Menu
NL
 

Certified Business Intelligence Professional (CBIP) - compact training

Deze Business Intelligence (BI) training leidt u in slechts 5 dagen op voor de enige officiële persoonscertificering voor Business Intelligence: Certified Business Intelligence Professional (CBIP) van TDWI!

CBIP – opleidingsmogelijkheden

Optie 1: 5-daagse CBIP compact training
Optie 2: 11-delige schriftelijke CBIP cursus plus (optionele) examentraining
Optie 3: 13-daagse klassikale CBIP opleiding
Optie 4: in-company training

In slechts 5 dagen optimaal voorbereid op het CBIP examen!

CBIP is een wereldwijd aan belang winnende en de enige onafhankelijke persoonscertificering voor BI professionals. Vanuit de markt wordt de vraag naar gecertificeerde BI professionals steeds groter. Daarom nodigen wij u en uw teamleden uit deel te nemen aan deze CBIP compact training waarin u in slechts 5 dagen klaargestoomd wordt voor het officiële Certified Business Intelligence Professional (CBIP) examen van The Data Warehousing Institute (TDWI).

Certified Business Intelligence Professional (CBIP) compact training – wat leert u?

Het ultieme doel van deze CBIP compact training is om u in de kortst mogelijke tijd te laten slagen voor het CBIP examen. De training is daarom opgebouwd aan de hand van examenvragen. Daarnaast wordt het vakgebied door middel van een optimale mix van theorie en praktijk uitvoerig behandeld. Naast de toepassing van Business Intelligence worden ook de organisatie rondom Business Intelligence en Business Analytics behandeld en de trends in dit vakgebied. U leert hoe u Business Intelligence implementeert, effectief inzet en met analytics meerwaarde haalt uit uw data.

In het kader van verdieping op het gebied van Data Analysis & Design als belangrijk onderdeel van het Data Foundation examen, komt uiteraard ook het ontwerpen en implementeren van een Data Warehouse aan bod. Behandeld worden onder meer de technieken en methoden om een Data Warehouse te ontwerpen en data te extraheren uit bronnen en te transformeren tot informatie. U leert een Data Warehouse voor uw organisatie te beheren en u krijgt inzicht in diverse DWH architectuurvisies en in het proces om een Data Warehouse te implementeren. Al met al toch een complete Business Intelligence (BI) training binnen een beperkt aantal lesdagen.

Certified Business Intelligence Professional (CBIP) – lesmateriaal

De CBIP compact training bestaat uit presentaties en uitgebreid lesmateriaal en bevat een examentraining met tal van oefenexamenvragen. U ontvangt bij deze training tevens de volgende verplichte literatuur:

 • The Data Warehouse Lifecycle Toolkit, Ralph Kimball et al.; en
 • de TDWI CBIP Examinations Guide.

Deze publicaties zijn een onmisbare voorbereiding op het officiële CBIP examen van TDWI en zijn daarnaast ook uitstekende naslagwerken met tal van aansprekende praktijkvoorbeelden.

Certified Business Intelligence Professional (CBIP) training – voor wie?

Deze CBIP compact training is specifiek opgezet om u te laten slagen voor het CBIP examen van TDWI. Wilt u daarnaast in no time alle relevante expertise in huis hebben die nodig is voor een doelmatige aanpak van complexe Business Intelligence vraagstukken, dan is dit de training voor u.

De training is bedoeld voor eenieder die betrokken is bij de informatievoorziening ter ondersteuning van strategische en tactische besluitvormingsprocessen. Te denken valt aan BI specialisten, Data Warehouse specialisten, business- en informatieanalisten, informatiemanagers, informatiearchitecten, data-analisten, financieel managers en marketing specialisten. Daarnaast leent de training zich uitermate goed om met uw voltallige team CBIP gecertificeerd te worden.

Certified Business Intelligence Professional (CBIP) – examen en certificering

Het CBIP examen bestaat uit 3 deelexamens (2 verplichte examens en 1 keuze-examen) van elk een halve dag die in 2 dagen worden afgenomen. De verplichte examens zijn:

 • Information Systems Core of Business Core Examination; en
 • Data Foundation.

De keuze-examens zijn:

 • Information Technology Management; of
 • Business Intelligence & Analytics; of
 • Data Management Core; of
 • Data Integration and interoperability.

U kunt tot aan de laatste dag voor het examen bepalen welk keuze-examen u wilt afleggen. Deze CBIP compact training bereidt u, naast de verplichte examens, in principe voor op de meest gevraagde keuze-examens: Business Intelligence & Analytics en Data Management Core.

The Data Warehousing Institute (TDWI)

The Data Warehousing Institute (TDWI) is in de jaren ’90 in de VS opgericht en is nu een leidinggevend instituut voor Business Intelligence en Data Warehousing expertise-ontwikkeling en certificering. TDWI heeft de CBIP titel in het leven geroepen.

