Employment Screening & Personeelsfraude

Voorkom personeelsfraude met de meest actuele en complete opleiding over pre-, in- en post-Employment Screening. U ontvangt de officiële internationale titel Certified Insider Threat Profiler.

Employment Screening & Personeelsfraude – opleidingsmogelijkheden

Optie 1: 8-daagse klassikale opleiding incl. de titel Certified Insider Threat Profiler®
Optie 2: 4-daagse deelopleiding pre-Employent Screening
Optie 3: 2-daagse deelopleiding in-Employment Screening
Optie 4: 2-daagse deelopleiding post-Employment Screening
Optie 5: In-company opleiding

 

Employment Screening – minder personeelsfraude met meer screening

Wist u dat 75% van de Nederlandse bedrijven slachtoffer is van personeelsfraude en dat de schade in de honderden miljoenen euro's per jaar loopt? Wist u dat 75% van alle economische delicten wordt gepleegd door eigen personeel waarvan meer dan 50% langer dan 5 jaar in uw bedrijf werkzaam is? Wist u dat in 25% van alle cv's keihard wordt gelogen? Wist u dat niet-integer handelen (zoals intimidatie en pesten) eveneens een grote schadepost voor uw bedrijf oplevert? Uit onderzoek blijkt dat werknemers hierdoor gemiddeld 4 dagen extra verzuimen en daarnaast vaak onderpresteren. Voorkom personeelsfraude en niet-integer handelen door uw personeel en neem deel aan de meest actuele en complete opleiding over Employment Screening!

 

Pre-Employment Screening (PES) – wat houdt het in?

Pre-Employment Screening (PES) betreft het screenen van toekomstig personeel waarbij zowel het vaststellen van de integriteit (en daarmee de betrouwbaarheid van de persoon) als het bepalen van de mate van risico van belang zijn. Organisaties die pre-Employment Screening toepassen, hebben 43% meer kans om best-in-class resultaten te boeken dan bedrijven die geen screening toepassen.

 

In steeds meer landen wordt het toepassen van Employment Screening usance. In de VS bijvoorbeeld screent 80% van de bedrijven (toekomstig) personeel. Uit onderzoek blijkt dat ook in Nederland steeds meer organisaties overgaan tot pre-Employment Screening als vast onderdeel van indiensttreding. Voor bepaalde functies is personeelsscreening zelfs wettelijk verplicht.

 

In-Employment Screening – wat houdt het in?

Naast pre-Employment Screening komt er ook steeds meer aandacht voor het screenen van bestaand personeel. In-Employment Screening als periodieke screening wordt ook in Nederland steeds vaker ingezet om onder meer personeelsfraude te ontdekken en te voorkomen. Voor het screenen van bestaand personeel heeft u een personeelsscreeningsbeleid nodig.

 

Post-Employment Screening – wat is het?

Als een medewerker besluit voor een ander bedrijf te gaan werken, of als u dit besluit voor hem/haar neemt, kunt u (laten) onderzoeken of hij/zij geen geheime informatie, klanten(bestanden) of anderszins bezittingen meeneemt. Steeds meer organisaties stellen ook beleid op ten aanzien van post-Employment Screening.

 

Employment Screening en niet-integer personeel – controle op de betrouwbaarheid en integriteit van (toekomstige) medewerkers

Goed, betrouwbaar en integer personeel is een van de belangrijkste voorwaarden voor het succes van uw organisatie. Het formuleren en implementeren van een Employment Screeningsbeleid is een belangrijke stap in het kader van een integriteits- en frauderisicobeleid als onderdeel van uw personeels- en securitybeleid. In deze actuele en complete opleiding komen alle facetten van het voorkomen, ontdekken en minimaliseren van personeelsfraude aan bod aan de hand van een professioneel Employment Screeningsbeleid.

 

Employment Screening & Personeelsfraude – wat leert u?

De 8-daagse Employment Screening & Personeelsfraude opleiding is opgezet vanuit 3 invalshoeken, te weten vanuit het:


Risicomanagement perspectief

 • U leert kwetsbaarheden in relatie tot interne bedreigingen vast te stellen
 • U leert signalen van medewerkers die op een dreiging duiden te onderkennen
 • U kunt gemaakte afspraken over kwetsbaarheden met de medewerker(s) toetsen

 

Juridisch perspectief

 • U leert het juridische speelveld van screening kennen
 • U kunt juridische grenzen herkennen en daarnaar handelen
 • U kunt juridische vragen formuleren en hierover binnen uw bedrijf of organisatie adviseren

 

Psychologisch perspectief

 • U leert de psychologische aspecten kennen die een rol spelen bij het beoordelen en inschatten van risico's
 • U kent de methoden en technieken om risico's in kaart te brengen
 • U zult in staat zijn om zelfstandig bepaalde risico inschattingen uit te voeren en te vertalen naar een dreigingsmanagement advies
 • U kunt beoordelen onder welke omstandigheden u aanvullende expertise moet inschakelen

 

Employment Screening & Personeelsfraude – voor wie?

De 8-daagse opleiding Employment Screening & Personeelsfraude is met name bedoeld voor HR managers, recruiters, leidinggevenden, bedrijfsrechercheurs, security managers, risk managers en adviseurs.

