Menu
NL
 

Informatiemanagement en Bedrijfsvoering

In deze 15-daagse post-HBO opleiding wordt u als informatiemanager opgeleid tot een breed inzetbare informatieprofessional op het snijvlak van Business & IT. U ontvangt het officiële post-HBO registeropleidingsdiploma.

Informatiemanagement & Bedrijfsvoering – opleidingsmogelijkheden

Optie 1: 15-daagse opleiding incl. het officiële post-HBO registeropleidingsdiploma
Optie 2: In-company training

Informatiemanagement & Bedrijfsvoering – waarom deze opleiding?

Zowel in het bedrijfsleven als in de publieke sector is er grote vraag naar informatieprofessionals die informatie, kennis, processen en systemen kunnen analyseren en beheren in lijn met de organisatiestrategie. Deze vraag is zo groot dat besloten is een post-HBO opleiding te ontwikkelen waarin u als informatiemanager niet alleen uw kennis op geselecteerde onderwerpen kunt vergroten, maar ook essentiële kwaliteiten zoals advies- en communicatievaardigheden leert aanscherpen.

Informatiemanagement, IT projectmanagement en Business IT Alignment

Informatiemanagement, IT projectmanagement en Business IT Alignment zijn in veel organisaties actuele thema’s. Zaken als technologische ontwikkelingen, veranderende wetgeving en ketensamenwerking leiden in hoog tempo tot nieuwe kansen en uitdagingen die telkens moeten worden afgezet tegen de organisatiedoelstellingen. Veel organisaties worstelen dan ook met de rol van IT binnen hun organisatie en hoe de alignment tussen Business & IT verbeterd kan worden.

Het doorgronden van bedrijfsprocessen en ervoor zorgen dat de informatievoorziening op orde komt en blijft, is niet langer voldoende binnen uw rol als informatiemanager. U wordt geacht op tactisch en strategisch niveau een relevante bijdrage te leveren, o.a. door betrokken te zijn bij het opstellen van lange termijn doelstellingen. U moet veranderingen kunnen begeleiden en uw organisatie helpen om toekomstbestendig te worden zonder daarbij de dagelijkse bedrijfsvoering uit het oog te verliezen. De post-HBO opleiding Informatiemanagement & Bedrijfsvoering helpt u hierbij.

Informatiemanagement & Bedrijfsvoering – vakinhoudelijke kennis en competenties

In deze officiële post-HBO opleiding ligt de focus op het ontwikkelen van vakinhoudelijke kennis en de daaraan gerelateerde competenties. Het uiteindelijke doel van het programma is om u op te leiden tot een breed inzetbare informatieprofessional op het snijvlak van Business & IT, zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. In de lessen wordt uw kennis op tal van onderwerpen vergroot. In huiswerkopdrachten leert u deze kennis direct toe te passen. De docenten verschaffen u een goede basis met betrekking tot best practices, waarbij zowel de theoretische kant als de praktische toepasbaarheid uitgebreid aan bod komen.

Door middel van oefeningen, discussies, presentaties, kennistoetsen en een persoonlijk ontwikkelplan worden uw competenties verbeterd. Via groepsopdrachten, praktijkvoorbeelden, discussies en casuïstiek laten de docenten zien hoe bepaalde zaken bij andere organisaties geregeld zijn en hoe andere functionarissen op het gebied van informatiemanagement en IT bedrijfsvoering met de diverse uitdagingen omgaan.

Informatiemanagement & Bedrijfsvoering – opbouw van de opleiding

De post-HBO opleiding Informatiemanagement & Bedrijfsvoering bestaat uit 15 modules van telkens één dag. De modules zijn opgedeeld in 4 samenhangende thema’s: IT bedrijfsvoering, adviesvaardigheden, informatievoorziening en trends in IT. Competenties en vaardigheden komen integraal in de opleiding aan bod. Bij iedere module hoort een deel zelfstudie, bestaande uit een huiswerkopdracht en het werken aan uw persoonlijk ontwikkelingsplan. In totaal worden 12 kennistoetsen afgenomen en dienen 12 huiswerkopdrachten gemaakt te worden.

