Menu
NL
040 246 02 20 Contact
 

De Logistiek Manager als Logistiek Auditor

In deze topopleiding leert u als logistiek manager de logistieke processen in uw organisatie en in de supply chain te beoordelen en te verbeteren. Na succesvol afronden van het examen en de praktijkopdracht ontvangt u het certificaat Logistiek Auditor.

De Logistiek Manager als Logistiek Auditor – opleidingsmogelijkheden

Optie 1: 15-daagse klassikale opleiding bestaande uit 5 modules van 3 dagen (die ook los te volgen zijn) plus de mogelijkheid het certificaat Logistiek Auditor te behalen
Optie 2: In-company opleiding

De Logistiek Manager als Logistiek Auditor – waarom?

Logistieke kosten maken een steeds belangrijker deel uit van de productiekosten. Kostenoptimalisatie van de logistieke processen staat daarom hoog in het vaandel bij vrijwel elke organisatie. Om dit te realiseren heeft u als logistiek manager specifieke en diepgaande kennis nodig van de optimale functionering van logistieke processen.

Wanneer u de effectiviteit van een logistieke organisatie en de supply chain wilt beoordelen moet u met een vaste regelmaat toetsen of het systeem nog doeltreffend is en vervolgens kijken of u het kunt verbeteren. U heeft niets aan procedures en instructies wanneer u niet regelmatig onderzoekt of er nog volgens de vastgestelde afspraken wordt gewerkt. Met andere woorden, het is absoluut noodzakelijk om de (operationele) organisatie periodiek te beoordelen: u meet, constateert eventuele afwijkingen, voert verbeteringen door en evalueert de doorgevoerde verbeteringen.

Het doel van deze praktijkgerichte opleiding is om logistieke professionals op te leiden tot logistiek auditors die in staat zijn om de logistieke processen in het bedrijf in hun totaliteit te evalueren en naar waarde te schatten. In 5 lesmodules krijgt u praktisch bruikbare informatie om op professionele wijze kritische en verbeteringsgerichte logistieke audits uit te voeren.

Wat leert u in deze opleiding?

In deze logistieke topopleiding leiden we professionals op die in staat zullen zijn om de logistieke processen in hun bedrijf - en in de keten van processen die bedrijven verbinden - in hun totaliteit te evalueren en naar waarde te schatten. Een van de hoofddoelstellingen van deze opleiding is het leren toepassen en overzien van processen in hun samenhang. Wanneer u deze Logistiek Auditor opleiding heeft doorlopen, heeft u:

 • Een duidelijk inzicht in het functioneren van de totale supply chain
 • Praktische richtlijnen gekregen voor het verbeteren van uw interne logistieke organisatie en value chain
 • De beschikking over een praktisch raamwerk van best practices in logistiek en supply chain
 • Inzicht in factoren die de beoogde veranderingen kunnen vertragen of blokkeren, en
 • Kunt u duidelijke meetpunten bepalen voor het meten en evalueren van de operationele organisatie, de gebruikte systemen en de waardeketen

Inhoud van de opleiding

De opleiding Logistiek Auditor bestaat uit 5 modules van elk 3 dagen, t.w.:

Module 1 – Grondslagen van Supply Chain Management (SCM)
Module 2 – Logistiek, transport en distributie in de praktijk
Module 3 – Productiemanagement en productieplanning in de praktijk
Module 4 – Voorraadbeheer in de praktijk
Module 5 – Beoordelen van logistieke systemen

Alle modules zijn ook los te volgen.

Het Logistiek Auditor examen

Elke module van deze opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk deelexamen. Afhankelijk van uw vooropleiding en ervaring kan vrijstelling verleend worden voor één of meerdere modules. Wanneer u Logistiek Auditor wilt worden dient u - na het doorlopen en met goed gevolg afleggen van alle deelexamens - ook nog een praktijkopdracht uit te voeren, bestaande uit het:

1. Opstellen van een auditplan
2. Uitvoeren van de audit (samen met een logistiek auditor/assessor)
3. Maken van de auditrapportage

Deze praktijkopdracht wordt beoordeeld door een onafhankelijk logistiek auditor/assessor. Wanneer u alle modules succesvol heeft afgesloten en de praktijkopdracht met goed gevolg heeft doorlopen ontvangt u het certificaat Logistiek Auditor. Wanneer u losse modules volgt, ontvangt u van elke module een deelcertificaat.

