Menu
NL
 

Informatiemanagement

In deze actuele 10-daagse opleiding Informatiemanagement worden de belangrijkste aandachtsgebieden behandeld waardoor u weer up-to-date bent en de juiste beslissingen kunt nemen

Informatiemanagement – opleidingsmogelijkheden

Optie 1: 10-daagse opleiding inclusief kenniscertificaat
Optie 2: in-company opleiding

Informatiemanagement – alternatieve opleidingen

Informatiemanagement – sneller en beter presteren met meetbare resultaten

Uw organisatie heeft te maken met forse uitdagingen op het gebied van informatiemanagement. Innovaties en veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Hoe kunt u nu sneller, beter en met minder kosten presteren? In deze actuele 10-daagse Informatiemanagement opleiding leert u proactief en sturend op te treden met als concreet resultaat meetbare verbeteringen in de informatieprocessen die bijdragen aan het succes van uw organisatie.

Informatiemanagement opleiding – leerresultaat

In deze actuele 10-daagse opleiding Informatiemanagement worden de belangrijkste aandachtsgebieden in het vakgebied behandeld waardoor u weer up to date bent en de juiste beslissingen kunt nemen. Door een optimale mix van theorie, opdrachten en discussie doet u veel praktische kennis op die direct toepasbaar is in uw functie. Uw kennis wordt getoetst aan de hand van tal van praktijkcases.

U bent na afloop van deze opleiding in staat om veranderprogramma’s concreet uit te voeren door uw nieuw verworven kennis, vaardigheden en inzichten toe te passen. U houdt grip op de kwaliteit van informatiemanagement binnen uw organisatie doordat u in staat bent om de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied te projecteren op uw eigen organisatie. Na het volgen van deze opleiding kunt u op strategisch niveau optreden als volwaardig gesprekspartner en adviseur op het gebied van informatiemanagement, IT bedrijfsvoering en business innovatie.

Informatiemanagement – opleidingsmodules

Tijdens de 10-daagse opleiding Informatiemanagement worden de volgende aandachtsgebieden behandeld:

 • De positie van informatiemanagement
 • Inventariseren van behoefte d.m.v. storytelling
 • Rol en positionering van functioneel beheer t.o.v. informatiemanagement
 • Agile requirements
 • Informatieplanning & business cases
 • Portfoliomanagement
 • Agile, Lean en Scrum voor business en IT
 • Projectperformance, projectbeheersing, regie, opdrachtgeverschap en governance
 • Succesvol aansturen van interne en externe leveranciers
 • IT sourcing
 • Leveranciersselectie en leveranciersmanagement
 • Regievoering en contract management
 • Validatie en het belang van testen en kwaliteitszorg
 • Bedrijfsarchitectuur, IT architectuur en beheerarchitectuur
 • Informatiebeveiliging en cloud
 • Risicomanagement
 • Datastrategie
 • Procesmanagement, -modellering en -optimalisatie
 • Adviesvaardigheden

Informatiemanagement – voor wie?

De 10-daagse opleiding Informatiemanagement is ontwikkeld voor informatiemanagers, I&A coördinatoren en managers, functioneel beheerders, IT managers, IT beleidsmedewerkers, business analisten, projectleiders, IT consultants en organisatie-adviseurs.

Informatiemanagement opleiding – lesmethode

Deze intensieve en diepgaande Informatiemanagement opleiding bestaat uit een mix van theorie, praktijk, opdrachten, discussie en veel interactie. Elke lesdag wordt uw kennis getest door middel van een kennistoets. Aan het eind van de opleiding ontvangt u een certificaat met de cijfers van alle kennistoetsen.

Informatiemanagement – lesmateriaal

U ontvangt uitgebreid (digitaal) lesmateriaal en 2 boeken.

Informatiemanagement – voorkennis

U heeft geen specifieke voorkennis nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan deze 10-daagse Informatiemanagement opleiding.

Informatiemanagement – aantal deelnemers

De 10-daagse opleiding Informatiemanagement bestaat uit tal van praktijkopdrachten, discussie en veel interactie. Om deze redenen is het aantal deelnemers beperkt.

Informatiemanagement – niveau van de opleiding

De opleiding Informatiemanagement wordt gegeven op HBO werk- en denkniveau.

