Privacy en Data Protection: 101 vragen en concrete antwoorden

Tijdens deze actuele kennisdag krijgt u antwoord op 101 vragen over het succesvol implementeren van Privacy & Data Protection in úw organisatie

101 vragen over Privacy & Data Protection

Optie 1: Actuele kennisdag via open inschrijving
Optie 2: In-company training, toegespitst op vragen uit uw eigen praktijk

 

Cursisten van de opleiding Data Protection Officer (DPO) in de praktijk ontvangen 50% korting bij inschrijving voor deze kennisdag!

 

 

Voorbereid op de AVG met concrete antwoorden op 101 vragen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bevat zeer gedetailleerde verplichtingen voor uw organisatie en breidt de privacyrechten van uw werknemers, klanten, burgers, patiënten e.a. sterk uit. Al uw bedrijfsprocessen en informatiesystemen moeten vóór 25 mei 2018 aangepast zijn om te voldoen aan de nieuwe Europese Privacywet. Bent u al zover? Om op tijd klaar te zijn moet u 101 dingen doen. Op de hoogte zijn van de nieuwe privacy en data protection regels is één; het inschatten van de impact daarvan op uw huidige processen, diensten en goederen en welke aanpassingen nodig zijn, is twee. Is uw kennis actueel en compleet?

 

Deze actuele privacy kennisdag informeert u over privacy en data protection knelpunten in de praktijk. Tal van specifieke en complexe privacy vraagstukken komen aan bod. De kennisdag behandelt daar waar nodig de theorie, maar gaat vooral in op de praktische toepassing van de nieuwe wet- en regelgeving in dagelijkse bedrijfsvoering.

 

De AVG – complex en vaak onduidelijk

De AVG is complex en wordt gekenmerkt door vele onduidelijkheden. Alleen al dit feit levert 101 vragen op. Tijdens deze actuele Q&A dag worden - aan de hand van een live case - 101 vragen, praktische problemen en evenzoveel antwoorden, oplossingen en praktijktips besproken. U wordt van harte uitgenodigd uw eigen vragen in te dienen.

 

Privacy & Data Protection – voor wie?

De impact van de nieuwe Europese privacy wetgeving hangt af van welke, hoeveel en hoe u privacygegevens van klanten, personeel, relaties e.a. verwerkt, opslaat en beheert. Deze actuele kennisdag is opgezet voor alle organisaties die met privacy vraagstukken aan de slag moeten en voor iedereen die nu eens antwoord wil krijgen op zowel actuele kennisvragen als specifieke vragen over de feitelijke implementatie van privacy en data protection in de praktijk.

 

Na afloop van deze kennisdag weet u dat u niet alleen antwoord heeft gekregen op uw eigen vragen met betrekking tot privacy vraagstukken, maar dat u ook kennis zult hebben van specifieke privacy en data protection vraagstukken. Aan de hand van deze dag wordt voor u inzichtelijk gemaakt op welke terreinen serieuze kennislacunes zitten. U wordt ook gestimuleerd na te denken over privacy aspecten waar u wellicht nog niet bij hebt stilgestaan. Daarnaast biedt deze dag u bij uitstek de mogelijkheid uw ervaringen uit te wisselen met collega's van andere organisaties die met vergelijkbare praktische AVG vraagstukken bezig zijn.

 

PE-punten

Deze Privacy & Data Protection kennisdag draagt bij aan het vergaren van PE-punten. U ontvangt o.a. 5 PE-punten van Holland Quaestor HQ (de vereniging van Nederlandse trustkantoren).

 

Privacy & Data Protection Kennisdag  – beoordeling door cursisten

De kennisdag 'Privacy & Data Protection' wordt door cursisten beoordeeld met een 9.

 

"Ik vond het heel erg fijn om mensen te ontmoeten die dezelfde problemen onderkennen en dezelfde uitdagingen zien op het gebied van Privacy. Daarbij vond ik het heel fijn om direct en uitgebreid antwoord te krijgen op vragen. De ontspanning waarmee onderwerpen besproken konden worden vond ik erg prettig en de wijze van interactie ook. Kortom een soort dag waar ik me op mijn gemak voel en veel kan leren."

Privacy & Data Protection – in-company (en op maat)

De kennisdag Privacy & Data Protection: 101 vragen en concrete antwoorden is bij uitstek geschikt om in-house (en op maat) georganiseerd te worden. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Privacy & Data Protection – documentatie

U ontvangt van ons een speciale cursusmap en voor de duur van 6 maanden kosteloos toegang tot de digitale trainingsmodules 'Basiskennis Privacy' en 'Privacy Awareness'. Deze digitale trainingsmodules zijn zodanig opgezet dat ze zowel voor ZZP'ers als voor multinationals toegankelijk zijn.