Certified Business Intelligence Professional (CBIP) – voorkennis

Wanneer u zich als Certified Business Intelligence Professional (CBIP) wilt certificeren dient u minimaal 2 tot 4 jaar werkervaring in het Business Intelligence (BI) vakgebied te hebben.

Certified Business Intelligence Professional (CBIP) – hercertificering

De CBIP titel is een titel voor 3 jaar. Om deze titel te mogen blijven voeren, moet u 120 PE-punten in 3 jaar tijd behalen en een jaarlijkse fee betalen aan TDWI. U kunt ook na 3 jaar herexamen afleggen, waardoor u uw titel behoudt.

Certified Business Intelligence Professional (CBIP) – literatuur

Bij de CBIP compact training ontvangt u de verplichte literatuur. Mocht u zich verder in het vakgebied willen verdiepen, dan raden wij tevens aan:

 • Business Intelligence en Datawarehousing, Karien Verhagen;
 • Wij zijn Big Data, Sander Klous; en
 • De Intelligente Organisatie, Daan van Beek.

Certified Business Intelligence Professional (CBIP) – studiebelasting

De praktijkgerichte CBIP compact training bestaat uit 5 lesdagen. Voordat de CBIP compact training van start gaat, ontvangt u de bij de training verplichte literatuur en enkele handige internet links. Qua voorbereiding moet u rekenen op ongeveer 4 uur. Daarnaast bent u in totaal zo'n 45 uur kwijt aan het bestuderen van de literatuur, internetartikelen en het doornemen van de hand-outs die aan het begin van elke trainingsdag worden uitgereikt. Wanneer u het CBIP examen wilt afleggen moet u rekening houden met 20 extra studie-uren.

Certified Business Intelligence Professional (CBIP) – niveau van de training

De Certified Business Intelligence Professional (CBIP) training wordt gegeven op HBO/bachelor(+) niveau.

Certified Business Intelligence Professional (CBIP) – aantal deelnemers

Gezien het intensieve en interactieve karakter van deze CBIP compact training is het aantal deelnemers beperkt.

Certified Business Intelligence Professional (CBIP) – beoordeling door cursisten

'De training was top! De docent is inhoudelijk sterk en bevlogen, betrokken bij het onderwerp en kan de achtergrond goed toelichten.'

'De cursus is zeer inhoudelijk en diepgaand. De trainer is enthousiast en heeft veel kennis!'

Programma

CBIP COMPACT TRAINING – LESPROGRAMMA

De bouwstenen van de CBIP compact training komen overeen met de stof die in het CBIP examen van TDWI wordt getoetst.

DAG I
Business Intelligence (BI) – kick-off

 • Wat is BI en waarvoor is het nodig?
 • Hoe wordt BI gebruikt in verschillende toepassingsgebieden?
 • Wat zijn de drivers voor BI en wie zijn de stakeholders bij BI?
 • Welke vertrekpunten zijn er voor BI?
 • Overzicht van BI architecturen en infrastructuren
 • Wat zijn de belangrijkste trends in BI?

DAG II
Data Warehousing / BI architectuur & infrastructuur

 • Data Warehousing
 • ETL en data staging
 • Datamarts
 • ODS-en
 • Metadata en masterdata
 • Enterprise Application Integration (EAI) en virtualisatie
 • Modelleringsscholen (Inmon, Kimball en Linstedt)

 BI instrumenten

 • Tooling voor reporting
 • OLAP
 • Data mining
 • Dashboarding en visualisatie
 • Data mining en predictive modelling (incl. CRISP)
 • Demo (Watson)

DAG III
BI als proces & project / organisatie

 • BI lifecycle en maturity modellen
 • Business casing, requirements analyse en betrokkenheid van de organisatie
 • Kritieke succesfactoren voor BI
 • Project management van BI
 • BI Competence Centers (BICC)
 • De intelligente organisatie; van project naar lijn (closing the loop)

BI thema's (1)

 • Datakwaliteit
 • Data governance

DAG IV
BI thema's (2)

 • Metadata en masterdata (inclusief model-based development en Data Warehouse automatisering)
 • Cloud en BI as a service
 • Appliances
 • Open source
 • Real time en zero latency architecturen

Big Data en Analytics

 • De 4 V's
 • Van Big Data naar Rights Decisions
 • Open (linked) data
 • Architecturen en data lakes
 • Toepassingen

DAG V
BI in de praktijk

 • Voorbeelden van aansprekende toepassingen en successen en mislukkingen: AH, Belastingdienst, Brandweer Amsterdam-Amstelland, Coolblue, etc.
 • Examenvoorbereiding verplichte modules: Information Systems Core, Business Core en Data Foundation
 • Examenvoorbereiding keuzemodules: Business Intelligence & Analytics en Data Management Core