Programma

Informatiemanagement – Lesprogramma

DAG I – DE POSITIE VAN INFORMATIEMANAGEMENT
Informatiemanagement – introductie

 • Het speelveld van de informatiemanager en functioneel beheerder
 • Van procesmanagement naar informatiemanagement
 • Informatiemanagement: toepassingsmogelijkheden
 • Dynamiek, scope en uitdagingen van informatiemanagement

Informatiemanagement – positie nu en in de toekomst

 • Rollen, inzichten en ontwikkelingen binnen informatievoorziening
 • Soorten informatie: intern, extern, operationeel, tactisch, strategisch
 • Soorten informatiesystemen en de relatie tot de bedrijfsvoering
 • Uitdagingen voor het vakgebied Business Information Management
 • Hoe kan informatiemanagement meer waarde in uw eigen organisatie toevoegen?
 • Informatiemanagement Canvas toepassen t.b.v. uw eigen organisatie

DAG II – INVENTARISEREN VAN BEHOEFTEN
Inventariseren van behoefte d.m.v. storytelling

 • Diepgaand begrip van de klant
 • Gebruik van verhalen (storytelling) bij het inventariseren van behoeften
 • Storylistening
 • Vertalen van verhalen naar klantbehoeften: gebruik methode behoeftestelling

Functioneel beheer en Agile requirements

 • Rol en positionering van functioneel beheer t.o.v. informatiemanagement, applicatiebeheer en technisch beheer
 • Het organiseren van de vraag “van strategie naar operatie”
 • Focus op wijzigen beheer
 • Agile requirements
 • Visie ontwikkeling/vertaling aan de hand van storymapping
 • Besluitvorming over veranderingen door middel van storyslicing
 • Gebruik van user stories en acceptatiecriteria

DAG III – INFORMATIEPLANNING EN PORTFOLIOMANAGEMENT
Informatieplanning en business cases

 • Doel van informatieplanning
 • Business Informatie Planning
 • Uitgangspunten en vrijheidsgraden
 • Business cases: het belang
 • Soorten baten: kwalitatief en kwantitatief
 • Opstellen van business cases
 • Van business case naar projecten

Portfoliomanagement

 • Het belang van portfoliomanagement
 • De rol van informatie en IT in business innovatie, business strategie en bedrijfsvoering
 • Succescriteria voor portfolio's
 • Portfoliodefinitie en -management: technieken

DAG IV – AGILE EN LEAN VOOR BUSINESS EN IT
Agile en Scrum

 • Wat is Agile werken en waarom Agile werken?
 • Het Agile Manifesto
 • De Agile werkwijze: de 12 principes
 • Wanneer Agile werken en wanneer niet?
 • Een overzicht van de belangrijkste Agile methodes
 • Agile waarden, gedrag en houding
 • De rollen: Product Owner, Scrum Master, team
 • Samenstelling team
 • De rituelen: sprint planning, daily stand-up, demo en retrospective
 • De sociale objecten: technieken als scrumbor en burn-down charts
 • Van idee tot product
 • Product Backlog, User Stories, Story Mapping, Definition of Ready

Lean

 • Lean principes
 • De Kanban methode
 • Verspilling en praktische tools
 • Het Ishikawa diagram
 • Overeenkomsten en verschillen tussen het Lean en Agile gedachtegoed

DAG V – PROJECTPERFORMANCE, REGIE EN OPDRACHTGEVERSCHAP
Regie, opdrachtgeverschap en governance

 • Managen, besturen en bijsturen van projecten
 • Beheersing van projecten: de menselijke factor
 • Verschillen tussen projectregie (governance) en management
 • Opdrachtgeverschap
 • Vormen van IT-regie
 • Opdrachtverstrekking
 • Het creëren van betrokkenheid in projecten
 • Waarom gaan IT-projecten vaak mis?
 • Herkennen en oplossen van projectescalatie
 • Voorkomen van projectescalatie: effectieve methoden en technieken
 • Vergroten van de slagingskans
 • Monitoring en kwaliteitscontroles
 • Samenwerking en conflicthantering
 • Project governance en besturingsmechanismen (soft/hard controls)

DAG VI – SUCCESVOL AANSTUREN VAN IN- EN EXTERNE LEVERANCIERS
IT sourcing

 • Trends en ontwikkelingen in outsourcing
 • Welke middelen zijn er om te sturen binnen outsourcing?
 • Soorten sourcing en partnerships
 • Determinanten van outsourcingssucces
 • Risico’s en tips
 • Inrichting van leveranciersmanagement
 • Leveranciersselectie

Contract Management

 • Contract management
 • Succesvol aansturen van leveranciers op effectiviteit en efficiëncy
 • Opdrachtgeverschap van projecten en services
 • Service Level Agreements (SLA’s)
 • KPI’s en het beoordelen van prestaties
 • Transitie issues
 • Regievoering

DAG VII – KWALITEIT EN IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIE EN APPLICATIES
Validatie en kwaliteitszorg

 • Testen en kwaliteitszorg: het belang
 • Het belang van testen en kwaliteitszorg en uw eigen rol op dit gebied
 • Kwaliteitsplan en soorten testen

