Menu
NL
 

Information Security Management Professional

Behaal in 15 weken het officiële post-HBO registeropleidingsdiploma Information Security Management Professional

Information Security Management Professional studiemogelijkheden

Optie 1: 15-daagse opleiding incl. officieel post-HBO diploma
Optie 2: in-company opleiding (incl. officieel post-HBO diploma)

Informatiebeveiliging adequaat opzetten, inrichten, managen en borgen

De vraag naar hoogopgeleide, gecertificeerde professionals op het gebied van informatiebeveiliging wordt steeds groter. In de post-HBO opleiding Information Security Management Professional krijgt u de benodigde strategische richtlijnen en praktische handvatten en vaardigheden aangereikt voor het adequaat opzetten, inrichten, managen en borgen van uw informatiebeveiliging.

Informatiebeveiliging brede en diepgaande kennis

Om het proces van informatiebeveiliging aan te kunnen sturen en te  blijven overzien wordt een brede en soms ook diepgaande kennis van de Security Officer verwacht. De Security Officer fungeert en functioneert als brug tussen het management en de operatie. Hij/zij draagt o.a. bij aan het opzetten, invoeren en monitoren van het beveiligingsbeleid en het ontstaan van een goede security awareness. Dit alles vereist een gedegen kennis en kunde op hoog niveau die tevens continu up-to-date moeten zijn. De registeropleiding Information Security Management Professional biedt u deze kennis en kunde.

Information Security Management Professional – programma kenmerken

Het lesprogramma van de opleiding Information Security Management Professional is intensief en inspirerend. Tijdens 15 opeenvolgende donderdagen of vrijdagen (afhankelijk van de startdatum) presenteren topdeskundigen uit het bedrijfsleven het volledige theoretische kader, dat wordt ondersteund door case studies, praktijkopdrachten en multimedia presentaties. De opleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht en examen. Wanneer u slaagt, ontvangt u het officiële post-HBO diploma Information Security Management Professional. De cursusgroepen worden bewust klein gehouden waardoor er alle tijd en ruimte is voor een individuele aanpak.

Information Security Management Professional  wat leert u?

In deze boeiende, actuele en diepgaande post-HBO opleiding leert u:

 • Zelfstandig een informatiebeveiligingsbeleid te ontwikkelen, neer te zetten en up-to-date te houden
 • Een risico analyse te begeleiden, uit te voeren en te interpreteren
 • Een security baseline voor uw organisatie samen te stellen
 • Een security awareness programma op te zetten en uit te dragen
 • De security implementatie op een doeltreffende en projectmatige manier te begeleiden en coördineren
 • Te adviseren over business continuïty aspecten
 • De brugfunctie te vervullen tussen IT en management
 • Digitaal rechercheren
 • De interne / externe auditor te begeleiden bij het uitvoeren van een security audit

Information Security Management Professional diploma

De post-HBO opleiding Information Security Management Professional bestaat in totaal uit 9 vakken die in 15 wekelijkse dagbijeenkomsten behandeld worden, een afstudeeropdracht en een afsluitend examen. Het examen bestaat uit een theoretisch gedeelte en een werkstuk. Na afronding van de 9 vakken, de afstudeeropdracht en het examen ontvangt u het officiële post-HBO diploma Information Security Management Professional.

Information Security Management Professional – voor wie?

De post-HBO opleiding Information Security Management Professional is bestemd voor personen die op tactisch en strategisch niveau actief (willen) zijn, zoals chief information security officers (CISO), security managers/coördinatoren, systeembeheerders, netwerkbeheerders, informatiemanagers, beleidsvoorbereiders op security gebied, risico analisten, IT auditors, lijnmanagers, ICT consultants, etc.

Information Security Management Professional – studiemateriaal

U krijgt toegang tot een online leeromgeving waar u het Information Security Management Professional studiemateriaal kunt downloaden en waar u tevens veel aanvullend studiemateriaal vindt.

Information Security Management Professional – voertaal

De voertaal tijdens de post-HBO opleiding Information Security Management Professional is Nederlands. Het studiemateriaal en het examen zijn eveneens in het Nederlands.

Information Security Management Professional – voorkennis

De post-HBO opleiding Information Security Management Professional wordt gegeven op een medior/senior level.

Information Security Management Professional – aantal deelnemers

De cursusgroepen worden bewust klein gehouden waardoor er alle tijd en ruimte is voor een individuele aanpak. Schrijf u op tijd in of reserveer een plaats!

