Menu
NL
 

Functioneel Beheer in de publieke sector

Functioneel Beheer volgens BiSL in de publieke sector

Functioneel Beheer in de publieke sector – opleidingsmogelijkheden

Optie 1: 5-daagse klassikale opleiding incl. het officiële BiSL examen (optioneel)
Optie 2: In-company opleiding

Zie ook: Informatiemanagement in de publieke sector (5 dagen)

Functioneel Beheer in de publieke sector – belangrijker dan ooit

Door het toenemende belang van informatievoorziening binnen publieke organisaties wordt ook Functioneel Beheer als discipline steeds belangrijker. Functioneel Beheer focust zich op het beheer aan de vraagkant en richt zich op de gebruikers. Het gaat hierbij niet om de IT-techniek, maar om de ondersteuning van de bedrijfsprocessen door een goede informatievoorziening.

De Functioneel Beheerder is de verbindende factor als het gaat om relaties met andere partijen, zoals gebruikers, systeembeheer, gegevensbeheer, leveranciers en management. Tevens moet de Functioneel Beheerder specialistische kennis van zijn eigen vakgebied kunnen combineren met kennis van de functionaliteiten van software en IT. Dit alles stelt forse eisen aan de competenties van de Functioneel Beheerder.

Het aantal Functioneel Beheerders met een gedegen professionele basis is nog relatief gering binnen de publieke sector. Wilt u als publieke organisatie meer invloed uitoefenen op uw toekomstige informatievoorziening, dan is het zaak uw Functioneel Beheer te versterken. Professionalisering van de Functioneel Beheerders in uw organisatie c.q. investeren in hun kennis en vaardigheden is daarbij een must.

In deze actuele en praktijkgerichte opleiding krijgt u de juiste handvatten aangereikt om de organisatie rondom Functioneel Beheer succesvol vorm te geven en de rol van Functioneel Beheerder in de publieke sector beter uit te voeren.

Functioneel Beheer en BiSL in publieke organisaties

BiSL (Business Information Services Library) is een publieke standaard voor Functioneel Beheer en informatiemanagement en wordt ook in de publieke sector steeds meer toegepast. BiSL geeft invulling aan de processen en activiteiten die noodzakelijk zijn om de informatievoorziening vanuit de gebruikers- en bedrijfsoptiek te sturen. Tijdens de 5-daagse opleiding Functioneel Beheer in de publieke sector krijgt u inzicht in de BiSL processen en reiken wij u concrete handvatten aan voor de toepassing van het Functioneel Beheer BiSL framework binnen uw organisatie. Indien gewenst kunt u tevens het BiSL examen afleggen.

Functioneel Beheer in de publieke sector – doel van de opleiding

Het doel van deze opleiding is het succesvol toepassen van Functioneel Beheer in de praktijk van publieke organisaties. Zo worden bijvoorbeeld alle processen rondom Functioneel Beheer met u doorgenomen. Met deze kennis kunt u zich - indien gewenst - voor BiSL laten certificeren. Daarnaast komt ook de rol van Functioneel Beheer in een veranderingsproces aan de orde, zoals bijvoorbeeld de digitale transformatie binnen de publieke sector. Ook leert u hoe u als Functioneel Beheerder moet omgaan met continue veranderingen in prioriteit en verwachtingen van de klant. Relevante trends, wet- en regelgeving en methoden voor Functioneel Beheer worden eveneens uitgebreid behandeld.

Functioneel Beheer in de publieke sector – voor wie?

De 5-daagse opleiding Functioneel Beheer in de publieke sector is specifiek ontwikkeld voor (aankomend) Functioneel Beheerders werkzaam bij (semi)overheidsorganisaties, zoals ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen, of uitvoeringsorganisaties zoals zorg- en onderwijsinstellingen, woningcorporaties, openbaar vervoer, etc.

Qua functionarissen denken wij met name aan (aankomend) Functioneel Beheerders, informatiemanagers, IT managers, coördinatoren en managers I&A, key users, demand & supply managers, informatie-analisten, informatie-architecten, service managers, business unit managers, adviseurs en afdelingsmanagers die sturing geven aan (applicatie) beheerders.

Functioneel Beheer in de publieke sector – voorkennis

U heeft geen specifieke voorkennis nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan deze opleiding en te slagen voor het BiSL examen.

Functioneel Beheer in publieke organisaties – niveau van de opleiding

De opleiding Functioneel Beheer in de publieke sector wordt gegeven op HBO werk- en denkniveau.