Informatiemanagement & Bedrijfsvoering – persoonlijke intake plus evaluatiegesprek

Voorafgaand aan de opleiding vindt een persoonlijk intakegesprek plaats tussen u en de hoofddocent. In dit gesprek worden uw verwachtingen, niveau en opleidingsbehoefte besproken om de opleiding zo optimaal mogelijk op uw leerwensen af te stemmen. Na afloop van de opleiding vindt een persoonlijk evaluatiegesprek plaats.

Informatiemanagement & Bedrijfsvoering – voor wie?

Bent u betrokken bij de optimalisatie van de informatievoorziening, de interne bedrijfsvoering en de processen binnen uw organisatie, dan is deze post-HBO opleiding de juiste keuze voor u. Qua functionarissen denken wij onder andere aan: informatiemanagers, procesmanagers, projectmanagers, kwaliteitsmanagers, beleidsmedewerkers, I&A managers, informatie analisten, functioneel beheerders en IT architecten.

Beoordeling door cursisten

Deze opleiding wordt door cursisten beoordeeld met een 9. Onderstaand één van de reacties:

'In 15 dagen Post HBO opleiding Informatiemanagement en Bedrijfsvoering zijn 13 onderwerpen op het gebied van informatiemanagement behandeld, verzorgd door inspirerende toppers op hun vakgebied. Inhoudelijk uitstekend gebracht, in een goed tempo, vaak interactief, met na afloop pittige huiswerkopdrachten! Ik heb nieuwe inzichten gekregen, en zie er naar uit om dat in praktijk te brengen!'
Ronald Siezenga, Manager Application Management and Support, Omron

Informatiemanagement & Bedrijfsvoering – studiebelasting

De klassikale studiebelasting van de post-HBO opleiding Informatiemanagement & Bedrijfsvoering bedraagt in totaal 120 uur (15 lesdagen van 8 contacturen incl. pauzes). Voor 12 lesdagen dient u een huiswerkopdracht te maken. U moet rekenen op 1,5 uur per huiswerkopdracht. Voor uw persoonlijk ontwikkelplan heeft u 18 uur nodig. De totale studiebelasting bedraagt daarmee 156 uur. Vanzelfsprekend zijn de uren die gemaakt moeten worden ten behoeve van uw persoonlijk ontwikkelplan en de huiswerkopdrachten/kennistoetsen persoonsafhankelijk en dus gebaseerd op een inschatting.

Informatiemanagement & Bedrijfsvoering – examenvoorwaarden

Om het officiële post-HBO Registerdiploma te behalen, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen. U dient:

 • minimaal bij 80% van alle opleidingsdagen aanwezig te zijn;
 • de gehele opleiding met minimaal een 5.8 gemiddeld af te ronden (het gemiddelde cijfer van zowel de kennistoetsen als de huiswerkopdrachten); en
 • Voor elke toets minimaal een 5.5 te behalen.

N.B. Eén onvoldoende kan gecompenseerd worden met een hoger cijfer voor een andere toets of huiswerkopdracht. Voor iedere kennistoets en huiswerkopdracht is één herkansing mogelijk.

Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO)

De Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO) is een landelijke dienstverlenende organisatie op het gebied van post-HBO opleidingen. Het doel van de SPHBO is om door middel van een kwalitatieve toetsing onderscheid aan te brengen in het uitgebreide aanbod aan post-HBO opleidingen in Nederland. De door de SPHBO getoetste opleidingen krijgen het predicaat ‘Registeropleiding’. Het predicaat ‘Registeropleiding’ is een beschermd predicaat, dat enkel door de SPHBO kan worden verleend.

De SPHBO toetst op procedures en inhoud. De SPHBO hecht er belang aan dat de opleiding relevant is voor de markt, dat het niveau goed is en dat het programma actueel en up-to-date is. De SPHBO vindt het daarnaast belangrijk dat het bedrijfsleven daadwerkelijk deelneemt aan de opzet, totstandkoming en het up-to-date houden van het lesmateriaal.