Opleidings- en leermethode

De opleidingsmethode van de Logistiek Manager als Logistiek Auditor is geënt op 3 parameters, t.w.:

1. Kennis vergroten door de nieuwste wereldwijde trends toe te lichten
2. Opbouwen van theoretische kennis met voorbeelden uit de praktijk en case studies
3. Verdieping van het leerproces door middel van interactieve discussies en workshops

De leermethode omvat presentaties, case studies, business cases, rollenspellen, video's, groepsdiscussies en storytelling.

Voor wie is deze opleiding?

De opleiding de Logistiek Manager als Logistiek Auditor is met name bedoeld voor planners, voorraadbeheerders en logistiek medewerkers op strategisch/tactisch niveau, interne adviseurs en/of medewerkers van stafafdelingen en leidinggevenden binnen een logistieke organisatie.

Niveau van de opleiding

De opleiding wordt op een HBO/Bachelor denk- en werkniveau gegeven. Wij verwachten van u veel zelfstandigheid, discipline en een actieve houding tijdens de opleiding.

Voertaal van de opleiding

De opleiding de Logistiek Manager als Logistiek Auditor wordt in het Nederlands gegeven. Alle studiematerialen en deelexamens zijn eveneens in het Nederlands.

Ook interessant voor u!

Naast de Logistiek Manager als Logistiek Auditor opleiding zijn de volgende opleidingen wellicht ook relevant voor u en/of uw collega's:

Programma

De Logistiek Manager als Logistiek Auditor – Lesprogramma

MODULE I – Grondslagen van Supply Chain Management (SCM)

 • Ketenbeheersing en strategie
 • Kernprocessen in de supply chain:
  - Demand management
  - Planning, capaciteit en voorraadbeheer
  - Customer en Supplier Relationship Management (SRM)
  - Fysieke distributie
 • E-commerce
 • Logistieke informatiesystemen
 • Sustainability, retourlogistiek en de groene supply chain
 • Het meten van de effectiviteit en efficiency van supply chains (SCOR - Supply Chain Operations Reference Model)

MODULE II – Logistiek, transport en distributie in de praktijk

 • Magazijnen en distributiecentra: verschijningsvormen, dynamiek en ontwikkelingen
 • Inrichtings- en handlingsvraagstukken: methoden en middelen
 • Transportmodi en transportmanagement
 • Transport- en Warehouse Management Systemen (TMS/WMS)
 • Global logistics en compliance
 • Kostprijsberekening en prestatie-indicatoren
 • Outsourcing van logistiek

MODULE III – Productiemanagement en productieplanning in de praktijk

 • Structuur en basisprincipes van diverse productieprocessen
 • Doelstelling van productiemanagement
 • Stuklijstbeheer, masterdata en routing file
 • Capaciteit en planning
 • Materiaalplanning
 • Kanban, Just in Time (JIT), bottleneck
 • Kostenfactoren binnen productiemanagement

MODULE IV – Voorraadbeheer in de praktijk

MODULE V – Beoordelen van logistieke systemen (verplichte module voor het Logistiek Auditor certificaat)

 • Het auditproces
 • Invloed van communicatie en cultuur
 • Beoordelen van projecten
 • Effectief verandermanagement
 • Omgaan met risico en het borgen van de business continuïteit

PRAKTIJKOPDRACHT – Logistieke audit

 • Audit binnen uw eigen bedrijf/logistieke proces
 • Status update
 • Verbeterpunten formuleren

Deze praktijkopdracht van één dag vindt plaats binnen uw eigen bedrijf. U wordt gedurende de dag beoordeeld (en begeleid) door een onafhankelijk logistiek auditor/assessor. Ter voorbereiding op deze dag dient u een auditplan op te stellen. Tevens dient u na afloop van deze dag een auditrapportage te maken.


