Menu
NL
040 246 02 20 Contact
 

Brandveiligheid van gebouwen

Brandveiligheid: úw verantwoordelijkheid!

Brandveiligheid – úw verantwoordelijkheid

Of u nu eigenaar, beheerder of gebruiker van een gebouw bent, in alle gevallen bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid van uw gebouw(en). Bent u voldoende onderlegd om te beoordelen of uw situatie danwel locatie brandveilig is?

Brandveiligheid – wat wordt van u verwacht?

In eerste instantie is de brandveiligheid van gebouwen de verantwoordelijkheid van de ondernemer die erin is gevestigd. Of uw gebouw brandveilig is, is afhankelijk van de bouwkundige staat van het gebouw, de installatietechnische en organisatorische voorzieningen en het feitelijke gebruik ervan. Hoe hoger het brandveiligheidsrisico, des te meer van u wordt verwacht op het gebied van brandveiligheid.

Brandpreventie – 101 brandende vragen en antwoorden

Uit onderzoek blijkt dat de meeste bedrijven niet voldoen aan de – nieuwe – brandveiligheidseisen. Weet u zeker dat u voldoet aan alle juridische, bouw- en installatietechnische, organisatorische en andere actuele eisen die aan u gesteld worden in het kader van de brandveiligheid van uw gebouwen?

Brandveilig ondernemen

In deze cursus leert u alles wat u moet weten over het brandveilig gebruiken, maken en houden van uw organisatie. U krijgt een overzicht van alle regels waaraan u moet voldoen plus tal van tips en adviezen. De cursus maakt u tot een gedegen gesprekspartner in alle voorkomende brandveiligheidsdiscussies.

Brandpreventie levert ook forse besparingen op!

Daarnaast zult u zien dat brandpreventie niet alleen een investering in tijd en geld vergt, maar ook forse besparingen oplevert op (bouw)technische maatregelen, verzekeringspremies en inspectiekosten.

Brandveiligheid van gebouwen – voordelen van deze schriftelijke cursus

De schriftelijke cursus Brandveiligheid van gebouwen kost u geen reistijd, geen reiskosten, geen verblijfskosten en belangrijker nog, u bent niet dagen achtereen van kantoor weg. Daarnaast kunt u zelf bepalen waar, wanneer en in welk tempo u studeert. U betaalt slechts 9% BTW i.p.v. 21%. Volgens schattingen kost een schriftelijke cursus u en uw organisatie 40% tot 60% minder dan een mondelinge cursus.

Brandveiligheid van gebouwen – voor wie?

De cursus Brandveiligheid van gebouwen is geschreven voor iedereen die (mede) verantwoordelijkheid draagt voor of betrokken is bij een brandveilig gebruik van gebouwen. We denken dan aan eigenaars en gebruikers van gebouwen, gebouwbeheerders, facility managers, preventiemedewerkers en hoofden bedrijfshulpverlening (BHV), KAM coördinatoren, veiligheidsfunctionarissen, arbo deskundigen, hoofden technisch beheer, aannemers, architecten, projectontwikkelaars, brandveiligheidsadviseurs, verzekeringsmaatschappijen en alle betrokkenen bij rijk, provincies en gemeenten op het gebied van brandpreventie, bouw, welzijn en milieu.

 

Programma

LES I
Brandveiligheid – inleiding

 • Historische ontwikkeling brandveiligheid
 • Wat is brand (o.a. de branddriehoek, brandvijfhoek en vuurbelasting)?
 • Wat is brandveiligheid (o.a. veiligheidsketen en preventie)?
 • Doelstelling en benaderingen van brandbeveiliging
 • Materiaalgedrag bij brand
 • Begrippen bij brandveiligheid
 • Wet- en regelgeving rond brandveiligheid en de betrokken partijen

LES II
Bouwbesluit 2012 – introductie

 • De noodzaak tot beveiliging tegen brand
 • Samenhang bouwregelgeving
 • Vergunningen/meldingen
 • Bouwbesluit 2012

LES III
Bouwbesluit 2012 – bouwkundige voorschriften

 • Sterkte bij brand
 • Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie
 • Beperkingen van het ontwikkelen van brand en rook
 • Beperking van uitbreiding van brand
 • Vluchtroutes
 • Hulpverlening bij brand
 • Hoge en ondergrondse gebouwen

LES IV
Gebruiksvoorschriften

 • Bouwbesluit – gebruiksvoorschriften
 • Gebruiksvergunning
 • Gebruiksmelding
 • Brandbeveiligingsverordering

LES V
Brandveiligheidsinstallaties – branddetectiesystemen

 • Voorschriften inzake installaties
 • Bouwbesluit en brandmeld- en ontruimingsalarmsystemen
 • Brandmeldinstallatie
 • Regeling en omvang brandmeldinstallaties
 • Normen en voorschriften op het gebied van brandmeldinstallaties
 • Ontruimingsalarminstallaties