Information Security Management Professional – examen

CPION logo - IMF AcademyHet post-HBO examen Information Security Management Professional bestaat uit een theoretisch en een praktisch examen. In de praktijkgerichte afstudeeropdracht moet u laten zien dat u het geleerde in de praktijk kunt toepassen. Wanneer u uw afstudeeropdracht succesvol heeft afgerond (u kunt dit doen tot een jaar na afsluiting van de opleiding) wordt u ingeschreven in het register post-HBO Nederland van het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION).

Information Security Management Professional – studiebelasting

Uw totale studiebelasting bedraagt 208 uur, opgebouwd uit 105 contacturen (15 lesdagen); 60 uur zelfstudie, uitgaande van 4 uur zelfstudie per lesdag; 40 uur te besteden aan uw werkstuk en 3 uur ten behoeve van het Information Security Management Professional examen.

Information Security Management Professional – cursusduur

De post-HBO opleiding Information Security Management Professional bestaat uit 15 wekelijkse lesdagen.

Information Security Management Professional – testimonials

De post-HBO opleiding Information Security Management Professional wordt zeer goed gewaardeerd. Hieronder vindt u enkele testimonials van cursisten:

"De Post-HBO opleiding Information Security Management Professional is een aanrader voor hen die worstelen met de vraag hoe informatiebeveiliging op de agenda en vervolgens professioneel geïmplementeerd te krijgen in de organisatie. De opleiding geeft vanuit allerlei invalshoeken vele handvatten in een duidelijke onderlinge samenhang. Met deze opleiding heb ik niet alleen kennis vergaard, maar met name meer inzicht in de materie gekregen en geleerd waar allemaal aan te denken, mede door de prettige persoonlijke interactie met de docenten."
M. Nessen, Adviseur & Coördinator Automatisering, Gemeente Nijkerk

"De Post-HBO opleiding Information Security Management Professional is erg goed opgezet. Een juiste mix tussen theorie en praktijk en bijzonder actueel. Een hoog interactie gehalte tussen deelnemers onderling en tussen deelnemers en (gast)docenten. Een aanrader voor iedereen die zich met informatiebeveiliging bezighoudt of het vakgebied wil instappen."
R. Jongejan, Information Security Officer, Europe Container Terminals (ECT)

Programma

Information Security Management Professional – programma
Het programma bestaat uit 16 lesblokken verdeeld over 15 lesdagen.

BLOK I
Information Security Management
In het eerste blok wordt o.m. een kader aangereikt waarmee u structuur en houvast krijgt in de ogenschijnlijke wirwar aan beveiligingsonderwerpen. De binnen dit blok behandelde onderwerpen vormen de basis voor het volgen van de overige blokken.

BLOK II
Information Security Management Framework (ISMF)
In het tweede blok wordt het referentiekader voor het managen van informatiebeveiliging behandeld.

BLOK III
Information Security Management – wet- en regelgeving en standaarden
Standaarden zijn een hulpmiddel voor de informatiebeveiliger om het proces van informatiebeveiliging beheersbaar te maken en houden. In dit blok worden de meest gangbare standaarden zoals ISO27001, ISO27002 en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) behandeld. U leert deze generieke standaarden te vertalen naar de praktijksituatie waarbinnen deze gelden.

BLOK IV
Information Security Management – visie
Het formuleren van een visie op informatiebeveiliging is essentieel wanneer u aan de slag gaat met informatiebeveiliging, zowel voor de verankering in uw organisatie als voor alle activiteiten die u op het gebied van informatiebeveiliging gaat initiëren. Hoe gaat u vervolgens sturen op deze visie? Hoe ondersteunt u de bestuurders van uw organisatie bij het formuleren van een visie?

BLOK V
Information Security – policy
Met als uitgangspunt de visie op informatiebeveiliging gaat u aan de slag met het formuleren van het informatiebeveiligingsbeleid. Wat gaat u doen en wie gaat wat doen? Waaruit moet uw informatiebeveiligingsbeleid bestaan? U leert uw weg te vinden in de wereld van informatiebeveiligingsplannen, -standaarden, -voorschriften, -richtlijnen, -baselines en -benchmarks.

BLOK VI
Information Security – risico management
Informatiebeveiliging is risico management. Wanneer u als organisatie de risico's waaraan de informatiehuishouding wordt blootgesteld goed in kaart hebt, dan kunt u gepaste maatregelen nemen. Governance en compliance zijn dan wel zaken waarmee u rekening moet houden. Hoe verloopt het proces van een security audit en wat is uw rol als informatiebeveiliger?

BLOK VII
Information Security – de informatiebeveiligingsorganisatie
In dit blok leert u vorm te geven aan de informatiebeveiligingsorganisatie. De functies, rollen, taken en bevoegdheden van de informatiebeveiligingsorganisatie worden behandeld. Hoe vindt sturing plaats binnen de gekozen organisatie inrichting en hoe creëert u draagvlak voor de organisatiebeveiliging?