Brochure aanvragen

Certificaat

Wanneer u alle modules/deelexamens succesvol heeft afgesloten en de praktijkopdracht met goed gevolg heeft doorlopen ontvangt u het certificaat Logistiek Auditor. Wanneer u losse modules volgt, ontvangt u van elke module een deelcertificaat.

Docent(en)

Uw trainers zijn:

Paul Denneman MSc CSCP CPIM CLTD
Paul Denneman (IMF Academy)
Paul Denneman is een bevlogen en resultaatgedreven senior Supply Chain Manager en een internationaal veelgevraagd trainer en spreker op het gebied van logistiek en Supply Chain Management (SCM). Paul is master instructor van APICS en was tot 2017 voorzitter van de Vereniging van Logistieke Adviseurs (VeLA). Paul houdt zich primair bezig met het implementeren van veranderingen binnen complexe supply chains in internationale organisaties waar wetgeving en overheidsregulatie een sterke rol spelen. Paul is een zeer ervaren professional die zijn wortels heeft in operations management en distributieprocessen en opereert op het snijvlak van IT en business.

Dr. Jeroen van den Berg
Jeroen van den Berg is directeur/eigenaar van Jeroen van den Berg Consulting, een toonaangevend adviesbureau op het gebied van warehousing, WMS (Warehouse Management Systemen) en SCM in de Benelux. Jeroen is sinds 1997 actief als onafhankelijk WMS-expert. Als adviseur heeft hij vele WMS-selecties begeleid en tal van boeken geschreven over warehouse management.

Rob van Stratum MSc CFPIM CIRM CSCP CLTD CPF
rob van stratumRob van Stratum is eveneens master instructor van APICS en subject manager expert. Hij is als senior lecturer verbonden geweest aan tal van Nederlandse en buitenlandse hogescholen en universiteiten. Op dit moment is hij als trainer verbonden aan de training Certified Professional Forecaster (CPF). Daarnaast is hij als trainer actief bij tal van buitenlandse instituten.

Startdata

De Logistiek Manager als Logistiek Auditor opleiding bestaat uit 5 modules van telkens 3 lesdagen. Alle lesdagen starten om 09.30 uur en eindigen om 17.00 uur. De opleiding vindt centraal in het land plaats en wordt op de volgende data gegeven:

Houd de website in de gaten voor nieuwe data of vraag onze brochure aan zodat wij u kunnen informeren zodra er nieuwe cursusdata gepland zijn.

Inschrijven

De kosten van de volledige opleiding de Logistiek Manager als Logistiek Auditor bedragen € 9.980,- (excl. BTW) per persoon excl. de kosten van de praktijkopdracht. De kosten van de logistieke audit praktijkopdracht bedragen € 1.480,- (excl. BTW) per persoon. U voert de praktijkopdracht binnen uw eigen bedrijf uit waarbij u gedurende de dag beoordeeld wordt door een onafhankelijke auditor/assessor. De modules zijn ook los te volgen en kosten dan € 2.480,- (excl. BTW) per persoon per module. Alle bedragen zijn inclusief lesmateriaal, (deel)examen(s), koffie/thee en alle lunches.

Wanneer u alle modules binnen één jaar gevolgd heeft, geslaagd bent voor de deelexamens en de praktijkopdracht met goed gevolg heeft afgelegd ontvangt u het certificaat Logistiek Auditor.

In-company

Al vanaf 5 deelnemers kunnen wij de Logistiek Manager als Logistiek Auditor opleiding in-house (en op maat) voor u organiseren. Een in-company opleiding, afgestemd op vragen en knelpunten uit uw eigen organisatie, heeft tal van voordelen, zoals:

• bespaart u en uw collega's (reis)tijd, reiskosten en eventuele verblijfskosten
• u volgt de opleiding in uw eigen werkomgeving
• organisatiegebonden kwesties kunnen openlijk besproken worden omdat er geen externe deelnemers zijn
• plaats, tijd en datum bepaalt u zelf

Heeft u voorkeur voor een in-company opleiding? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

De Logistiek Manager als Logistiek Auditor

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY NIEUWSBRIEF