Menu
NL
 

Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT in de publieke sector

In deze actuele 5-daagse opleiding begeleiden wij u op strategisch niveau (zelf doen of uitbesteden), tactisch niveau (inkopen en aanbesteden) en operationeel niveau (contract management en regievoering) bij het inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT

Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT in de publieke sector – opleidingsmogelijkheden

Optie 1: 5-daagse klassikale opleiding
Optie 2: In-company

Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT – wat leert u?

In de publieke sector spelen momenteel diverse vraagstukken die een relatie met inkoop hebben, zoals de nieuwe aanbestedingswet, contract management en Best Value Procurement (BVP).

Prestatie inkoop (Best Value Procurement) wordt steeds meer toegepast in de publieke sector. In deze actuele 5-daagse opleiding leert u daarom deze inkoopmethodiek toe te passen bij aanbestedingen. Daarnaast is contract management een van de speerpunten in deze opleiding. Het managen van contracten vraagt om specifieke kennis en ervaring die beide uitgebreid aan de orde zullen komen. Ook uw huidige uitbestedingspatroon wordt onder de loep genomen om ruimte te maken voor kansen, innovatie en kostenbesparing. Met name regievoering en het op orde hebben van de eigen organisatie zijn belangrijke factoren voor het welslagen van uw uitbestedingsstrategie.

Veel organisaties in de publieke sector zijn bezig om de transitie naar de cloud te maken. Het uitbesteden van IT en/of de cloud infrastructuur bij een externe partner zou een goede stap kunnen zijn. Cloud outsourcing is daarom ook een punt van aandacht in deze actuele opleiding.

Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT in de publieke sector – hot topics

In de actuele opleiding Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT voor publieke organisaties worden tal van hot topics behandeld, zoals:

 • Hercontracteren: openbreken of doorgaan op dezelfde voet?
 • Regie en controle op uitbestedingscontracten
 • Exit strategieën bij uitbestedingscontracten
 • IT uitbestedingscontracten slim inrichten met ruimte voor innovatie en flexibiliteit
 • Valkuilen en aandachtspunten bij de transitie naar een nieuwe (cloud) leverancier
 • Regiemodellen bij de verschuiving van single vendor naar multi vendor contractering
 • De inkoopmethode Best Value Procurement (BVP)
 • Actuele inzichten voor een effectieve aanbesteding
 • De nieuwe Europese privacyregels
 • De resultaten van de commissie Elias
 • Cloud outsourcing
 • Openbare aanbesteding: wet- en regelgeving en vormen
 • Praktijkvoorbeelden en tal van tips en tricks

Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT in de publieke sector – voor wie?

De 5-daagse opleiding Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT in de publieke sector is ontwikkeld voor IT managers, inkopers, contract managers, adviseurs inkoop en aanbesteden, business development managers, vendor managers, service managers, source managers, functioneel beheerders, informatiemanagers en managers en medewerkers van demand organisaties.

PE-punten

De opleiding Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT in de publieke sector is NBA gecertificeerd en geeft recht op 30 PE-punten.

Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT in de publieke sector – voorkennis

U heeft geen specifieke voorkennis nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan deze opleiding.

Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT in de publieke sector – niveau

De lesstof van de 5-daagse opleiding Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT in de publieke sector wordt behandeld op HBO(+) niveau.

Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT in de publieke sector – aantal deelnemers

Gezien het intensieve karakter van deze opleiding is het aantal deelnemers beperkt.

Programma

Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT in de publieke sector – Lesprogramma

DAG I
OUTSOURCING EN DE MARKT
Wat is outsourcing?

 • Welke vormen van sourcing zijn gangbaar in de huidige markt?
 • IT-oursourcingsmarkt: omvang en ontwikkelingen

Waarom outsourcing?

 • Hoe krijgt u meer flexibiliteit en wendbaarheid in uw huidige outsourcingsrelaties?
 • Waar liggen de mogelijkheden voor meer toegevoegde waarde en kostenbesparingen?
 • Welke ontwikkelingen doen zich voor bij uw leveranciers en wat betekent dit voor uw organisatie?

