begrijpelijk. Goede verzorging van het cursusmateriaal.'

'Gedegen, volledig en toegankelijk geschreven. Uitgebreide cursus.'

'Leuke volledige cursus met duidelijke lesstof.'

 

Doelgroep

De schriftelijke cursus Shared Service Centers biedt u actuele kennis en praktische handvatten om shared services toe te passen in de praktijk. De cursus is geschreven voor financieel directeuren, Shared Service Center managers, (concern) controllers, hoofden financiële administratie, hoofden interne accountantsdienst, treasurers, chief information officers, Managers operations, facility managers, hoofden juridische en fiscale zaken en P&O Managers.

Al vanaf 6 deelnemers kunnen wij de cursus 'Shared Service Centers (SSC)' tegen een zeer aantrekkelijke prijs in-company bij u organiseren. Dit kan zowel volledig mondeling, schriftelijk of in een combinatie van beide zijn. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

LES I
SSC’s en de financiële functie: introductie en korte geschiedenis

 • Ontwikkeling financiële functie
 • Mogelijkheden en onmogelijkheden van Shared Service Centers
 • Soorten Shared Service Centers


LES II
De voordelen van een Shared Service Center

 • Hogere service tegen lagere kosten
 • Betere beheersing in een internationale omgeving
 • Investeringen ten behoeve van het opzetten van een Shared Service Center
 • Verschil tussen centralisatie en het Shared Service Center


LES III
Toepassingsgebieden I - geografische modellen en locatiekeuze

 • Geografische modellen
 • Locatiekeuze
 • Het doorbreken van grenzen door Shared Services


LES IV
Toepassingsgebieden II - Welke processen zijn geschikt voor Shared Service Centers?

 • Boekhoudkundige processen
 • Beslissingsondersteuning
 • Stewardship en financiering


LES V
Cash management & payment centralisatie

 • Financiële processen en banken
 • Cash management
 • Payment-processen en EDI


LES VI
Stappenplan voor ontwerp en implementatie van een Shared Service Center

 • Business case
 • Ontwerp en realisatie
 • Relatie met systemen
 • Change management


LES VII
Business Process Outsourcing

 • Verschil Shared Service Centers met outsourcing
 • Aanpak
 • Mogelijkheden
 • Wijze van organiseren


LES VIII
Specifieke issues

 • Belastingvoordelen
 • BTW
 • Statutaire rapportage
 • Wetgeving per land


LES IX
Cases

 • Bedrijfsachtergrond
 • De invoering van een Shared Service Center
 • Specifieke aspecten van de case
 • Leerpunten


De auteurs van de schriftelijke cursus Shared Service Centers (SSC) zijn verbonden aan ConQuaestor.

Conquaestor logo

Voordelen van de schriftelijke cursus Shared Service Centers (SSC)
De leerstof van de schriftelijke cursus Shared Service Centers is gebaseerd op de lesstof van een 4-daagse masterclass. Bestudering van een les kost u plm. 4 uur. De schriftelijke cursus Shared Service Centers kost u geen reistijd, geen reiskosten, geen verblijfskosten en belangrijker nog, u bent niet dagen achtereen van kantoor weg. Daarnaast kunt u zelf bepalen waar, wanneer en in welk tempo u studeert. U betaalt slechts 6% BTW i.p.v. 21%. Volgens schattingen kost een schriftelijke cursus u en uw organisatie 40 tot 60% minder dan een mondelinge cursus.

Handig naslagwerk
De Shared Service Centers cursusmap vormt na afsluiting van de leergang een waardevol en praktisch naslagwerk voor u en uw collega’s.

De cursus 'Shared Service Centers (SSC)' gaat op 19 oktober 2017 en 16 november 2017 weer van start. Op de datum van uw keuze kunt u de eerste les van de schriftelijke cursus 'Shared Service Centers (SSC)' tegemoet zien. Vervolgens sturen wij u elke week een les toe. Aangezien het een schriftelijke cursus betreft, is het ook mogelijk op een ander moment te starten. U kunt uw gewenste datum aangeven op het inschrijfformulier. Voor de bestudering van een lesdeel moet u rekenen op een studieduur van plm. 4 uur. Aan het eind van de cursusperiode ontvangt elke cursist een Certificaat van Deelname.