BLOK VIII
Information Security Management System (ISMS)
ISO27001 beschrijft hoe je informatiebeveiliging als een continu proces kunt inrichten. Het Information Security Management System (ISMS), de Plan-Do-Check-Act cyclus van informatiebeveiliging, staat daarin centraal. Welke stappen moet u op strategisch, tactisch en operationeel niveau doorlopen om dit systeem goed werkend ingericht te krijgen binnen uw organisatie?

BLOK IX
Information Security Awareness
Je kunt heel veel maatregelen treffen om bedreigingen buiten de deur te houden, maar wanneer medewerkers bewust of onbewust verkeerd omgaan met informatie, dan kunnen zich nog steeds de grootste problemen voordoen. In dit blok wordt het vertalen van deze risico's naar gedrag behandeld inclusief het sturen op het gewenste gedrag en alle maatregelen en middelen die u daarbij kunt inzetten.

BLOK X
Information Security – asset management
Om als informatiebeveiliger tijdig te kunnen reageren en handelen moet u voorzien worden van de juiste 'control' informatie, afkomstig uit systemen en netwerken. Dit betekent o.a. wie toegang heeft tot welke informatie (Identity & Access Management), maar ook zicht krijgen op afwijkend gedrag van het netwerkverkeer en vervolgens weten hoe u dit soort informatie aggregeert, analyseert en op basis daarvan rapporteert.

BLOK XI
Information Security – IT techniek
In dit meer technische blok wordt aandacht besteed aan een aantal basisaspecten van IT techniek en encryptie. Vervolgens leert u naar informatiebeveiliging te kijken als een hacker.

BLOK XII
Information Security – incident response
Ook al heeft u de informatiebeveiliging op orde, dan nog kan er een incident ontstaan. Hoe ziet een incident proces er uit? Wat kunt u van een incident response team in uw organisatie verwachten? Hoe positioneert u incident response in uw organisatie?

BLOK XIII
Information Security – persoonlijke vaardigheden en leiderschap
In dit blok behandelen we de persoonlijke vaardigheden die u effectief en succesvol maken in uw rol van information security professional. Leiderschap is één van deze skills. Wat voor type leider bent u? Hoe gaat u ervoor zorgen dat u succesvol leiding kunt geven aan het proces van informatiebeveiliging?

BLOK XIV
Business Continuity Management (BCM)
In dit blok maakt u kennis met de basisprincipes van Business Continuity Management (BCM).

BLOK XV
Information Security – finance
Informatiebeveiliging kost geld en elke maatregel die u wil doorvoeren moet budgettair verantwoord worden genomen. Dit houdt in dat u de basis van de cijfers van een (uw) organisatie moet begrijpen zoals, wat is een balans en verliesrekening? Hoe moet u informatiebeveiligingszaken budgetteren? Wat is een kosten-batenanalyse?

BLOK XVI
Information Security – de toekomst
In dit laatste blok wordt een blik op de toekomst geworpen. Welke maatschappelijke en technologische ontwikkelingen spelen er op dit moment die sterk bepalend zijn voor de toekomst van IT? Wat zijn de consequenties daarvan voor de information security manager van de toekomst?


Brochure aanvragen

Docent(en)

Information Security Management Professional – docenten

Uw docenten zijn allen topdeskundigen op het vlak van informatiebeveiliging en zijn veelal afkomstig uit het bedrijfsleven.

Startdata

De post-HBO opleiding Information Security Management Professional bestaat uit 15 wekelijkse bijeenkomsten. De lestijden zijn van 09.00 tot 17.00 uur. De opleiding vindt centraal in het land plaats. De lesdata zijn:

Information Security Management Professional - opleiding I

 • 11, 18 en 25 september 2020
 • 2, 9, 16 en 30 oktober 2020
 • 6, 13, 20 en 27 november 2020
 • 4, 11 en 18 december 2020
 • 8 januari 2021

Inschrijven

De kosten van de 15-daagse post-HBO opleiding Information Security Management Professional bedragen € 9.950,- (excl. BTW) en zijn inclusief alle lunches, koffie/thee en studieboeken.

In-company

Information Security Management Professional – in-company (en op maat)

Al vanaf 5 deelnemers kunnen wij de post-HBO opleiding Information Security Management Professional in-house (en op maat) voor u organiseren. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Partners

Uw logo of banner hier? Word dan partner! Als partner heeft u de mogelijkheid om u en uw organisatie permanent onder de aandacht te brengen van uw doelgroep, o.m. via onze website, marketingbrochures en nieuwsbrieven. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

 

 

 

Information Security Management Professional

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY NIEUWSBRIEF