Post-HBO Registeropleidingsdiploma

Na het succesvol afronden van deze post-HBO opleiding ontvangt u het officiële post-HBO Registeropleidingsdiploma en wordt u ingeschreven in het landelijk Register van Deelnemers. Mocht u niet slagen, dan ontvangt u een Certificaat van Deelname.

Programma

INFORMATIEMANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING – LESPROGRAMMA

Individuele intake

DAG I
Informatiemanager 3.0 – kick-off

 • Kennismaking
 • Bespreken van uw verwachtingen en behoeften
 • Opbouw van het lesprogramma en de leerdoelen
 • Uitleg over huiswerkopdrachten, kennistoetsen en de online leeromgeving
 • Uitleg over uw persoonlijk ontwikkelplan, waarna u een eerste start maakt met de opzet van uw verbeterplan met behulp van het Business Model Canvas (BMC)
 • Trends en ontwikkelingen in de markt, inclusief de veranderende rol van medewerkers op het gebied van informatiemanagement en IT bedrijfsvoering

DAG II
Informatiemanagement

 • Introductie met het werkveld van informatiemanagement
 • Overzicht van informatiemanagement modellen (Looijen, BiSL en IAM) en hun toepassingen (relaties met bedrijfsvoering, eigen vakgebied en IT)
 • Rollen en samenwerking binnen en buiten Informatiemanagement
 • Het speelveld van de informatiemanager
 • Uitdagingen voor het informatiemanagement vakgebied
 • Middelen en gebieden voor een succesvolle invulling van de
 • informatiemanagement rol
 • Actuele trends binnen het informatiemanagement werkveld
 • Dynamiek, scope en uitdagingen van 3 relevante trends
 • Reflectie op veranderingen binnen uw organisatie met hulp van het
 • informatiemanagement Canvas

DAG III
Functioneel Applicatiebeheer

 • Opzet van functioneel beheer
 • Overzicht van het aandachtsgebied functioneel applicatiebeheer
 • Succesvol sturen van IT op effectiviteit en efficiency, opdrachtgeverschap van projecten en services
 • Overzicht van de belangrijkste best practices zoals BiSL, ASL en ITIL
 • Maatregelen om de verschillende methodieken te initiëren en aan te sturen
 • Service lifecycle, tactische en operationele processen
 • Product- en dienstcatalogus
 • Service Level Agreements (SLA) en contracten, inclusief KPI’s
 • Wijzigingsbeheer
 • Besluitvoering en regievoering over IT wijzigingen

DAG IV
Service Level Agreements

 • Introductie in het onderwerp Service Level Agreements (SLA)
 • SLA-structuren en de verschillende SLA-vormen
 • Services definiëren
 • Prestatie indicatoren meetbaar maken
 • SLA kwalitatief en kwantitatief meetbaar maken
 • Het meten van de tevredenheid van uw klant over de geleverde diensten

Contractmanagement

 • Introductie met het onderwerp contract management
 • Leveranciersmanagement
 • Contractbeheer
 • Monitoring en KPI's

DAG V
Projectmatig werken

 • Introductie in het onderwerp projectbeheersing
 • Waarom gaan ICT-projecten vaak mis?
 • Stakeholder management en project escalaties
 • Het vergroten van de slagingskans
 • De menselijke factor in het beheersen van projecten
 • Voor- en nadelen van projectmatig werken
 • Achtergrond en principes van PRINCE2 en andere projectmanagement
 • methodes
 • Het opzetten van een projectorganisatie
 • Opdrachtgeverschap
 • Het maken van een project structuur inclusief faseringen en een business case
 • Een introductie in het managen van projecten en in het besturen en bijsturen
 • van projecten

DAG VI
Lean en Agile

 • Lean en Agile: introductie
 • Het Agile gedachtegoed: achtergrond
 • Agile: mogelijkheden en toepassingen
 • De Scrum methode: verschillende rollen en verantwoordelijkheden
 • Rituelen, praktische tools en user stories
 • Voice of the customer en Value Stream Mapping
 • Lean principes, Kanban methode, verspilling, praktische tools
 • Ishikawa diagram
 • Het Lean en Agile gedachtegoed: overeenkomsten en verschillen

DAG VII
Procesmanagement

 • Processen: basisconcepten
 • Procesgericht werken als bewuste keuze
 • Organisatorische gevolgen en de benodigde procesaanpassingen
 • Omgaan met onvoorspelbare processen (dynamisch case management)
 • Beschrijven en modelleren van processen: technieken
 • Van processen naar gegevens: hoe komt u tot de juiste datastructuur en data?

