Proces- en Risicogericht Auditen

In deze 5-daagse praktijkgerichte training leert u interne audits uit te voeren, te verbeteren en te professionaliseren op basis van de actuele ISO normen (o.a. de nieuwe ISO 9001:2015)

Proces- en Risicogericht Auditen – opleidingsmogelijkheden

Optie 1: 5-daagse praktijktraining
Optie 2: in-company training


Alle ingrediënten voor een geslaagde interne audit

De interne audit is hét instrument om kwalitatief inzicht te krijgen in de prestaties van uw organisatie en de effectiviteit van uw managementsystemen. Het uitvoeren van een interne audit is niet alleen een kwestie van vakinhoudelijke kennis van de geldende (ISO) normen, ook het kunnen hanteren van de juiste interview-, presentatie- en rapportagetechnieken vormt de basis voor een geslaagde audit.


Interne Audit op basis van ISO 9001:2015 en ISO 19011 – inhoud training

Deze praktijkgerichte 5-daagse training Proces- en Risicogericht Auditen geeft u inzicht in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een interne auditor. De training heeft tot doel uw inzicht te vergroten en vaardigheid te ontwikkelen in het doorlichten van de bedrijfsprocessen. U leert hoe u zelfstandig een interne audit kunt voorbereiden, uitvoeren en er effectief over kunt rapporteren. Het verwerven van praktische vaardigheden staat centraal in deze training. Zo zult u bijvoorbeeld een interne audit - bij voorkeur binnen uw eigen organisatie - onder begeleiding gaan uitvoeren. Na afloop van de training bent u in staat een interne audit uit te voeren op een wijze zoals omschreven in de nieuwe ISO 9001:2015 norm en op basis van ISO 19011, de richtlijn voor de auditing van managementsystemen. Deze diepgaande training is enerzijds gericht op de actuele ISO-normen en anderzijds op de kosten van kwaliteit en bedrijfskundige aspecten die niet in de ISO-normen zijn meegenomen.


Proces- en Risicogericht Auditen - voor wie?

Deze audit training is met name bedoeld voor kwaliteitsmanagers en kwaliteitscoördinatoren, maar daarnaast ook voor anderen die verantwoordelijk zijn voor en/of betrokken zijn of worden bij het uitvoeren van interne audits.

 

Wij denken hierbij aan functionarissen die regelmatig belast zijn met de voorbereiding, uitvoering en rapportage van een interne audit, zoals leidinggevenden en medewerkers van interne auditdiensten en afdelingen als organisatieonderzoek, planning & control en financiën, maar ook aan organisatieadviseurs, inkopers, lijnmanagers, bedrijfseconomen en bedrijfs- en bestuurskundigen uit zowel de private als de financiële of de publieke sector.


Proces- en Risicogericht Auditen – intake

Deze training Proces- en Risicogericht Auditen is interactief en wordt afgestemd op de praktijk en het referentiekader van de deelnemers. Voorafgaand aan de training vindt een intakegesprek plaats. Naast een persoonlijke kennismaking is het doel hiervan om inzicht te krijgen in uw praktijksituatie, uw individuele verwachtingen en uw leerbehoefte.


Proces- en Risicogericht Auditen – individuele terugkoppeling

Aan het eind van deze training vindt een persoonlijke terugkoppeling plaats. De trainer reflecteert samen met u op uw kwaliteiten als auditor en op uw persoonlijke ambities.

Uw logo of banner hier? Word dan partner! Als partner heeft u de mogelijkheid om u en uw organisatie gedegen onder de aandacht te brengen van uw doelgroep, o.m. via onze website, brochures, nieuwsbrieven en maandelijkse cursussen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

Proces- en Risicogericht Auditen in-house en op maat

De training Proces- en Risicogericht Auditen is bij uitstek geschikt om in-company te worden verzorgd. Neem contact met ons op voor een voorstel op maat.

Interne audit – wat is het?

