Menu
NL
 

Big Data in de publieke sector

Ontdek de strategische mogelijkheden van (Big) Data voor uw eigen publieke organisatie!

Big Data in de publieke sector – opleidingsmogelijkheden

Optie 1: 5-daagse klassikale opleiding
Optie 2: In-company opleiding

Zie ook:

Big Data biedt ongekende en onbegrensde mogelijkheden voor publieke organisaties

Big Data biedt de publieke sector veel kansen. Een innovatieve inzet van Big Data draagt bij aan de oplossing van de vele uitdagingen van dit moment. Uit onderzoek van McKinsey blijkt dat een slimme inzet van Big Data de Europese publieke sector jaarlijks 150-300 miljard euro kan besparen. Uit ander onderzoek blijkt dat publieke organisaties die gericht inzetten op Big Data toepassingen het significant beter doen. Toch zijn er nog (te) weinig publieke organisaties die concrete plannen hebben met Big Data. Wilt u meer weten over de voordelen en toepassingsmogelijkheden van Big Data voor uw eigen organisatie en u laten inspireren door succesvolle cases, dan is dit de opleiding voor u!

Big Data succesvol inzetten in de publieke sector

De toepassing van Big Data gaat een belangrijke rol spelen bij de vernieuwing van de publieke sector, bv. op het terrein van de zorg, duurzaamheid, mobiliteit, fraude en criminaliteitsbestrijding. Organisaties in de publieke sector zijn daarnaast snel aan het digitaliseren. De hoeveelheid en diversiteit aan data waarover uw organisatie dan zal beschikken is ongekend. Door deze data o.m. te verrijken en continu te analyseren en te evalueren beschikt u over een geweldig hulpmiddel om inefficiënties te ontdekken, uw dienstverlening naar een hoger niveau te tillen en directe kostenbesparingen te realiseren.

Aan de slag met uw eigen data

Als er één sector is die kan profiteren van de ontwikkelingen op het gebied van Big Data dan is het wel de publieke sector. Vandaar dat wij speciaal voor publieke organisaties deze boeiende en inspirerende 5-daagse Big Data opleiding hebben ontwikkeld. Op de laatste dag past u de theoretische en praktische kennis, die u in de voorgaande 4 dagen hebt opgedaan, toe binnen uw eigen organisatie. Op basis van uw eigen data gaat u namelijk samen met de docenten aan de slag. U zult zien dat u naar huis gaat met tal van nieuwe inzichten en vele besparingsmogelijkheden!

Wat leert u tijdens deze Big Data in de publieke sector opleiding?

Tijdens deze opleiding leert u:

 • wat de meest recente ontwikkelingen op het gebied van Big Data zijn;
 • hoe u als organisatie vooruit kunt kijken met Big Data en hoe uw organisatie om kan gaan met de grote hoeveelheid aan data;
 • hoe Big Data kan worden omgezet in nieuwe kansen, diensten en verdienmodellen;
 • hoe u concrete stappen kunt zetten voor de effectieve inzet van Big Data binnen uw organisatie; en
 • vraagstukken aan te pakken omtrent Big Data in combinatie met privacy, veiligheid en wetgeving.

Big Data – definitie

Er zijn meerdere definities van Big Data in omloop, zoals die van McKinsey die de volgende definitie van Big Data hanteert: “Een hoeveelheid gegevens die de capaciteit van de gebruikelijke databases en die van de software die nodig is voor inlezen, beheer en analyse ver te boven gaat.”

Big Data in de publieke sector – voorkennis

U heeft geen technische voorkennis of achtergrond nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan deze zeer praktijkgerichte Big Data opleiding.

Big Data in de publieke sector – niveau van de opleiding

De Big Data in de publieke sector opleiding wordt gegeven op HBO werk- en/of denkniveau.

Big Data in de publieke sector – aantal deelnemers

Gezien het intensieve, praktijkgerichte karakter van deze 5-daagse Big Data opleiding is het aantal deelnemers beperkt.

Big Data in de publieke sector – voor wie?

Deze 5-daagse Big Data opleiding is specifiek opgezet voor professionals vanuit beleid, praktijk, onderzoek en informatiemanagement binnen de (semi) publieke sector, zoals managers en bestuurders, beleidsmanagers, informatiemanagers en managers sociaal domein. Meer specifiek denken wij aan Big Data projectmanagers, BI-managers, IT managers, innovatie managers, data-analisten, business analisten, data warehouse analisten e.a.