PROCES, STRATEGIE, SCOPING
Fasering van een outsourcingsproces

 • Fasering van outsourcing: strategie, scoping, selectie, contractering, transitie, sourcing management, exit, retransitie

Strategie en scoping

 • IT doelstellingen en sourcing doelstellingen
 • Scope van een uitbesteding (objecten, activiteiten, diensten) en verkaveling
 • Leveranciersbeleid: single-vendor of multi-vendor
 • Beleid voor de regie van uitbestede dienstverlening

Openbare aanbesteding

 • Openbare aanbesteding: wet- en regelgeving en vormen
 • Proces en aandachtspunten

DAG II
REGIE OP UITBESTEDE DIENSTVERLENING
Sourcing regie

 • Veelvoorkomende regiemodellen en de keuze voor een passend regiemodel
 • Waarin moet u als organisatie goed zijn om uitbestede dienstverlening effectief aan te sturen?
 • Marktmodellen voor regie en voorbeelden uit de praktijk

SOURCING – TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
Cloud outsourcing

 • Welke cloud dienst past het beste bij uw organisatie?
 • Hoe migreert u naar de cloud?
 • Data integratie, compliance, op- en afschalen, bewaken van de financiën, verborgen kosten bij cloud oplossingen
 • Cloud als applicatie platform: hoe waarborgt u de continuïteit en stabiliteit?

DAG III
SELECTIE EN CONTRACTERING

Selectie

 • Het selectieproces: tips en tricks voor het uitschrijven van nieuwe inkoopprocedures
 • Keuzes op basis van business cases
 • Het belang van het formuleren van heldere requirements
 • Aanbesteding en Best Value Procurement (BVP)
 • Versnel uw time-to-market keten door een agile aanpak van “behoefte” naar “voorstel”

Contractering

 • Waaruit bestaat een goed contract?
 • Hoe maakt u contracten flexibel, wendbaar, helder en duidelijk?
 • Onderhandelen van contractvoorwaarden

Exit

 • Hoe definieert u een effectieve exit strategie?
 • Lessen uit de praktijk

JURIDISCHE ASPECTEN
Juridische aspecten

 • Openbare aanbesteding: wet- en regelgeving
 • Wat gaan de nieuwe Europese privacy regels voor uw IT-outsourcingstrajecten betekenen?
 • Cloud diensten en contracten: privacy wetgeving, security van data

DAG IV

GROTE IT PROJECTEN BIJ DE OVERHEID
Verbeter de grip op IT projecten bij de overheid

 • Waarom mislukken grote IT projecten bij de overheid?
 • Welke patronen zien we bij mislukte IT projecten bij de overheid?
 • Wat kunt u leren van de resultaten van de commissie Elias?
 • Wat kunt u doen om het succes te vergroten?
 • Hoe verankert u de geleerde lessen in uw uitbestedingsproject?

TRANSITIE
Transitie

 • Transitieplan en transitiestrategie
 • Hoe organiseert u een beheersbare transitie?
 • Waarom veel transities niet goed gaan
 • Voorbeelden uit de praktijk

DAG V
BEST VALUE PROCUREMENT (BVP)
Best Value Procurement (BVP): introductie

 • Best Value Procurement (BVP): het concept
 • De eigenschappen van Best Value Procurement (BVP)
 • Verschillen met de traditionele inkoopmethoden

Best Value Procurement (BVP): basis stappen

 • Best Value Procurement (BVP): de werkwijze
 • De 3 basis stappen van de methode: selection, awarding, risk minimization
 • Praktijkvoorbeelden en cases

TOEPASSEN IN DE PRAKTIJK
Praktijkcase

 • Ervaringen in de praktijk
 • Welke elementen kunt u direct toepassen?

Brochure aanvragen

Docent(en)

De 5-daagse opleiding Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT in de publieke sector is ontwikkeld en wordt verzorgd door ervaren topdocenten die zeer actief zijn in de praktijk.

Startdata

De opleiding Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT in de publieke sector bestaat uit 5 lesdagen. De lestijden zijn van 09.00 – 17.00 uur. De opleiding vindt plaats in Amsterdam. De locatie is dichtbij een station. U kunt op de volgende data deelnemen:

Houd de website in de gaten voor nieuwe data of vraag onze brochure aan zodat wij u kunnen informeren zodra er nieuwe cursusdata gepland zijn.

Inschrijven

De kosten van de 5-daagse opleiding Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT in de publieke sector bedragen € 3.480,- (excl. BTW) per persoon, incl. koffie/thee, lunches, lesmateriaal en 2 boeken.

In-company

Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT – in-house en op maat
Al vanaf 5 deelnemers kunnen wij de opleiding Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT in-company (en op maat) verzorgen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Partners

Uw logo of banner hier? Word dan partner! Als partner heeft u de mogelijkheid om u en uw organisatie permanent onder de aandacht te brengen van uw doelgroep, o.m. via onze website, marketingbrochures en nieuwsbrieven. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT in de publieke sector

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY NIEUWSBRIEF