Menu
NL
040 246 02 20 Contact
 

Crisismanagement

Het effectief managen van een crisis kunt u leren! In deze 6-daagse training doet u cruciale achtergrondkennis, vaardigheden en competenties op in het vakgebied crisismanagement.

Crisismanagement – trainingsmogelijkheden

Optie 1: 6-daagse klassikale training
Optie 2: In-company training

Crisismanagement – acute of dreigende noodsituaties te lijf!

Organisaties zijn zich vaak wel bewust van bepaalde risico's die zij lopen, maar in de praktijk blijkt dat zij hier doorgaans de ogen voor sluiten en nauwelijks aan enige crisisaanpak of -beheersing doen. Deze houding komt voort uit de werkdruk van het alledaagse management en uit de hoop dat het hen niet zal overkomen. Vroeg of laat overkomt het hen toch! En dan? De schade is vaak groter dan men van tevoren dacht!

Een crisismanager is een speciale manager - fulltime of als nevenfunctie - die verantwoordelijk is voor acute of dreigende noodsituaties die de bedrijfsvoering op een ernstige manier kunnen beïnvloeden, zoals stroomstoringen, problemen met IT, brand, wanprestaties van leveranciers, product recalls, capaciteitsproblemen in transport of natuurgeweld. In deze training doet u de cruciale achtergrondkennis, vaardigheden en competenties op die u als crisismanager in de praktijk nodig heeft.

Crisismanagement – doelstelling van de training

De 6-daagse Crisismanagement training is erop gericht uw rol in crisismanagement te professionaliseren. De training is zeer praktisch en de inhoud kan direct toegepast worden in uw praktijk. U krijgt zicht op de aandachtspunten en valkuilen in crisismanagement, door te doen en door ervaringen uit te wisselen. De training is gebaseerd op 6 hoofddoelstellingen, t.w.:
1. Inzicht in en vaardigheid met crisis beheersingsprocessen
2. Besluiten nemen onder druk
3. Probleemoplossend vermogen vergroten
4. Leiding geven aan een crisisteam
5. Versterking van uw zelfvertrouwen als leider/lid van een crisisteam
6. Reflecteren

Crisismanagement – wat leert u?

Tijdens deze zeer praktijkgerichte Crisismanagement training leert u optimaal om te gaan met feiten, fictie en besluiten in de responsfase van een crisis. Door middel van een interactieve lesvorm, oefeningen en vaardigheidstrainingen leert u alles over de inhoudelijke, procesmatige, persoonlijke en groepsdynamische aspecten in crisis situaties. Het verbeteren van de persoonlijke en teameffectiviteit staat gedurende de hele training centraal. Samengevat:

 • U vergroot uw kennis over uw rol en andere rollen binnen een crisis organisatie
 • U leert hoe u optimaal leiding kunt geven aan een crisis team
 • U krijgt inzicht in crisis beheersingsprocessen en psychosociale factoren die daarbij een rol spelen
 • U leert alles over besluitvorming onder druk
 • U leert om te gaan met dreiging, urgentie en onzekerheid
 • U doet ervaring op met leidinggeven en leiding krijgen in een crisis team
 • U krijgt inzicht in uw eigen gedrag en dat van anderen
 • U ontwikkelt vaardigheden die voor de crisismanager van belang zijn
 • U doet ervaring op in verschillende sleutelrollen in een crisis team
 • U vergroot uw zelfreflecterend vermogen en uw persoonlijke effectiviteit
 • U versterkt uw zelfvertrouwen als leider van een crisis team
 • U leert de crisis besluitvormingsmethodiek PBOB (Procesafspraken, Beeldvorming, Oordeelvorming en Besluitvorming) toe te passen
 • U leert scenario en actoren analyses op te stellen
 • U leert de rol van voorzitter, procesbewaker, informatiecoördinator en bordschrijver te vervullen
 • U leert een communicatiestrategie op te stellen
 • U leert brainstorm technieken toe te passen
 • U leert 'Insights Discovery' toe te passen als instrument voor persoonlijke effectiviteit

Afhankelijk van uw reeds opgedane kennis en ervaring werkt u in wisselende intensiteit aan het versterken van de competenties die noodzakelijk zijn voor het goed vervullen van uw rol. Het gaat hierbij om de competenties analytisch, besluitvaardig, communicatief, coördinerend, daadkrachtig, politiek bestuurlijk inzicht, onafhankelijk, overtuigend, reflectief en stressbestendig.

Crisismanagement – opzet van de training

Zodra u zich heeft aangemeld voor de Crisismanagement training ontvangt u een uitnodiging voor een intake gesprek waarin uw leerwensen, leerstijl en leerdoelen worden geïnventariseerd. Vervolgens ontvangt u uw persoonlijke Insights Discovery Profiel en de nodige literatuur en artikelen om u voor te bereiden op de training. Vier maanden na afloop van de training nemen de trainers contact met u op voor een persoonlijke evaluatie.