Big Data in de publieke sector – lesmateriaal

Ten behoeve van de opleiding Big Data in de publieke sector krijgt u toegang tot een interactieve leeromgeving met digitaal lesmateriaal en aanvullend referentiemateriaal.

Partners

Uw logo of banner hier? Word dan partner! Als partner heeft u de mogelijkheid om u en uw organisatie gedegen onder de aandacht te brengen van uw doelgroep, o.m. via onze website, brochures, nieuwsbrieven en maandelijkse cursussen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

In-company

Big data in de publieke sector – in-company en op maat

Al vanaf 5 deelnemers kunnen wij de opleiding Big Data in de publieke sector in-company (en op maat) voor u verzorgen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Programma

DAG I – BIG DATA EN DE INVLOED VAN DE SAMENLEVING
Het data werkveld

 • Het speelveld van data in publieke organisaties
 • Big Data in de context van informatiemanagement, Data Warehousing, Business Intelligence (BI) en Social Media analytics
 • Big Data: theorie en technologie
 • Big Data en Open Data
 • Business Analytics
 • Internet of Things (IoT)
 • Machine Learning
 • Smart City
 • Privacy
 • Big Data in verhouding tot andere data gerelateerde onderwerpen in publieke organisaties
 • De impact van Big Data op de economie en de samenleving: voorbeelden en duiding
 • Hoe verhoudt Big Data zich tot social media?

De wisselwerking tussen Big Data en de samenleving

 • De ‘Connected Economy’
 • Internet of Things (IoT)
 • De impact van mobiele toepassingen
 • Locatiegebonden data
 • Waarom zijn Big Data juist nú belangrijk voor publieke organisaties?
 • Hoe gaan publieke organisaties met Big Data om?
 • Praktijkvoorbeelden

De data gedreven publieke organisatie

 • Het toepassen van Big Data in de bestaande organisatie
 • De verschillende rollen in Big Data projecten
 • Do’s en don’ts bij de implementatie van een Big Data project
 • Vereenvoudigen en verduidelijken van de communicatie in uw organisatie
 • Wat houdt een data gedreven strategie in?
 • Welke business modellen zijn er voor het verkopen van data?
 • Welke aspecten zijn van belang bij het verkopen van data aan derden?
 • Hoe gaat u om met privacy gevoelige data?
 • Definiëren van toepassingen voor Big Data
 • Welke kennis en expertise heeft u nodig voor Big Data en een data gedreven strategie?
 • Wie moet u bij een Big Data project betrekken?
 • Hoe kunt u de valkuilen voorkomen?
 • Handige tips uit de praktijk

DAG II – BIG DATA ANALYTICS
Big Data: analyseren van grote hoeveelheden data

 • De belangrijkste technologie achter Big Data: verschil met wat u nu al doet en heeft
 • Toegang tot de technologie
 • Welke expertise is er nodig voor Big Data?
 • Welke toepassingen zijn er te realiseren met Big Data?
 • Verschillende toepassingen: van burger/klant kennis en betere toegang tot informatie bij burgers tot fraudebestrijding en nieuwe vormen van publiek-private samenwerking
 • Hoe kunt u investeringen in Big Data beoordelen?

Big Data: vertaling naar de praktijk van de publieke organisatie

Big Data in de praktijk: trends en bedreigingen

 • Trends, bedreigingen en kansen voor publieke organisaties
 • Benoemen en generaliseren van trends
 • Bedreigingen voor de huidige organisatie van publieke instanties

Gebruikmaken van Big Data

 • Vertalen van kansen en bedreigingen naar actie
 • Inrichten van het proces en de organisatie
 • Welke competenties hebben u en uw team nodig?
 • Verandering van samenwerking met de omgeving (burgers/bedrijven)
 • Privacy en veiligheid

Praktijkcase in de publieke sector

DAG III – BIG DATA IN DE PUBLIEKE SECTOR – JURIDISCHE ASPECTEN EN TRENDS
Bedreigingen voor de huidige organisatie van publieke organisaties

 • Betere toegang tot informatie bij burgers
 • Meer private initiatieven voor klassieke overheidstaken
 • Wetgeving en handhaving die achterhaald is en niet aansluit bij de huidige ontwikkelingen binnen de publieke sector