Employment Screening & Personeelsfraude – in-company
Al vanaf 5 deelnemers kunnen wij de Employment Screening & Personeelsfraude opleiding in-house bij u organiseren. Voordelen van een in-company opleiding zijn:

 • De Employment Screening & Personeelsfraude opleiding wordt volledig afgestemd op uw eigen organisatie
 • U kunt openlijk discussies voeren omdat er geen buitenstaanders bij zijn
 • U bespaart tijd en kosten

 

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

Employment Screening & Personeelsfraude – examen

Wanneer u de 8-daagse opleiding Employment Screening & Personeelsfraude heeft doorlopen kunt u deelnemen aan het Nederlandstalige Certified Insider Threat Profiler® (CITP) examen van de European Security Intelligence Foundation (ESIF). De datum en tijd van dit multiple choice examen worden in onderling overleg met u afgestemd.

 

Over de European Security Intelligence Foundation (ESIF)

De European Security Intelligence Foundation (ESIF) propageert het borgen van kennis, kwaliteit en standaarden in het domein van security en intelligence. ESIF doet dit door middel van onafhankelijke gecertificeerde beroepsopleidingen waarin het handhaven van standaarden, kennis, kunde en vaardigheden gewaarborgd wordt, door middel van het aanleggen van registers en door permanente educatie (PE).

 

Employment Screening & Personeelsfraude – aantal deelnemers

Gezien het intensieve en interactieve karakter van de Employment Screening & Personeelsfraude opleiding en de vele praktijkoefeningen is het minimum aantal deelnemers vastgesteld op 6 en het maximum aantal op 12.

 

Employment Screening & Personeelsfraude – niveau van de opleiding

De Employment Screening & Personeelsfraude opleiding wordt gegeven op HBO/bachelor niveau.

EMPLOYMENT SCREENING & PERSONEELSFRAUDE – LESPROGRAMMA

 

LESBLOK 1 - PRE-EMPLOYMENT SCREENING & PERSONEELSFRAUDE

 

DAG I

 • Employment Screening: waarom?
 • Opbouw en introductie van de opleiding
 • De docenten en hun expertise
 • Overlap en versterking van de verschillende vakgebieden
 • Employment Screening – motivatie en onderbouwing
 • Statistieken per criminaliteitsvorm
 • Predictive Profiling in relatie tot pre-Employment Screening
 • Psychologische risico's taxatie: Wat kunnen we (niet)?
 • Het juridische speelveld
 • Intelligence Driven Security (IDS): introductie

 

DAG II

 • Wetten, regels en jurisprudentie
 • De aard van de dreiging
 • Het belang van een transparante werving

 

DAG III

 • Regels voor werving & selectie
 • De criminele planningscyclus
 • Integriteitsonderzoek
 • Integriteit, financieel onderzoek en risico

 

DAG IV

 • Pre-Employment Screening
 • Het beoordelingsgesprek
 • Dreigingsassessment: praktijkoefening

 

LESBLOK II - IN-EMPLOYMENT SCREENING & PERSONEELSFRAUDE

 

DAG V

 • Interne screening: regels in het geval van goed werkgeverschap
 • Modus operandi en verdachte indicatoren
 • Red Teaming
 • Toetsen van afspraken in geval van kwetsbaarheden
 • Onderzoek naar de werknemer op en buiten de werkplek
 • Contraproductief werkgedrag

 

Dag VI

 • Fraude: inzet van schorsing, ontslag op staande voet
 • Contraproductief werkgedrag
 • Psychopathologie

 

LESBLOK III - POST-EMPLOYMENT SCREENING & PERSONEELSFRAUDE

 

DAG VII

 • Geheimhoudingscontract (NDA/Non-Disclosure Agreement)
 • Safe termination
 • Schade verhalen op de werknemer na beëindiging dienstverband

 

DAG VIII

 • Beoordelen van potentieel valse beschuldigingen
 • Dreigingsmanagement: praktijkoefening
 • Examentraining Certified Insider Threat Profiler®


Employment Screening & Personeelsfraude – docenten
Uw docententeam bestaat uit psychologen, onderzoeksexperts, interview specialisten, criminologen en recherche experts. Alle docenten hebben een ruime ervaring in het veld en hebben gewerkt voor de Politie, Justitie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Defensie en de wetenschappelijke wereld.

De volledige opleiding Employment Screening & Personeelsfraude, die tevens opleidt voor de internationale titel Certified Insider Threat Profiler®, bestaat uit 8 dagen. De lestijden zijn van 09.30 - 16.30/17.00 uur. De opleiding wordt gehouden in de omgeving van Amersfoort.

 

Blok I

 • 22 + 23 maart 2018
 • 5 + 6 april 2018

 

Blok II

 • 19 + 20 april 2018

 

Blok III

 • 17 + 18 mei 2018

De kosten van de 8-daagse opleiding Employment Screening & Personeelsfraude bedragen € 6.700,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief het opleidingsmateriaal, alle lunches, koffie/thee en het Certified Insider Threat Profiler® (CITP) examen.

 

U kunt u, indien gewenst, apart inschrijven voor de verschillende lesblokken.

 • Lesblok I bestaat uit 4 dagen en focust zich volledig op de ins- en outs van pre-Employment Screening & Personeelsfraude. De kosten van lesblok I bedragen € 3.480,- (excl. BTW) p.p.
 • Lesblok II behandelt alle aspecten van in-Employment Screening & Personeelsfraude en neemt 2 dagen in beslag. De kosten van lesblok II bedragen € 1.780,- (excl. BTW) p.p.
 • Lesblok III neemt eveneens 2 dagen in beslag en behandelt alle ins en outs rond de werknemer na uitdiensttreding of ontslag. De kosten van lesblok III bedragen € 1.780,- (excl. BTW) p.p.