Crisismanagement – voor wie?

De 6-daagse Crisismanagement training is bedoeld voor leidinggevenden, functionarissen met een crisis rol en crisismanagers met enige ervaring binnen de eigen crisis organisatie. Daarnaast is de training geschikt voor adviseurs en consultants op het gebied van crisismanagement. Door het multidisciplinaire karakter van deze training zijn functionarissen uit verschillende sectoren aanwezig - zowel uit de publieke als de particuliere sector - en leert u dus ook veel van elkaar.

Crisismanagement – tijdsinvestering

Naast de 6 lesdagen van de Crisismanagement training dient u 16 uur te besteden aan een voorstudie en maakt u – tussen de 2 lesblokken in - een huiswerkopdracht van 8 uur.

Crisismanagement – niveau van de training

De Crisismanagement training wordt gegeven op HBO/Bachelor werk- en denkniveau.

Crisismanagement – aantal deelnemers

De 6-daagse Crisismanagement training bestaat uit een gebalanceerde mix van theorie, interactie en rollenspelen. Deelnemers vertolken verschillende rollen in een crisis team, in een wisselend scenario. Om deze reden is het minimum aantal deelnemers vastgesteld op 10 en het maximum op 14.

 

Programma

CRISISMANAGEMENT – LESPROGRAMMA

De 6-daagse Crisismanagement training bestaat uit 2 lesblokken van telkens 3 aaneengesloten dagen. Het programma is inclusief 4 diners en 4 overnachtingen.

LESBLOK 1
DAG I

 • Crisis besluitvorming
 • Interpersoonlijke communicatie
 • Intervisie
 • Stress management
 • Waarden en overtuigingen
 • Oefeningen

DAG II

 • Crisis in de context
 • Scenario analyse en brainstorm technieken
 • Actoren analyse
 • Oefening
 • Informatiemanagement
 • Intervisie
 • Oefening

DAG III

 • Intuïtieve besluitvorming
 • Oefeningen
 • Evaluatie

LESBLOK 2
DAG IV

 • Oefening
 • Strategische besluitvorming
 • Oefening
 • Voorlichting en media management
 • Oefening
 • Scenario analyse
 • Intervisie
 • Oefening

DAG V

 • Effectieve crisis teams
 • Stress management
 • Oefening
 • Leidinggeven en leiding krijgen
 • Intervisie
 • Oefening

DAG VI

 • Mentaal model crisismanagement
 • Rationele emotieve training
 • Oefening
 • Evaluatie

Brochure aanvragen

Certificaat

Iedere deelnemer ontvangt na afloop van de training een Certificaat van Deelname (instituutsdiploma).

Docent(en)

Uw docententeam bestaat uit zeer ervaren en enthousiaste trainers/adviseurs die al 25 jaar crisismanagers begeleiden. De benadering van deze topdocenten is praktisch en levert direct resultaat op. Leerpunten worden gezamenlijk benoemd en omgezet in concrete afspraken voor verbetering en actiepunten, zowel voor de dagelijkse als de crisis praktijk.

Startdata

De Crisismanagement training bestaat in totaal uit 6 dagen en is verdeeld over 2 blokken van 3 dagen. De lestijden zijn van 09.00 uur - 22.00 uur met uitzondering van dag 3 en dag 6 die tot 16.00 uur duren. Op lesdagen 1, 2, 4 en 5 geniet u van een diner met aansluitend een hotelovernachting. De training wordt in het midden van het land georganiseerd. U kunt op de volgende data deelnemen

Crisismanagement - training I

 • 9, 10, 11 maart + 20, 21, 22 april 2021

Crisismanagement - training II

 • 8, 9, 10 juni + 7, 8 en 9 september 2021

 

Inschrijven

De kosten van de 6-daagse Crisismanagement training bedragen € 5.100,- (excl. BTW). Dit bedrag is inclusief 4 overnachtingen met ontbijt en diner, alle lunches, koffie/thee en het trainingsmateriaal.

In-company

Crisismanagement – in-company (en op maat)
De 6-daagse Crisismanagement training is bij uitstek geschikt om in-house (en op maat) verzorgd te worden. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Partners

Uw logo of banner hier? Word dan partner! Als partner heeft u de mogelijkheid om u en uw organisatie permanent onder de aandacht te brengen van uw doelgroep, o.m. via onze website, marketingbrochures en nieuwsbrieven. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

Reviews

De Crisismanagement training wordt door cursisten beoordeeld met een 8,5.