Wet-en regelgeving op het gebied van data en open data

 • Privacy en veiligheid
 • Data en integriteit
 • Open Data

Big Data trends

 • Welke trends zijn er?
 • Welke bedreigingen zijn er?
 • Benoemen en generaliseren van trends

Internet of Things (IoT)

 • Het Internet of Things (IoT) ontwikkelt zich in een snel tempo, maar wat is het nu eigenlijk?
 • Theorie en technologie
 • Voorbeelden uit de markt van de publieke sector
 • Hoe kan uw organisatie gebruikmaken van de mogelijkheden van Internet of Things (IoT)?
 • Tot welke sensoren heeft u toegang?
 • Welke data genereren deze sensoren?
 • Hoe kunt u hiermee uw bestaande dienstverlening en processen verbeteren?
 • Hoe kunt u hiermee nieuwe diensten ontwikkelen?
 • Wat is de rol van partnerships?

DAG IV – BIG DATA, BELEID EN OPERATIE
Data- en gegevensmanagement

 • De rol en waarde van data binnen publieke organisaties
 • Waarom data management?
 • Data management en strategische uitdagingen
 • Informatiebehoeften binnen publieke organisaties
 • Diensten beter maken met data
 • Het data management framework
 • Data governance en de toepassing binnen de publieke sector

Datakwaliteit

 • Inzicht in de datastromen vanuit de verschillende bronnen
 • Eisen en wensen van de gebruikers van data
 • Inzicht in de verschillende soorten data
 • Verwerking en bewerking van data
 • Eisen aan data binnen uw organisatie
 • De grootste risico’s en bedreigingen
 • In- en externe bedreigingen voor publieke organisaties

Machine Learning: techniek en toepassingen

 • Machine Learning is het ontdekken van patronen in Big Data
 • Wat is het verband tussen Machine Learning en Big Data?
 • Natural Language Processing
 • Knowledge representation
 • Natural Language Processing
 • Vormen van Machine Learning
 • Praktische toepassingen van Machine Learning
 • In welke sectoren komt Machine Learning van pas?
 • De toekomst van Machine Learning

DAG V – BIG DATA PRAKTIJKCASES EN CASES UIT UW EIGEN PRAKTIJK
Deze laatste dag staat geheel in het teken van uw eigen praktijk. Aan de hand van een aantal praktijkcases laten de docenten zien hoe Big Data en een data gedreven strategie bestaande bedrijfsmodellen versterken en nieuwe modellen mogelijk maken. De ontwikkelingen rond Big Data, zoals in de voorgaande lesdagen besproken, worden op uw eigen praktijk toegespitst. Er ontstaat dan direct een beeld van de kansen en bedreigingen die door data ontstaan in uw eigen organisatie. Deze kansen en bedreigingen worden vervolgens uitgewerkt in een specifieke case voor uw eigen organisatie.

Aan het einde van deze laatste lesdag heeft u een ingevuld Business Model Canvas met een toepassing in uw eigen organisatie. U heeft een checklist met belangrijke zaken die geregeld moeten worden en u weet welke medewerkers u hierbij zou moeten betrekken en de rol die zij moeten vervullen. Met andere woorden, u heeft alle input gekregen om direct aan de slag te gaan in uw eigen organisatie.

Voordelen van Big Data in de publieke sector

 • Personalised marketing: ken uw klant en pas uw boodschap hierop aan
 • Clickstream analyses: analyseer het klikgedrag op uw website
 • Dienstverlening op maat maken op basis van nauwkeurige segmentatie
 • Reduceren van kosten door processen te optimaliseren
 • Snelle en betere beslissingen op basis van betrouwbare en actuele informatie
 • Minimaliseren van risico’s door trends op tijd te spotten

Brochure aanvragen

Docent(en)

Uw docenten zijn topconsultants op het vlak van Big Data en data-analyse binnen de publieke sector. Tijdens een aantal lesdagen worden extra experts ingezet vanwege hun specifieke kennis.

Startdata

De Big Data in de publieke sector opleiding bestaat uit 5 dagen en vindt plaats in Amsterdam. De lesdagen starten om 09.00 uur en eindigen om 17.00 uur. U kunt op de volgende data deelnemen:

Big Data in de publieke sector - training I

 • 21, 22, 23, 28 en 29 november 2018

Inschrijven

De kosten van deze 5-daagse Big Data in de publieke sector opleiding bedragen € 3.580,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunches.

Big Data in de publieke sector

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY NIEUWSBRIEF