Indien deze nieuwsbrief niet correct, of zonder afbeeldingen wordt getoond, klikt u dan hier.

FINANCIEEL +31 (0)40 246 02 20 info@imf-online.com www.imf-online.com

Opleidingskalender 2018


21 februari
ISO 31000 Risicomanagement (Brussel)

7 maart
ISO 31000 Risicomanagement (Utrecht)


19 maart
Certified Fraud Examiner (Brussel)

20 maart
Business Process Management Training

4 april
Financieel inzicht voor de niet-financiële manager 3-daagse training

24 mei
De Moderne Controller

28 mei
Certified Fraud Examiner (Amsterdam)

28 mei
Proces- en risicogericht auditenDe interne audit is hét instrument om kwalitatief inzicht te krijgen in de prestaties van uw organisatie en de effectiviteit van uw managementsystemen. Het uitvoeren van een interne audit is niet alleen een kwestie van vakinhoudelijke kennis van de geldende (ISO) normen, ook het kunnen hanteren van de juiste interview-, presentatie- en rapportagetechnieken vormt de basis voor een geslaagde audit.


5-daagse klassikale training
Proces- en risicogericht auditen

In deze 5-daagse praktijkgerichte training leert u interne audits uit te voeren, te verbeteren en te professionaliseren op basis van de actuele ISO normen.

Start: 28 mei 2018


Deze training geeft u inzicht in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een interne auditor. De training heeft tot doel uw inzicht te vergroten en vaardigheid te ontwikkelen in het doorlichten van de bedrijfsprocessen. U leert hoe u zelfstandig een interne audit kunt voorbereiden, uitvoeren en er effectief over kunt rapporteren. Het verwerven van praktische vaardigheden staat centraal in deze training. Zo zult u bijvoorbeeld een interne audit onder begeleiding gaan uitvoeren. Na afloop van de training bent u in staat een interne audit uit te voeren op een wijze zoals omschreven in de nieuwe ISO 9001/2015 norm en op basis van ISO 19011, de richtlijn voor de auditing van managementsystemen.

Voor wie?
Deze audit training is met name bedoeld voor kwaliteitsmanagers en kwaliteitscoördinatoren, maar daarnaast ook voor anderen die verantwoordelijk zijn voor en/of betrokken zijn of worden bij het uitvoeren van interne audits.

Wij denken hierbij aan functionarissen die regelmatig belast zijn met de voorbereiding, uitvoering en rapportage van een interne audit, zoals leidinggevenden en medewerkers van interne auditdiensten en afdelingen als organisatieonderzoek, planning & control en financiën, maar ook aan organisatieadviseurs, inkopers, lijnmanagers, bedrijfseconomen en bedrijfs- en bestuurskundigen uit zowel de private als de financiële of de publieke sector.


Meer informatie?
Vraag de brochure aan voor meer informatie of neem contact met ons op via info@imf-online.com of 040 - 246 02 20.

Direct inschrijven?
Om u voor deze training in te schrijven kunt u gebruikmaken van het online inschrijfformulier op www.imf-online.com. U kunt ook een PDF inschrijfformulier aanvragen via info@imf-online.com.
International Management Forum | Fellenoord 224 | 5611 ZC Eindhoven | info@imf-online.com
Tel: 040 246 02 20 | Fax: 040 246 00 17 | © Copyright 2008 - 2020