Talent Management

De strategische inzet van Talent Management in uw organisatie: een 3-daags topprogramma voor lijnmanagers en HR managers

Talent Management – opleidingsmogelijkheden

Optie 1: 3-daags klassikaal topprogramma
Optie 2: In-company programma

Zie ook HR Analytics in de praktijk en Competentie Management

 

Talent Management – topprioriteit binnen organisaties

Het aantrekken, identificeren, ontwikkelen en behouden van de juiste talenten is belangrijker dan ooit. Als (lijn)manager en HR Manager beseft u dat de strategische inzet van Talent Management een sleutelrol vervult in het (lange termijn) succes van uw organisatie. Toch blijkt strategisch Talent Management maar moeizaam van de grond te komen in organisaties, terwijl het belang ervan wel degelijk wordt ingezien. In dit topprogramma nemen wij met u alle vraagstukken door die van belang zijn bij het inzetten van strategisch Talent Management in uw organisatie. Thema’s die onder meer aan de orde komen zijn:

 • De bijdrage van HRM aan de strategie van uw bedrijf
 • Wat is talent eigenlijk en wie heeft talent?
 • Waarom falen veel Talent Management initiatieven?
 • Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw huidige talent zich doorontwikkelt en wat is uw rol als leidinggevende hierin?
 • Hoe krijgt u structureel inzicht in de prestaties van uw medewerkers?
 • Hoe moet u omgaan met under-performance?
 • Welke medewerkersprofielen heeft u over 2 tot 5 jaar nodig?
 • Globalisering, robotisering en flexibilisering: wat zijn de gevolgen voor werk en arbeidsorganisaties?
 • Wordt de HR Analytics functie de belangrijkste adviesfunctie van het management?
 • Hoe kunt u HR Analytics toepassen voor het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent?

Talent Management – leerresultaat

Na afronding van dit actuele programma:

 • weet u hoe u de ontwikkeling van uw medewerkers kunt sturen en stimuleren;
 • heeft u een helder beeld van de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van HRM;
 • weet u hoe HR kan bijdragen aan de doelstellingen en de profit van uw organisatie;
 • weet u hoe u de HR Manager kan bijdragen aan het werknemerswelzijn;
 • weet u wat uw maatschappelijke bijdrage kan zijn; en
 • kunt u een onderbouwde uitspraak doen over de aard en bezetting van de functies die in de toekomst binnen uw organisatie vervuld moeten worden.

Talent Management – voor wie?

Veel initiatieven ten aanzien van Talent Management komen maar moeizaam van de grond. Een belangrijke reden hiervoor is dat leidinggevenden/(lijn)managers zich onvoldoende aan strategisch Talent Management committeren. Bij dit hoogwaardige programma denken wij dan ook eerst en vooral aan het (lijn)management en vervolgens aan het HR Management uit zowel het bedrijfsleven als de non-profit sector, maar ook aan MD managers, O&O Managers, adviseurs loopbaanbeleid en management coaches.

Uw logo of banner hier? Word dan partner! Als partner heeft u de mogelijkheid om u en uw organisatie gedegen onder de aandacht te brengen van uw doelgroep, o.m. via onze website, brochures, nieuwsbrieven en maandelijkse cursussen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

Talent Management – in-house en op maat

Al vanaf 5 deelnemers kunnen wij het Talent Management programma in-company (en op maat) verzorgen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Talent Management – inhoud programma

In dit 3-daagse topprogramma wordt allereerst een algemeen kader geboden, waarin de bijdrage van HRM aan de strategie van uw bedrijf geschetst wordt en hoe zich dat vertaalt in meerwaarde voor uw organisatie. Hierbij wordt niet alleen de operationele en financiële performance belicht, maar ook opbrengsten in de zin van werknemerswelzijn en maatschappelijke legitimiteit. Daarnaast wordt toegelicht wat ‘high performance work systems’ zijn.

Vervolgens komen HRM activiteiten en inzichten aan bod die vooral vanuit de optiek van het lijnmanagement van belang zijn. U kunt in dit verband aan Performance Management, Talent Management, diversiteit en HR Analytics denken. Stuk voor stuk inzichten en tools die de (lijn)manager de nodige handvatten aanreiken voor de sturing en ontwikkeling van zijn of haar medewerkers en antwoord kunnen geven op de hedendaagse uitdagingen op HRM gebied. Afgesloten wordt met een blik op de toekomst en de gevolgen daarvan voor de arbeidsorganisatie.

Talent Management – leerdoelen

De leerdoelen van dit topprogramma zijn:

 • Kennis en inzicht krijgen in de state-of-the-art theoretische grondslagen en concepten van strategisch HRM en de opbrengsten daarvan in termen van organisatie-inkomsten (wat is de bijdrage aan het totale organisatieresultaat?), werknemerswelzijn en de maatschappelijke bijdrage.
 • Inzichten ontwikkelen gericht op optimale sturing en ontwikkeling van de medewerkers binnen uw organisatie. U ontvangt hiervoor de benodigde tools en handvatten.
 • U ontwikkelt een beeld van de hedendaagse uitdagingen binnen het HRM vakgebied.
 • U kunt een doorkijk maken naar de toekomst en de gevolgen van alle verwachte ontwikkelingen voor uw eigen arbeidsorganisatie beoordelen.


Binnen dit laatste leerdoel staan de volgende vragen centraal:

 • Hoe zullen arbeidsorganisaties er in de toekomst uitzien?
 • Welke vormen van arbeidsrelaties zullen er in de toekomst zijn en met welke inhoud van werk?
 • Welke functies zijn er nodig in de maatschappij en in uw organisatie en welke niet meer?
 • Hoe kunt u uw organisatie hierop voorbereiden?
 • Hoe kunt u het maximale uit uw medewerkers halen?
 • Hoe kunt u uw medewerkers laten excelleren?
 • Wat is de rol van HR bij deze toekomstige ontwikkelingen?
 • Hoe kunt u de tijdens dit topprogramma ontwikkelde kennis en inzichten inzetten/implementeren binnen uw eigen organisatie?