Brochure aanvragen

Docent(en)

Toptrainer van de CBIP compact training is:

Drs. Minne van der Sluis CBIP Master
Minne van der Sluis is informaticus met specialisaties in Artificiële Intelligentie (AI) en Medische Informatica. Minne heeft bij diverse adviesbureaus en system integrators gewerkt, zoals Capgemini, Atos, KPN en IBM. Inmiddels heeft hij zijn eigen adviesbureau, SluisResults. Zijn focus ligt op vraagstukken rond Data Warehousing, Big Data en Data Science. Minne’s interesse voor en affiniteit met techniek en tooling, vaak beschouwd vanuit een business en architecturaal perspectief, is groot. Minne is gecertificeerd CBIP Master en heeft tevens een certificering voor SPSS Modeler (datamining). Minne adviseert en ondersteunt organisaties bij het inzetten van data-driven technologie om processen te verbeteren, resultaten te vergroten en op een slimmere manier naar klanten, medewerkers, overige stakeholders en producten en/of diensten te kijken. Naast zijn advieswerkzaamheden schrijft Minne geregeld interessante artikelen en blogs op het gebied van Business Intelligence.

Startdata

De praktijkgerichte en intensieve CBIP compact training bestaat uit 5 lesdagen en wordt georganiseerd in Amsterdam. De lestijden zijn van 09.00 uur tot 17.00 uur. Tussen de diverse lesdagen in is voldoende tijd gereserveerd om de verplichte literatuur, die bij de compact training wordt verstrekt, te bestuderen. U kunt op de volgende data deelnemen:

(CBIP) compact training - training I

 • 1, 8, 15, 22 en 29 november 2019

Inschrijven

De kosten van de 5-daagse CBIP compact training bedragen € 3.980,- (excl. BTW) per persoon. In dit bedrag zijn alle studieboeken, lesmateriaal, lunches, koffie en thee inbegrepen. Het CBIP examen is niet inbegrepen. Het inschrijfgeld voor de 3 CBIP examens bedraagt € 975,- (excl. BTW) per persoon.

In-company

Certified Business Intelligence Professional (CBIP) compact training – in-house en op maat

Deze CBIP compact training is bij uitstek geschikt om in-company gegeven te worden. Neem contact met ons op voor een voorstel op maat.

Testimonials
"Als ICT-dienstverlener vindt AdVanced het belangrijk dat haar consultants door permanente educatie nu en in de toekomst inzetbaar zijn en blijven. AdVanced doet dit door haar consultants vakopleidingen aan te bieden, bij voorkeur afgerond met een officiële certificering. Zo ook op het gebied van Business Intelligence. Certified Business Intelligence Professional (CBIP) is een internationaal erkend en pittig certificeringstraject van de The Data Warehousing Institute (TDWI). Een groep AdVanced consultants heeft dit traject in het voorjaar van 2016 gevolgd. CBIP is als een compact training, in een gecomprimeerde vorm, ontwikkeld en aangeboden door International Management Forum (IMF). Daarmee lag de lat voor de consultants extreem hoog. Maar, zij gingen de uitdaging met IMF aan, en met succes. Maar liefst 11 van de 12 consultants hebben het certificeringstraject met succes doorlopen en mogen zich nu officieel TDWI CBIP noemen. CBIP Master en trainer Minne van der Sluis heeft AdVanced uitstekend ondersteund bij het goed onder de knie krijgen van de best ingewikkelde en weerbarstige materie benodigd voor de certificering. Mede door zijn doortastende en enthousiasmerende wijze van kennisoverdracht is de opleiding succesvol verlopen."
Cor Mul, Managing Consultant, AdVanced

"Recent heeft een groep beleidsmedewerkers, informatiemanagers en coördinatoren de CBIP Compact Training van International Management Forum (IMF) gevolgd. De opdracht was daarbij met name om de lesstof die niet in de leerboeken voorkwam aan ons te doceren, vragen over de leerboeken te beantwoorden en ons via voorbeeldcasussen voor te bereiden op het examen. De trainer - Minne van der Sluis - heeft in vijf dagen tijd een gedegen inzicht gegeven in de vele facetten van Business Intelligence met, indien nodig of gewenst, een verdieping van de stof. Ik heb Minne daarbij ervaren als een zeer betrokken en gedreven docent die goed in staat was om de groep mee te nemen op deze eerste kennismaking."
René Haverslag, Beleidsmedewerker Strategic Development, TU Delft

Partners

Uw logo of banner hier? Word dan partner! Als partner heeft u de mogelijkheid om u en uw organisatie permanent onder de aandacht te brengen van uw doelgroep, o.m. via onze website, marketingbrochures en nieuwsbrieven. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

Certified Business Intelligence Professional (CBIP) - compact training

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY NIEUWSBRIEF