Menu
NL
 

Informatiemanagement in de publieke sector

5-daagse topopleiding Informatiemanagement in publieke organisaties

Informatiemanagement in de publieke sector – opleidingsmogelijkheden

Optie 1: 5-daagse klassikale opleiding

Optie 2: in-company opleiding

Informatiemanagement in de publieke sector – alternatieve opleidingen

Informatiemanager op strategisch en tactisch niveau – u wordt gezocht!

Managers die de verbinding kunnen leggen tussen organisatie, strategie en informatiemanagement worden op dit moment – met name in publieke organisaties – veel gevraagd. Wilt u uw organisatie versterken op het snijvlak van bestuurlijke processen, informatievoorziening en IT? Dan is dit de opleiding voor u! 


Informatiemanagement is zeer actueel in de publieke sector

Zowel de overheid als ook andere publieke organisaties kennen de komende jaren forse uitdagingen op het gebied van veranderende wetgeving, decentralisaties, bezuinigingen, ketensamenwerkingen en IT-innovatie. Publieke organisaties moeten daarom in hoog tempo moderniseren. Om de druk van de bezuinigingen te verlichten moet alles digitaal. Digitalisering is daarnaast noodzakelijk om dezelfde kwaliteit van diensten te kunnen blijven leveren. Het belang van IT voor de publieke sector is daarmee exponentieel toegenomen. Daarnaast verschuift de focus van IT steeds meer naar informatie. Als informatiemanager in een publieke organisatie wordt u geacht juist op strategisch niveau een bijdrage te leveren in niet alleen uw eigen organisatie, maar ook daarbuiten in externe netwerken en ketens.

Informatiemanagement in publieke organisaties – doel opleiding

Het doel van deze 5-daagse opleiding is u op te leiden tot een informatiemanager op tactisch en strategisch niveau. In de opleiding komen tal van actuele onderwerpen, ervaringen en best practices in de publieke sector aan de orde. Na de opleiding weet u wat er speelt binnen de samenhang IT, besturing, informatievoorziening en organisatie en zult u als informatiemanager een volwaardig adviseur en sparring partner in uw organisatie zijn. U zult in staat zijn op directieniveau een waardevolle bijdrage te leveren aan organisatie ontwikkelingen en deze om te zetten in concrete veranderprogramma’s op het gebied van informatievoorziening en IT. Met andere woorden, u zult alle kennis en competenties hebben om als informatiemanager in de publieke sector succesvol te zijn.

Opleiding Informatiemanagement – voor wie?

De opleiding Informatiemanagement in de publieke sector is specifiek ontwikkeld voor managers en adviseurs werkzaam bij (semi) overheidsorganisaties, zoals ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen of uitvoeringsorganisaties, zoals zorg- en onderwijsinstellingen, woningcorporaties, openbaar vervoer, etc. 

Qua functionarissen denken wij dan met name aan (aankomend) informatiemanagers, i-adviseurs, projectmanagers en programmamanagers, IT-managers, hoofden I&A, business analisten, hoofden functioneel beheer, organisatieadviseurs, procesmanagers, kwaliteitsmanagers en controllers.


Opleiding Informatiemanagement in de publieke sector – PE-punten

De opleiding Informatiemanagement in de publieke sector is NBA en NOREA gecertificeerd en geeft recht op 30 PE-punten.

Opleiding Informatiemanagement – beoordeling door cursisten

‘Goede opleiding met interessante onderwerpen. Tijdens de opleiding was er ruim voldoende interactie. Het team van docenten is goed op elkaar ingespeeld.’'Het was een goede opleiding met enthousiaste en gedreven cursusleiders met kennis van zaken.'

Peter Evers, Informatiemanager, Gemeente Meerssen

'Hoog niveau van de trainers en veel verbinding met de praktijk (zeker Agile en adviesvaardigheden)'

'De oefeningen en voorbeelden waren goed. De trainers waren professioneel en flexibel. De leer- en oefenstof waren interessant.'

'Prima trainingsdagen. Goede verhouding tussen theorie en praktijk.'

'De variatie was goed. Onderwerpen vond ik interessant (voor nu of soms voor later). Veel gehoord, waarvan ik een deel ook in mijn huidige functie kan gebruiken en het andere deel is goed voor mijn algemene kennis.'