 

Privacy & Data Protection – voorkennis

Wij gaan ervan uit dat u basiskennis heeft van de AVG, bijvoorbeeld opgedaan tijdens de CIPP/E, CIPM, CIPT trainingen, de Data Protection Officer (DPO) in de praktijk opleiding, de opleiding Privacy & Data Protection in de praktijk van de publieke sector, of vanzelfsprekend door het deelnemen aan andere opleidingen.

 

Privacy & Data Protection – niveau van deze kennisdag

De kennisdag Privacy & Data Protection: 101 vragen en concrete antwoorden wordt gegeven op HBO/Bachelor niveau.

 

Privacy & Data Protection – aantal deelnemers

Gezien het interactieve karakter van deze actuele kennisdag wordt het aantal toe te laten deelnemers beperkt gehouden.

PRIVACY & DATA PROTECTION: 101 VRAGEN EN CONCRETE ANTWOORDEN

 

Voorbereid op de AVG – u moet nog 101 dingen doen?

Op deze unieke kennisdag wordt een scala aan privacy en data protection onderwerpen behandeld waarmee u in de praktijk worstelt. Met name de praktische uitvoering van de AVG staat centraal. De talrijke voorbeelden maken de vaak lastige materie inzichtelijk en toepasbaar. Actuele en praktische informatie, kleine groepen en veel ruimte voor interactie en het stellen van uw eigen vragen kenmerken deze kennisdag.

 

Het intensieve lesprogramma van deze Privacy & Data Protection dag is opgebouwd aan de hand van een live case waarin 101 vragen, knelpunten en met name de antwoorden hierop centraal staan. Gedurende de dag is voldoende tijd ingeruimd voor uw eigen vragen. U kunt deze ook vooraf stellen door een e-mail te sturen naar s.boelhouwer@imf-online.com.

 

Wij gaan ervan uit dat u basiskennis heeft van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Zo niet, dan verwijzen wij u graag naar voorbereidende opleidingen zoals Data Protection Officer (DPO) in de praktijk, Privacy & Data Protection in de praktijk van de publieke sector, CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe), CIPM (Certified Information Privacy Manager) en CIPT (Certified Information Privacy Technologist).Privacy & Data Protection – docent

Uw docent, mr. drs. Romeo Kadir MA LLM MSc EMBA EMoC, is een toonaangevende expert op het gebied van privacy en gegevensbescherming en tevens eindredacteur van de succesvolle schriftelijke (en online) opleiding Data Protection Officer (DPO) in de praktijk.

 

Romeo Kadir houdt zich al ruim 25 jaar professioneel bezig met privacy en data protection en heeft vele Data Protection Officers (DPO's) en Functionarissen voor de Gegevensbescherming (FG's) opgeleid. Hij heeft in 2003 aan de basis gestaan van het Nederlands Genootschap van Functionarissen voor de Gegevensbescherming (NGFG). Op dit moment bekleedt Romeo een aantal Data Protection Officer (DPO) gerelateerde functies bij verschillende organisaties en treedt hij als externe Data Protection Officer (DPO) op voor een aantal (publieke) organisaties. Bij de Universiteit van Utrecht (UU) verricht hij wetenschappelijk onderzoek naar het 'functioneel optimum van de DPO' in de vorm van advies aan de European Data Protection Board (EDPB) en de Europese Commissie. Regelmatig verzorgt hij lezingen voor internationale data privacy events in bijvoorbeeld Brussel, Parijs en Los Angeles.

De kennisdag Privacy & Data Protection: 101 vragen en concrete antwoorden wordt in Utrecht gehouden. De locatie is prima met het openbaar vervoer te bereiken en tevens is er voldoende parkeergelegenheid. De kennisdag start om 09.30 uur en eindigt om plm. 17.00 uur. U kunt op de volgende data deelnemen:

 

Privacy & Data Protection – kennisdag in 2018

  • 20 maart 2018

 

Neem contact met ons op voor een in-company kennisdag!

De kosten van de kennisdag Privacy & Data Protection: 101 vragen en concrete antwoorden bedragen € 750,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is incl. lunch, koffie/thee, een cursusmap en 6 maanden toegang tot de digitale trainingsmodules 'Basiskennis Privacy' en 'Privacy Awareness'.

 

Cursisten van de opleiding Data Protection Officer (DPO) in de praktijk mogen zich met 50% korting inschrijven. Voor hen bedragen de kosten dus € 375,- (excl. BTW) per persoon.