Functioneel Beheer – studiemateriaal

Ten behoeve van de opleiding Functioneel Beheer in de publieke sector krijgt u toegang tot een interactieve online leeromgeving met digitaal lesmateriaal en aanvullend referentiemateriaal. Bovendien ontvangt u het boek 'ASL en BiSL  praktijkcases' (t.w.v. € 19,95) en het boek ‘BiSL – een framework voor business informatiemanagement’ (t.w.v. € 42,35). Het laatste boek ontvangt u alleen als u ook deelneemt aan de laatste dag van de opleiding (BiSL examentraining en examen).

Functioneel Beheer in de publieke sector – studiebelasting

De studiebelasting is afhankelijk van uw ervaring met Functioneel Beheer/het BiSL raamwerk. Wanneer u deelneemt aan het BiSL examen bedraagt de studiebelasting plm. 20 uur. Dit bestaat uit het lezen van het BiSL boek en het maken van oefeningen en proefexamens.

Het BiSL examen

Het BiSL examen van EXIN toetst uw theoretische basiskennis van Functioneel Beheer binnen de gebruikersorganisatie. Met het BiSL certificaat kunt u aantonen dat u voldoende kennis heeft van de belangrijkste processen binnen Functioneel Beheer en dat u in staat bent een brug te slaan tussen de business & IT. Tijdens het officiële BiSL Foundation examen worden de volgende onderwerpen getoetst:

 • Business- en informatiemanagement: doel en achtergrond (25%)
 • Gebruiksbeheer (20%)
 • Functionaliteitenbeheer (20%)
 • Verbindende processen (uitvoerend) (15%)
 • Sturende processen (20%)

Het BiSL examen is een gesloten boek examen en bestaat uit 40 multiple-choice vragen. Wanneer u 26 van de 40 vragen (65%) goed hebt beantwoord ontvangt u het officiële BiSL certificaat. Tijdens het examen zijn geen elektronische hulpmiddelen toegestaan. Het examen wordt afgenomen in het Nederlands.

Functioneel Beheer in publieke organisaties – aantal deelnemers

Gezien het intensieve en interactieve karakter van de opleiding Functioneel Beheer in de publieke sector is het aantal deelnemers beperkt.

PE-punten

De opleiding Functioneel Beheer in de publieke sector is NBA en NOREA gecertificeerd en geeft recht op 24 PE-punten.

Functioneel Beheer – wat is het?

Functioneel Beheer houdt zich bezig met het beheren van de informatievoorziening ten behoeve van de gebruikersorganisatie. Functioneel Beheer zorgt voor het specificeren van de IT-services, het aansturen van de realisatie daarvan en het beheer van de bedrijfsinformatie. Voorbeelden van operationele processen binnen Functioneel Beheer zijn het structureren van veranderingen die plaatsvinden in de informatievoorziening en het ondersteunen van eindgebruikers bij het dagelijkse gebruik van de informatievoorzieningen. Een gangbare set best practices voor Functioneel Beheer wordt beschreven in BiSL.

Wat is BiSL?

BiSL (Business Information Services Libary) is een raamwerk voor het uitvoeren van Functioneel Beheer. BiSL bestaat uit 23 taken op richtinggevend (strategisch), sturend (tactisch) en uitvoerend (operationeel) niveau. Wat ITIL is voor de IT-afdeling is BiSL voor de informatievoorziening. Het BiSL model is ontwikkeld door de ASL BiSL Foundation en biedt een leidraad voor het toepassen van een professionele en systematische aanpak voor het beheer van de informatievoorziening.

Functioneel Beheerder of informatiemanager – wat is het verschil?

Er bestaat geen algemeen erkend onderscheid tussen de begrippen Functioneel Beheer en informatiemanagement. Tussen de functies Functioneel Beheerder en Informatiemanager wordt in de meeste organisaties wél een onderscheid gemaakt. De Functioneel Beheerder opereert vaak op een meer tactisch/operationeel niveau en de informatiemanager meestal op een tactisch/strategisch niveau.

Programma

FUNCTIONEEL BEHEER IN DE PUBLIEKE SECTOR – LESPROGRAMMA

DAG I
Functioneel Beheer

 • Functioneel Beheer in de publieke sector: inleiding
 • Functioneel Beheer: positionering ten opzichte van applicatiebeheer en technisch beheer
 • De positionering van Functioneel Beheer in de informatievoorziening en de IT keten
 • BiSL, ASL, ITIL en andere modellen
 • De kerntaken, activiteiten en verantwoordelijkheden van Functioneel Beheer
 • De rol van Functioneel Beheer en informatiemanagement

DAG II
Het BiSL raamwerk

 • Het BiSL raamwerk: een overzicht
 • De uitvoerende processen
 • De verbindende processen op uitvoerend niveau (operationeel)
 • De sturende processen (tactisch)
 • De richtinggevende processen (strategisch)
 • De invoering van BiSL in uw organisatie

DAG III
Het toepassen van Functioneel Beheer in de praktijk van een publieke organisatie I