'Waardevolle dagen, veel eyeopeners!'

'De inhoud en het niveau van de opleiding zijn prima. Met goede afwisseling van praktijkvoorbeelden is de theorie goed uitgelegd.'

Informatiemanagement – wat is het?

Informatiemanagement is een relatief jong vakgebied, zeker in de publieke sector. Informatiemanagement richt zich op vraagstukken op het snijvlak van IT, informatie en organisatie. Doelstelling is waarde te creëren met behulp van IT en informatie. Informatiemanagement is een proces dat ervoor zorgt dat de informatiebehoefte van een organisatie wordt vertaald in informatievoorziening. In de praktijk wordt de term informatiemanagement alleen gebruikt voor strategische en sturende activiteiten. Voor operationele activiteiten wordt meestal de term functioneel beheer gebruikt.

Informatiemanagement in het publieke domein – voorkennis

U heeft geen specifieke voorkennis nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan deze opleiding. Relevante werkervaring in de publieke sector is vanzelfsprekend een pré.

Informatiemanagement - niveau van de opleiding

De 5-daagse opleiding Informatiemanagement in de publieke sector wordt gegeven op HBO werk- en denkniveau.

Informatiemanagement - studiemateriaal

U krijgt toegang tot de interactieve, online leeromgeving met digitaal lesmateriaal en aanvullend referentiemateriaal. Tevens ontvangt u drie boeken: 'De Informatieprofessional 3.0', 'The NewOil' en 'De Bodemloze Put (escalatie van IT projecten bij de overheid)'.

Programma

INFORMATIEMANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR – LESPROGRAMMA

DAG I
OCHTENDPROGRAMMA
De moderne informatiemanager in publieke organisaties

 • Het werkveld van informatiemanagement in de publieke sector
 • Informatiemanagement modellen: Looijen, BiSL en AIM (Amsterdams Informatiemanagement Model)
 • Toepassing van de verschillende informatiemanagement modellen: relatie met bedrijfsvoering, eigen vakgebied en IT
 • Rollen en samenwerking binnen en buiten informatiemanagement
 • Het speelveld van de informatiemanager in de publieke sector

MIDDAGPROGRAMMA
Trends in informatiemanagement

 • Uitdagingen van het informatiemanagement vakgebied
 • Naar een succesvolle invulling van de informatiemanagement rol
 • Het informatiemanagement werkveld in de publieke sector: actuele trends
 • 3 relevante trends: dynamiek, scope en uitdagingen

PRAKTIJKCASE
Het speelveld van de informatievoorziening van de toekomst en de vertaling naar uw organisatie

 • Reflectie op veranderingen binnen uw organisatie met behulp van het Informatiemanagement Canvas

DAG II
OCHTENDPROGRAMMA
Informatieplanning, business cases, portfolio management

 • Doel van de informatieplanning
 • Business Informatie Planning (BIP), het Novius model voor de publieke sector
 • Uitgangspunten en vrijheidsgraden
 • Het belang van business cases
 • Opstellen van business cases
 • Soorten baten (kwalitatief en kwantitatief)
 • Van business case naar projecten
 • Het belang van portfolio management
 • De rol van informatie en IT in business innovatie, business strategie en bedrijfsvoering
 • Succescriteria van portfolio’s

MIDDAGPROGRAMMA
Story telling voor de informatiemanager

 • Diepgaand begrip van de klant
 • Gebruik van verhalen (story telling) bij het inventariseren van behoeften
 • Story listening: wat is een verhaal? Hoe luistert u naar verhalen? Hoe voert u een verhalend gesprek?
 • Hoe plaatst u story telling in het perspectief van verandering in uw organisatie?
 • Vertalen van verhalen naar klantbehoeften (gebruik methode behoeftestelling)
 • Hoe past u story telling toe? Wanneer werkt het wel en wanneer werkt het niet?

DAG III
OCHTENDPROGRAMMA
Regie en opdrachtgeverschap van projecten

 • Waarom gaan (publieke) IT-projecten vaak mis?
 • Oorzaken van volhouden in falende projecten
 • Projectbeheersing en inperken van escalerend commitment
 • CASE: escalerend commitment
 • Effectieve methoden en technieken voor het voorkomen van projectescalatie
 • Het gevaar van grootschalig denken
 • Het belang van nieuwe investerings/financieringsmodellen
 • De menselijke factor in beheersing van projecten
 • Het potentieel van lean en agile

MIDDAGPROGRAMMA
Agile & Lean voor de informatiemanager in de publieke sector

 • Het agile en lean gedachtegoed
 • Waarom is de agile en lean denkwijze interessant voor een informatiemanager?
 • Wat zijn de essenties van agile en lean?
 • Wat betekent dit voor een informatiemanager?