LES VI
Brandveiligheidsinstallaties – overige brandbeveiligingsinstallaties

 • Voorschriften inzake installaties
 • Sprinklersystemen
 • Automatische blusinstallaties
 • Brandslanghaspels
 • Draagbare blustoestellen
 • Droge blusleidingen
 • Bluswatervoorziening
 • Noodverlichting
 • Vluchtrouteaanduiding

LES VII
Bedrijfshulpverlening

 • Wet- en regelgeving
 • Doel en taken
 • Totstandkoming
 • Risico inventarisatie en evaluatie
 • Keuzes
 • Het opzetten van een BHV-organisatie
 • BHV-plan of bedrijfsnoodplan
 • Ontruimingsplan
 • Handboek incidenten en calamiteiten regelingen

LES VIII
Cases

Brochure aanvragen

Certificaat

Iedere deelnemer ontvangt na afloop van de cursus een Certificaat van Deelname (instituutsdiploma).

Docent(en)

De cursus Brandveiligheid van gebouwen is geschreven door European Fire Protection Consultants (EFPC). EFPC bezit uitgebreide en specifieke kennis op alle aspecten van brand- (en inbraak)beveiliging. EFPC is uw partner om in iedere situatie een optimale (brand)beveiliging te regelen.

Ing. Kitty Haas
Kitty Haas (IMF Academy)Kitty Haas is betrokken bij de advisering van verschillende nieuwbouwprojecten en onderzoeken naar bestaande bouwwerken. Kitty is onder andere werkzaam geweest bij Bouw- en Woningtoezicht Den Haag en het Ministerie van VROM waar zij betrokken is geweest bij het opstellen van de bouwregelgeving. Kitty is, in samenwerking met SAVE en V2BO, betrokken bij de update van het brandbeveiligingsconcept ‘Beheersbaarheid van brand’.

Startdata

De cursus 'Brandveiligheid van gebouwen' gaat op 18 maart 2021 en 15 april 2021 weer van start. Aangezien het een schriftelijke cursus betreft, is het ook mogelijk op een ander moment te starten. U kunt op het inschrijfformulier aangeven wanneer u met de cursus wilt beginnen, met welk interval u de lessen wilt ontvangen en of u de cursus tevens online wilt bestuderen.

U ontvangt de eerste les van de schriftelijke cursus 'Brandveiligheid van gebouwen' op de datum van uw keuze. Daarna sturen wij u (afhankelijk van het gekozen interval) periodiek één les toe. Wanneer u de schriftelijke cursus 'Brandveiligheid van gebouwen' tevens online wilt bestuderen, ontvangt u het volledige cursuspakket in één keer. Wij raden u aan om elke week één les te bestuderen. Voor de bestudering van één lesdeel moet u rekenen op een studieduur van ongeveer 4 uur.

Inschrijven

De kosten van de schriftelijke cursus Brandveiligheid van gebouwen bedragen € 1.895,- (excl. BTW).

In-company

Al vanaf 6 deelnemers kunnen wij de cursus 'Brandveiligheid van gebouwen' tegen een zeer aantrekkelijke prijs in-company bij u organiseren. Dit kan zowel volledig mondeling of schriftelijk of een combinatie van beide zijn. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Partners

Uw logo of banner hier? Word dan partner! Als partner heeft u de mogelijkheid om u en uw organisatie permanent onder de aandacht te brengen van uw doelgroep, o.m. via onze website, marketingbrochures en nieuwsbrieven. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

Reviews

De cursus ‘Brandveiligheid van gebouwen’ wordt door cursisten beoordeeld met een 8. Enkele reacties van cursisten:

'Het lesmateriaal was keurig verzorgd en de cursus is heel informatief en duidelijk.'
Albert Knauff, Facilitair Manager, Het Havengebouw

'De cursus was heel leerzaam en duidelijk beschreven. Zeer compleet.'
Coördinator Facilitaire zaken

'Goed te gebruiken als naslagwerk. Actueel en bruikbaar in de praktijk.'
Coördinator Safety & Security, ING

’Door het geleerde in de cursus kan ik goed tegenwicht geven aan de eisen die handhavers stellen.'


'De cursus geeft een goed overall beeld over brandveiligheid van gebouwen.'

'Helder en duidelijk. Mijns inziens worden alle aspecten van brandveiligheid zorgvuldig behandeld. Goede leerzame cursus waarin de essentie van brandveiligheid helder wordt weergegeven.'

Manager beveiliging, LVNL

'De cursus is zeer compleet.'

'Fijn om weer bijgespijkerd te zijn!'

'Duidelijke cursus. Goed te doen in eigen tijd en tempo.'

'Helder en duidelijke opbouw van de lesstof. Ik vond het een interessante cursus met brede lesstof.'

Opzichter, Heinen en Partners

Brandveiligheid van gebouwen

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY NIEUWSBRIEF