 • Functioneel Beheer anno 2016: trends
 • Lean Functioneel Beheer
 • Functioneel Beheer en de relatie met Agile en Scrum
 • Het Programma van Eisen (PvE)
 • De relatie met leveranciers
 • Dienstverleningsovereenkomsten/Service Level Agreements (SLA)
 • Data en gegevensbeheer
 • Informatiebeveiliging
 • Het inzetten van social media om de efficiency van Functioneel Beheer te verhogen en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren
 • Het vertalen van behoeften in IT oplossingen en het valideren en testen
 • Hoe zorgt u ervoor dat de rol als regiehouder erkend en belegd wordt in uw organisatie?
 • Beheer en regie in een veranderingstraject
 • Behoefte management, planning & control en contract management

Gastlezing
Gastlezing Functioneel Beheer in de praktijk door een vertegenwoordiger van een publieke organisatie.

Dag IV
Het toepassen van Functioneel Beheer in de praktijk van een publieke organisatie II

 • Het verbeteren van de relatie met uw gebruikers
 • De invloed van de Functioneel Beheerder als opdrachtgever richting de IT partner
 • Hoe zorgt u dat uw informatiemanagement op orde is in relatie tot audits, autorisatiebeheer en informatiebeveiliging?
 • Vernieuwing en verbetering van de informatievoorziening
 • Valkuilen bij het voorbereiden en uitvoeren van implementaties
 • De aansturing van de informatievoorziening
 • Wat is portfolio management en welke best practices zijn er om portfolio management op te zetten?
 • Wat is de rol en toegevoegde waarde van demand management?
 • Functioneel Beheer en projecten
 • (Agile) requirements
 • De valkuilen van traditioneel requirements management
 • Slechte requirements: gevolgen in de praktijk
 • De belangrijkste stakeholders in het creëren van succesvolle en waardevolle requirements
 • Aan de slag met storymapping in de praktijk

DAG V (optioneel - tot 12.30 uur)
BiSL 
examentraining en examen

 • Tips & tricks ter voorbereiding op het officiële BiSL examen
 • Het maken en bespreken van een proefexamen
 • Extra uitleg over gewenste onderwerpen
 • Het afleggen van het officiële online BiSL examen

Brochure aanvragen

Docent(en)

Docententeam Functioneel Beheer in de publieke sector

De 5-daagse opleiding Functioneel Beheer in de publieke sector wordt gegeven door een uiterst ervaren docententeam dat zelf actief is in de publieke sector. De docenten zijn EXIN geaccrediteerde en gecertificeerde trainers en zijn tevens examinatoren voor BiSL Foundation.

Startdata

De opleiding Functioneel Beheer in de publieke sector wordt gehouden in Amsterdam. De lestijden van de eerste 4 lesdagen zijn van 09.00 tot 17.00 uur. De laatste dag eindigt rond 12.30 uur. U kunt op de volgende data deelnemen:

Functioneel Beheer in de publieke sector - training I

 • 15, 16, 22 en 23 april 2019

Functioneel Beheer in de publieke sector - training II

 • 1, 2, 8 en 9 juli 2019

Functioneel Beheer in de publieke sector - training III

 • 30 september, 1,7 en 8 oktober 2019

Bent u al BiSL gecertificeerd, dan kunt u de laatste dag van de opleiding (BiSL examentraining en examen) laten vervallen. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Inschrijven

De kosten van de 5-daagse opleiding Functioneel Beheer in de publieke sector bedragen € 2.980,- (excl. BTW) per persoon incl. koffie, thee, lunches, lesmateriaal en de boeken 'ASL en BiSL praktijkcases' (t.w.v. € 19,95) en 'BiSL – een framework voor business informatiemanagement' (t.w.v. € 42,35).

Het BISL Foundation examen kost € 199,-.

Mocht u al BiSL gecertificeerd zijn dan kunt u de laatste dag laten vervallen. In dit geval bedragen de kosten voor de 4-daagse opleiding € 2.680,-.

In-company

Functioneel Beheer in publieke organisaties – in-house en op maat

Wilt u een grotere groep (vanaf 5) medewerkers opleiden? Dan is deze 5-daagse Functioneel Beheer opleiding bij u in-company wellicht een betere optie. U kunt ook kiezen voor een in-company opleiding op maat, die volledig is toegesneden op uw wensen en behoeften. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Wij adviseren u graag.

Partners

 


Uw logo of banner hier? Word dan partner! Als partner heeft u de mogelijkheid om u en uw organisatie gedegen onder de aandacht te brengen van uw doelgroep, o.m. via onze website, brochures, nieuwsbrieven en maandelijkse cursussen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

Functioneel Beheer in de publieke sector

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY NIEUWSBRIEF