PRAKTIJKCASE
De voordelen van Agile & Lean in de publieke sector

DAG IV
OCHTENDPROGRAMMA
Adviseren voor de informatiemanager in de publieke sector

 • Wat is adviseren?
 • Het adviesproces voor de informatiemanager
 • Adviesstijlen
 • Communicatiestijlen

PRAKTIJKCASE
Praktische oefeningen om advies- en invloedstijlen beter onder de knie te krijgen

MIDDAGPROGRAMMA
Lean verandermanagement voor de informatiemanager in de publieke sector

 • De Lean Change Management aanpak: waarom is deze relevant voor informatiemanagement?
 • Hoe creëert u een gedragen verandering?
 • Wat is het startpunt van de verandering en welke principes past u vervolgens toe?
 • Hoe speelt u in op (nieuwe) inzichten terwijl de implementatie van de verandering wordt volbracht?
 • Wie betrekt u bij de verandering?
 • Vertalen van de behoefte van uw organisatie aan de hand van het Lean Change Management Canvas

GASTLEZING
Informatiemanagement en de politieke context

DAG V
OCHTENDPROGRAMMA

Datamanagement en digitalisering van Informatiemanagement in publieke organisaties

 • Datamanagement en beleid
 • Data- en gegevensmanagement
 • De rol en waarde van data binnen organisaties in de publieke sector
 • Waarom datamanagement?
 • Datamanagement en strategische uitdagingen
 • Maak diensten beter met data
 • Het datamanagement framework
 • Data governance en de toepassing binnen de publieke sector
 • Doelen en missies in het data governance beleid
 • Informatiebehoeften binnen publieke organisaties
 • Wie is verantwoordelijk voor data?

Van digitalisering naar dataficatie

 • Datakwaliteit
 • Inzicht in de datastromen vanuit de verschillende bronnen
 • Eisen en wensen van de gebruikers van data
 • Inzicht in de verschillende soorten data
 • Verwerking en beveiliging van data
 • Eisen aan de data binnen publieke organisaties
 • Inzicht in de grootste risico’s en bedreigingen
 • Interne en externe bedreigingen van publieke organisaties
 • Data integriteit en wet- en regelgeving op het gebied van data
 • Open data en Big Data
 • Predictive analytics, te voorspellen op basis van data

 


Brochure aanvragen

Docent(en)

De opleiding Informatiemanagement in de publieke sector is ontwikkeld en wordt verzorgd door ervaren topdocenten die zelf actief zijn in de praktijk.

Startdata

De opleiding Informatiemanagement in de publieke sector bestaat uit 5 dagen. De lestijden zijn van 09.00 – 17.00 uur. De opleiding wordt centraal in het land gegeven.

Informatiemanagement in de publieke sector - opleiding I

 • 11, 12, 18, 19 en 25 maart 2019

Inschrijven

De kosten van de 5-daagse opleiding Informatiemanagement in de publieke sector bedragen € 3.480,- (excl. BTW) incl. koffie, thee, lunches, documentatie en de boeken.

In-company

Informatiemanagement in de publieke sector – in-house en op maat
Wilt u een grotere groep (vanaf 5) medewerkers laten trainen? Dan is deze 5-daagse opleiding Informatiemanagement in de publieke sector als in-company opleiding wellicht een betere en in ieder geval een goedkopere optie. U kunt ook kiezen voor een in-company opleiding op maat, die volledig is toegesneden op uw wensen en behoeften. Neem contact met ons op. Wij adviseren u graag!

Partners

 

 

Uw logo of banner hier? Word dan partner! Als partner heeft u de mogelijkheid om u en uw organisatie gedegen onder de aandacht te brengen van uw doelgroep, o.m. via onze website, brochures, nieuwsbrieven en maandelijkse cursussen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

Informatiemanagement in de publieke sector

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY NIEUWSBRIEF