DAG VIII
IT-regie

 • Opzetten en beheren van een regie-organisatie
 • Uitvoeren versus regisseren
 • Vormen van IT-regie en opdrachtverstrekking
 • Monitoring en kwaliteitscontroles
 • Samenwerking en conflicthantering
 • Opzetten en in stand houden van een regiestructuur
 • Kennis en vaardigheden voor het uitoefenen van regie in projecten en in uw organisatie

DAG IX
IT-Architectuur

 • Wat is IT-architectuur?
 • Toepassen van IT-architectuur
 • Wat is een architectuur principe?
 • Architectuur principes: voorbeelden
 • Wat is een architectuur model?
 • Architectuur modellen: voorbeelden
 • Welke best practices zijn er op de markt?
 • Hoe past u architectuur toe in projecten?
 • Wat is beheren onder architectuur en waarom is daar behoefte aan?
 • Hoe ziet het beheerarchitectuur framework er uit?
 • Toepassen van architectuur in een beheerorganisatie

DAG X
Testen en kwaliteitszorg

 • Introductie in testen en kwaliteitszorg, mede aan de hand van TMap®
 • Het belang van testen en kwaliteitszorg en uw eigen rol hierin
 • Kwaliteitsplan en testsoorten
 • Testproces en testomgevingen
 • Testmethoden en Risk Based Testing
 • TMap: praktische toepasbaarheid (testplan, testgevallen, toets- en validatie technieken)

DAG XI
Informatiebeveiliging

 • Informatiebeveiliging: introductie
 • IT Security en beleid
 • IT beveiliging: implementatie en auditing
 • IT trends en ontwikkelingen: impact hiervan op de beveiliging
 • Privacy en informatiebeveiliging
 • Risicomanagement: maatregelen en risk frameworks
 • Risico’s van onbetrouwbare gegevens/informatie
 • Een slechte inrichting van de informatiebeveiliging: consequenties en maatregelen
 • De vereisten van het 'in control zijn'

Cloud Computing

 • Cloud technologieën: huidige mogelijkheden en toepasbaarheid
 • Trends en ontwikkelingen
 • Welke cloud dienst past het beste bij uw organisatie?
 • Wat is Paas, Saas, Isaas?
 • Public, private of hybride cloud?
 • Managen van regie op de cloud
 • Verborgen kosten bij cloud oplossingen
 • Cloud als applicatie platform: hoe waarborgt u de continuïteit en stabiliteit?

DAG XII
Business Model Innovatie

 • Wat is een business model
 • Wat is een Business Model Canvas?
 • Wie gebruikt business modellen en waarom?
 • Hoe kunt u een business model ontwerpen?
 • Wat maakt een business model sterk en hoe test u ze?

Value Proposition Design

 • Wat is Value Proposition Design
 • Wat is een Value Proposition Canvas?
 • Wie zijn uw klanten en welke jobs willen ze gedaan krijgen?
 • Welke (nieuwe) waarde proposities lossen de klantproblemen op?
 • Hoe integreert u effectief uw waarde proposities in uw business modellen?
 • Waar moet u op letten bij het testen en het implementeren van uw
 • Waarde proposities?

Technology Drivers

 • We behandelen diverse actuele technology drivers en de toepassing hiervan

DAG XIII
Datamanagement en beleid

 • Introductie in data- en gegevensmanagement
 • De rol en waarde van data binnen organisaties
 • Waarom data management?
 • Data management en strategische uitdagingen
 • Maak diensten beter met data
 • Data management framework
 • Data governance en de toepassing hiervan
 • Doelen en missies in het data governance beleid
 • Wie is verantwoordelijk voor data?

