Financieel inzicht voor niet-financiële managers

Inzicht in financieel management is onmisbaar voor professionele (niet-financiële) managers. Volg daarom deze 3-daagse financiële training!

Financieel inzicht voor niet-financiële managers – trainingsmogelijkheden

Optie 1: 3-daagse klassikale training
Optie 2: 10-delige schriftelijke cursus Financiële kennis voor de niet-financiële manager
Optie 3: In-company training

Financieel inzicht voor niet-financiële managers – waarom?

Heeft u regelmatig met begrotingen en budgetten te maken? Wilt u de financiële gevolgen van uw beslissingen kunnen overzien? Wilt u weten wat veelgebruikte financiële begrippen inhouden? Wilt u een jaarrekening kunnen lezen? Heeft u meer financiële verantwoordelijkheid gekregen? Er is altijd wel een (goede) reden om uw financiële inzicht te actualiseren en aan te scherpen. De 3-daagse training Financieel inzicht voor niet-financiële managers geeft u antwoord op al uw financiële vragen.

 

Financieel inzicht voor niet-financiële managers – wat leert u?

In deze intensieve 3-daagse training leert u financiële informatie te doorgronden en toe te passen in uw dagelijkse werk. De (basis)begrippen van financiën worden op een toegankelijke en begrijpelijke wijze belicht en toegelicht. Na afloop van deze actuele training kunt u:

 • sneller en beter financiële rapportages lezen
 • beter budgetteren en financiële prognoses maken
 • meer inhoudelijke gesprekken voeren met uw financiële collega's
 • de juiste financiële keuzes maken
 • onderbouwde keuzes maken over het wel dan niet uitbesteden van diensten

 

Financieel inzicht voor niet-financiële managers – voor wie?

De 3-daagse training Financieel inzicht voor niet-financiële managers is bedoeld voor elke manager die onvoldoende financiële vooropleiding en/of financiële kennis heeft en zijn of haar financiële inzicht wil vergroten. We denken dan o.a. aan HR managers, IT managers, (bedrijfs)juristen, advocaten, juridische managers, logistiek managers, productie managers, marketing managers, sales managers, export managers en vele andere managers en adviseurs.

Uw logo of banner hier? Word dan partner! Als partner heeft u de mogelijkheid om u en uw organisatie gedegen onder de aandacht te brengen van uw doelgroep, o.m. via onze website, brochures, nieuwsbrieven en maandelijkse cursussen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

Al vanaf 5 deelnemers kunnen wij de 3-daagse training Financieel inzicht voor niet-financiële managers in-company (en op maat) voor u verzorgen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Financieel inzicht voor niet-financiële managers – voorkennis

U heeft geen financiële voorkennis of opleiding nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan deze training.

 

Financieel inzicht voor niet-financiële managers – niveau van de training

De 3-daagse training Financieel inzicht voor niet-financiële managers wordt gegeven op HBO/Bachelor werk- en denkniveau.

 

Financieel inzicht voor niet-financiële managers – aantal deelnemers

Aangezien de trainers aan elke deelnemer voldoende aandacht willen besteden wordt het aantal toe te laten deelnemers beperkt gehouden.

FINANCIEEL INZICHT VOOR NIET-FINANCIËLE MANAGERS – LESPROGRAMMA

 

DAG I
Financieel management – introductie

 • Wat zijn de verschillen tussen een kasstelsel en een stelsel van baten en lasten?
 • Wat moet u weten van management accounting en financial accounting?
 • Hoe analyseert u een balans, een cashflow overzicht en een winst-en-verliesrekening?
 • Hoe bepaalt u de cashflow uit operationele, investerings- en financieringsactiviteiten?
 • Hoe bepaalt u uw winst, liquiditeit en solvabiliteit?

 

Investeringen en investeringsbeleid

 • Hoe maakt u investeringsbeoordelingen?
 • Hoe bepaalt u de Internal Rate of Return en de Net Discounted Cashflow?
 • Hoe bepaalt u de terugverdientijd van een investering?

 

DAG II
Lease – welke mogelijkheden zijn er?

 • Hoe kiest u tussen operationele versus financiële lease?
 • Wat zijn civielrechtelijke, jaarrekeningtechnische en fiscale consequenties van leasen?

 

Kostencalculaties

 • Hoe maakt u een kostencalculatie?
 • Hoe rekent u kosten toe aan een periode, een project, een product of een dienst?
 • Hoe gebruikt u Activity Based Costing (ABC)?

 

Budgetteren

 • Wanneer en hoe gebruikt u budgetten?
 • Welke budgetteringsmethoden zijn er?
 • Wat kunt u met kostenplaats budgetteringen?

 

Opties en aandelen

 • Wat zijn de verschillen tussen aandelen, obligaties en opties?
 • Wanneer kunt u overgaan tot de uitgave/aankoop van aandelen danwel opties?
 • Wanneer is een beschermingsconstructie raadzaam?

 

DAG III
Fusies en overnames

 • Wanneer gebruikt u een aandelentransactie en wanneer een activa-passiva transactie?
 • Hoe berekent u de waarde van een bedrijf?
 • Wat zijn de fiscale consequenties van fusies en overnames?

 

Jaarverslaglegging

 • Wat is het verschil tussen commerciële en fiscale jaarcijfers?
 • Welke effecten heeft consolideren?
 • Wat zijn de gevolgen van IFRS (International Financial Reporting Standards)?
 • Welke ratio's zijn van belang? Hoe zijn ze berekend en wat kunt u ermee?
 • Hoe berekent u Economic Value Added (EVA) en de Weighted Average Cost of Capital?


Uw trainers zijn allen werkzaam in het financiële vakgebied als trainer en als adviseur en hebben vele jaren praktijkervaring. Alle trainers zijn verbonden aan organisaties die erkend zijn door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

De training Financieel inzicht voor niet-financiële managers bestaat uit 3 lesdagen en vindt centraal in het land plaats. De lestijden zijn van 09.30 tot 19.30 uur en op de laatste dag van 09.30 tot 17.00 uur. U kunt op de volgende data deelnemen:

 

Financieel inzicht voor niet-financiële managers - training I

 • 4, 18 en 25 april 2018 (Regio Eindhoven)

 

Financieel inzicht voor niet-financiële managers - training II

 • 11, 12 en 13 april 2018 (Regio Amsterdam)

 

Financieel inzicht voor niet-financiële managers - training III

 • 20, 21 en 22 juni 2018 (Regio Utrecht)

 

Financieel inzicht voor niet-financiële managers - training IV

 • 19, 20 en 21 september 2018 (Regio Utrecht)

De kosten van de 3-daagse training Financieel inzicht voor niet-financiële managers bedragen € 2.380,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief alle lunches, koffie/thee en tweemaal een diner.

 

Voor onze Vlaamse cursisten

De kmo-portefeuille is een maatregel die u als Vlaamse ondernemer financiële steun biedt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten. Ook International Management Forum is hier als opleider bij aangesloten. Benieuwd of en hoeveel subsidie u ontvangt? Doe de check op www.vlaio.be!