Informatie en applicaties – implementatie

 • Waarom gaan implementaties mis?
 • IT implementaties: de vijf valkuilen
 • De impact van een niet-succesvolle implementatie
 • De traditionele implementatie
 • Alternatieven en best practices voor succesvolle implementaties

DAG VIII – IT ARCHITECTUUR EN BEHEERARCHITECTUUR
Bedrijfsarchitectuur en IT Architectuur

 • Wat is IT architectuur?
 • Waarom IT architectuur toepassen?
 • Wat is een architectuurprincipe?
 • Voorbeelden van architectuurprincipes
 • Wat is een architectuurmodel?
 • Voorbeelden van architectuurmodellen
 • Welke best practices zijn er op de markt?
 • Hoe past u architectuur toe in projecten?

Beheerarchitectuur

 • Wat is beheren onder architectuur?
 • Waarom is er behoefte aan een beheerarchitectuur?
 • Hoe ziet het beheerarchitectuur framework eruit?
 • Voorbeelden van architectuurprincipes voor beheer
 • Voorbeelden van architectuurmodellen voor beheer
 • Hoe past u e.e.a. toe in uw beheerorganisatie?

DAG IX – INFORMATIEBEVEILIGING EN CLOUD COMPUTING
Informatiebeveiliging

Cloud Computing

 • Cloud technologieën: actuele mogelijkheden en toepasbaarheid
 • Trends en ontwikkelingen op het gebied van cloud technologie
 • Welke clouddienst past het beste bij uw organisatie?
 • Wat is PaaS, SaaS, IaaS?
 • Public, private of hybride cloud
 • Managen van regie op de cloud
 • Aandachtspunten: data integratie, compliance, privacy, op- en afschalen
 • Cloud als applicatieplatform: hoe waarborgt u continuïteit en stabiliteit?
 • Apps en webapplicaties
 • Clouddiensten en privacy wetgeving: wat mag u verwachten van uw cloud dienstverleners?

DAG X – INFORMATIEMANAGEMENT: VERNIEUWING EN INNOVATIE
Datastrategie voor Informatiemanagement

 • Wat is Big Data?
 • Big Data analytics
 • Gestructureerde en ongestructureerde data
 • Open data
 • Big data per sector (publiek/privaat)
 • Data Driven Strategy: het ontwerpen van business modellen aan de hand van data
 • Wat betekent Data Driven Strategy voor uw organisatie en voor informatiemanagement?

Procesmanagement en adviesstijlen

 • Procesgericht werken als bewuste keuze
 • Procesmodellering aan de hand van Business Process Model Notation (BPMN)
 • Procesoptimalisatie aan de hand van Lean: Value Stream Mapping, Customer Value, de zeven verspillingen in processen
 • Adviesproces
 • Adviseursrol en adviesstijlen
 • Herkennen van en omgaan met weerstand

N.B. Zijn niet alle lesdagen voor u relevant? Het is ook mogelijk om de opleiding in te korten naar 6 of 8 dagen. U kiest zelf welke lesdagen u wilt volgen. Neem voor meer informatie contact met ons op.


Brochure aanvragen

Docent(en)

De 10-daagse opleiding Informatiemanagement wordt gegeven door tal van vooraanstaande en uiterst ervaren docenten en gastdocenten uit de praktijk.

Startdata

De opleiding Informatiemanagement bestaat uit 10 lesdagen en wordt gegeven in Amsterdam. De lesdagen zijn gepland op de volgende data:

Houd de website in de gaten voor nieuwe data of vraag onze brochure aan zodat wij u kunnen informeren zodra er nieuwe cursusdata gepland zijn.

Inschrijven

De kosten van de 10-daagse opleiding Informatiemanagement bedragen € 6.580,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief alle lunches, koffie/thee, uitgebreid (digitaal) lesmateriaal, 2 boeken, 10 kennistoetsen (plus één herkansing per toets) en uw certificaat met het cijfer van alle kennistoetsen.

N.B. Zijn niet alle opleidingsdagen voor u relevant? Het is ook mogelijk om de opleiding in te korten naar 6 of 8 dagen. U kiest zelf welke lesdagen u wilt volgen. Neem voor meer informatie en kosten contact met ons op.

In-company

Informatiemanagement opleiding in-house en op maat

Al vanaf 5 deelnemers kunnen wij de 10-daagse opleiding Informatiemanagement in-company (en op maat) verzorgen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Partners

 

 

Uw logo of banner hier? Word dan partner! Als partner heeft u de mogelijkheid om u en uw organisatie gedegen onder de aandacht te brengen van uw doelgroep, o.m. via onze website, brochures, nieuwsbrieven en maandelijkse cursussen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!