Van digitalisering naar dataficatie

 • Datakwaliteit
 • Inzicht in de datastromen vanuit de verschillende bronnen
 • Eisen en wensen van de gebruikers van data
 • Inzicht in de verschillende soorten data
 • Verwerking en bewerking van data
 • Eisen aan de data binnen organisaties
 • Inzicht in de grootste risico's en bedreigingen
 • De interne en externe bedreigingen voor organisaties
 • Data integriteit, wet- en regelgeving op het gebied van data
 • Open data en Big Data
 • Predictive analytics, het voorspellen op basis van data

DAG XIV
Adviesvaardigheden

 • Competenties en diverse aanpakken met betrekking tot adviesvaardigheden
 • Visie op uw rol als adviseur
 • Adviesgesprekken: strategieën en stijlen
 • Het adviesgesprek: de 7 fases
 • De onderscheidende adviseur
 • Schakelen tussen diverse advies- en gespreksstijlen
 • De psychologie binnen adviesgesprekken
 • Actiepunten uitwerken
 • Vragend sturen in adviesgesprekken
 • Empathisch luisteren en non-verbaal waarnemen
 • Aansturen en inspelen op behoeften en wensen
 • Omgaan met weerstand en bezwaren
 • Commitment creëren voor uw advies
 • Beïnvloeden van relaties binnen het adviesproces

DAG XV
Persoonlijk ontwikkelplan – presentatie

Alle cursisten presenteren op deze laatste dag hun persoonlijk ontwikkelplan en krijgen daarbij feedback op de inhoud en de wijze van presenteren. U krijgt vervolgens praktische handvatten om het geleerde toe te passen in uw eigen praktijk.

Individuele evaluatie


Brochure aanvragen

Docent(en)

Informatiemanagement & Bedrijfsvoering – docenten
Uw docenten zijn allen topadviseurs in het bedrijfsleven en de publieke sector. Uw hoofddocent is tijdens de gehele opleiding aanwezig en voert tevens met u het intake- en evaluatiegesprek. Tijdens een aantal lessen worden extra experts ingezet vanwege hun specifieke kennis.

Startdata

De post-HBO opleiding Informatiemanagement & Bedrijfsvoering vindt plaats in Amsterdam. De lestijden zijn van 09.00 uur tot 17.00 uur. De opleiding bestaat uit 15 dagen verdeeld over de periode van een half jaar. De lesdagen zijn ingepland op:

Houd de website in de gaten voor nieuwe data of vraag onze brochure aan zodat wij u kunnen informeren zodra er nieuwe cursusdata gepland zijn.

N.B. De data en tijden van uw persoonlijk intake- en evaluatiegesprek worden in overleg met u afgestemd.

Inschrijven

De kosten van deze 15-daagse officiële post-HBO opleiding bedragen € 12.980,- (excl. 21% BTW). In dit bedrag zijn de kosten van uw persoonlijk intakegesprek met de hoofddocent inbegrepen evenals het digitale lesmateriaal van alle 15 lesdagen, toegang tot de online leeromgeving, de boeken 'Informatieprofessional 3.0' en 'The New Oil', 12 kennistoetsen, een persoonlijk evaluatiegesprek na afsluiting van de opleiding en - wanneer u slaagt - het officiële post-HBO registeropleidingsdiploma. Tevens verzorgen wij uw inschrijving in het post-HBO register (t.w.v. € 299,-). Vanzelfsprekend zijn alle kosten van lunches, koffie en thee ook inbegrepen.

In-company

Informatiemanagement & Bedrijfsvoering opleiding in-house en op maat
Al vanaf 5 deelnemers kunnen wij de post-HBO opleiding Informatiemanagement & Bedrijfsvoering in-company (en op maat) verzorgen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Partners

 

 

 

 Uw logo of banner hier? Word dan partner! Als partner heeft u de mogelijkheid om u en uw organisatie permanent onder de aandacht te brengen van uw doelgroep, o.m. via onze website, marketingbrochures en nieuwsbrieven. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

Informatiemanagement en Bedrijfsvoering

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY NIEUWSBRIEF