 

Talent Management – niveau

Het programma wordt gegeven op HBO/WO denk- en werkniveau. Wij gaan ervan uit dat u minimaal 5 jaar werkervaring heeft plus een HBO of universitair diploma.

Talent Management – aantal deelnemers

Gezien het intensieve en interactieve karakter van dit 3-daagse topprogramma is het aantal deelnemers beperkt.

TALENT MANAGEMENT – LESPROGRAMMA


DAG I
Strategisch HRM en organisatie prestaties

 • De bijdrage van HRM aan de strategie van uw bedrijf
 • Hoe vertaalt deze bijdrage zich in meerwaarde? Meerwaarde in de zin van operationele en financiële performance, well-being van de medewerkers en maatschappelijke legitimiteit?
 • High performance work systems
 • Welke bijdrage verwachten de Chief Financial Officer (CFO) en de Chief Executive Officer (CEO) van de HR Manager?
 • Op welke vragen verwacht u als (lijn)manager dat de HR afdeling antwoord kan geven?
 • Inzicht in de juiste vragen die u kunt stellen aan de HR-afdeling


DAG II
Talent Management – de toekomst/ochtend

 • Wat is talent eigenlijk en wie heeft talent?
 • Wat is Talent Management?
 • Verschillen tussen exclusieve en inclusieve benaderingen
 • Waarom blijken veel Talent Management initiatieven te falen?
 • Hoe kan Talent Management op een efficiënte manier ingericht worden?
 • Talent op ontwikkelingsgerichte wijze leiden naar meer motivatie en betere prestaties: de sterke punten benadering
 • Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw huidige talent zich doorontwikkelt?
 • Wat is uw rol hierin als leidinggevende?
 • Hoe kunt u uw medewerkers laten excelleren?


Performance Management – structureel inzicht in de prestaties van uw medewerkers/middag

 • Hoe legt u de koppeling tussen de doelstellingen van uw organisatie en die van teams en individuele medewerkers?
 • Hoe kunnen verschillende systemen en processen bijdragen aan het richting geven aan de prestaties op alle niveaus in de organisatie (individueel, team, afdeling, totaal)?
 • Sturen op gedrag (competenties) of juist sturen op de resultaten van het werk?
 • Hoe zorgt u ervoor dat de gesprekken met uw medewerkers niet alleen terugkijkend van aard zijn (feedback) maar ook vooruitkijkend (feedforward)?
 • Hoe kunt u in snel veranderende omgevingen het beste doelen en targets stellen?
 • Hoe kunt u het beste omgaan met under-performance?
 • Welke condities zijn noodzakelijk voor een effectieve sturing van de prestaties van uw medewerkers?
 • Performance Management: recente ontwikkelingen
 • Is een geformaliseerde Performance Management cyclus nog van deze tijd?
 • Welke alternatieven zijn er en welke nieuwe benaderingen kiezen bedrijven nu?


DAG III
Engagement en change in tijden van veranderende arbeidsrelaties/ochtend

 • Hoe kan door middel van Human Resources Management gestuurd worden op een goed psychologisch contract?
 • Hoe kunt u specifieke groepen op de arbeidsmarkt, zoals flexibele arbeidskrachten, hierin sturen?
 • Gaat dit ook zo in de toekomst werken?
 • De mogelijkheden om een inclusief HRM beleid vorm te geven


De toekomst van werk en HRM – robotisering en HR Analytics/middag

 • Demografische ontwikkelingen, globalisering, robotisering, flexibilisering (o.m. de sterke opkomst van ZZP-ers) en de gevolgen voor werk en arbeidsorganisaties
 • De toekomstige vormgeving van arbeidsrelaties
 • De inhoud van werk, functies en de rol van HR
 • Welke medewerkersprofielen heeft u over 2 tot 5 jaar nodig?


HR Analytics / Big Data

 • Wordt de HR Analytics functie de belangrijkste adviesfunctie van het management?
 • Hoe kunt u HR Analytics toepassen op uw personeel?
 • HR Data: van metrics naar analytics
 • Hoe en waar voegt HR Analytics waarde toe?
 • Hoe kunt u HR Analytics toepassen?
 • HR Analytics t.b.v. het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent
 • HR Analytics en de toekomst
 • De valkuilen van Data Analytics


Dit Talent Management programma is samengesteld door en wordt gegeven door topdocenten en professionals op het gebied van Strategisch Talent Management. Zij zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, zijn verbonden aan vooraanstaande adviesbureaus en werkzaam bij gezaghebbende onderzoeksbureaus. De allerlaatste wetenschappelijke inzichten worden gegeven door topdocenten van verschillende universiteiten.

Het Talent Management programma bestaat uit 3 lesdagen en vindt plaats in Tilburg. De lestijden zijn van 9.00 tot 17.00 uur. Op dag 2 vindt er een informele borrel plaats van 17.00 tot 18.00 uur. U kunt op de volgende data deelnemen:

 

Talent Management – training I

 • 2, 3 en 4 juli 2018

De kosten van het 3-daagse topprogramma Talent Management bedragen € 2.980,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief lunches, koffie, thee en het studiemateriaal.

 

Voor onze Vlaamse cursisten

De kmo-portefeuille is een maatregel die u als Vlaamse ondernemer financiële steun biedt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten. Ook International Management Forum is hier als opleider bij aangesloten. Benieuwd of en hoeveel subsidie u ontvangt? Doe de check op www.vlaio.be!