Een interne audit is een belangrijk instrument om de doeltreffendheid van een managementsysteem te meten en om te controleren of de gestelde kwaliteitsdoelen zijn behaald. Effectieve audits brengen mogelijke problemen en risico’s tijdig in beeld, voordat ze leiden tot incidenten, klachten of afwijkingen t.o.v. de gestelde doelen of andere ongewenste situaties. Auditeren is allereerst een vaardigheid, daarom bestaat deze training voor een groot deel uit praktijkgerichte oefeningen. De training is uitermate intensief, interessant en praktisch toepasbaar. U zult zien dat deze training vele concrete verbeteringen voor uw interne audit zal opleveren!


Proces- en Risicogericht Auditen – studiebelasting

Het lesprogramma van deze praktijkgerichte interne audit training bestaat uit een inleidend gedeelte van 2 dagen en een praktijkgedeelte van 3 dagen waarin u onder begeleiding van de docent een audit voorbereidt, uitvoert en rapporteert. Ter voorbereiding op de eerste 2 lesdagen ontvangt u documentatie die u, voordat de training start, moet bestuderen. Als huiswerk zult u als case een deel van een auditplan opstellen. De praktijk leert dat u qua tijdsbesteding aan voorbereiding en huiswerk op 2 extra dagdelen moet rekenen, buiten de 5 lesdagen om.

 

Proces- en Risicogericht Auditen – niveau van de training

De 5-daagse training Proces- en Risicogericht Auditen wordt gegeven op HBO niveau.


Proces- en Risicogericht Auditen – voorkennis

Om succesvol deel te kunnen nemen aan deze 5-daagse interne audit training heeft u geen specifieke voorkennis nodig. Basiskennis van de ISO 9001 norm is een pré.


Proces- en Risicogericht Auditen – aantal deelnemers

Gezien het intensieve en interactieve karakter van deze audit training is het aantal deelnemers beperkt.

DAG I + DAG II

Ter voorbereiding op de eerste 2 lesdagen ontvangt u documentatie die u vóór de training moet bestuderen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Interpretatie van de ISO-normen (ISO 9001:2015, ISO 19011)
  • Conversie van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015 en de High Level Structure (HLS)
  • Belangrijke onderdelen binnen ISO 9001:2015
  • ISO in relatie tot relevante managementonderwerpen
  • Diverse bedrijfskundige zaken: procesgericht denken en doen, auditen vanuit een bedrijfskundig perspectief
  • Risicobeheersing
  • Interviewtechnieken
  • Bedrijfskundige doorlichting: vorm en inhoud
  • Audit plannen: wat, wanneer, wie en hoe


DAG III + DAG IV + DAG V

In groepjes van 2 personen voert u een deel van een volledige interne audit bij een - bij voorkeur uw eigen - organisatie uit. Aansluitend stelt u een deelrapportage op. Uw trainer zal alle deelrapportages verwerken tot een volledige rapportage. De eindrapportage wordt met u besproken en beoordeeld op hiaten en onjuistheden.Proces- en Risicogericht Auditen – trainer

Uw trainer staat bekend om zijn grote kennis van Proces- en Risicogericht Auditen en kwaliteitsmanagement. Hij geeft al jarenlang les in interne auditing voor (kwaliteits)managers. Hij zal u voorzien van tal van praktische tips om meer uit uw interne audits te halen.

De praktijkgerichte training Proces- en Risicogericht Auditen bestaat uit 5 lesdagen en wordt georganiseerd in Utrecht. De lestijden zijn van 09.30 tot 17.30 uur. Tussen het inleidende gedeelte van 2 dagen en het praktijkgedeelte van 3 dagen is voldoende ruimte gereserveerd om onder begeleiding van de docent een audit voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren. U kunt op de volgende data deelnemen:

 

Proces- en Risicogericht Auditen - training I

  • 28 en 29 mei 2018 + 11, 12 en 13 juni 2018

De kosten van deze 5-daagse training Proces- en Risicogericht Auditen bedragen € 2.980,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is incl. koffie/thee, alle lunches, het lesmateriaal, een intake en een persoonlijke terugkoppeling door de docent.

 

Voor onze Vlaamse cursisten

De kmo-portefeuille is een maatregel die u als Vlaamse ondernemer financiële steun biedt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten. Ook International Management Forum is hier als opleider bij aangesloten. Benieuwd of en hoeveel subsidie u ontvangt? Doe de check op www.vlaio.be!