Menu
NL
 

Master in Cyber Security

Deze internationale universitaire deeltijdopleiding Master in Cyber Security leidt u via e-learning in 2 tot 3 jaar tijd op voor de Master titel in Cyber Security

Master in Cyber Security – studiemogelijkheden

 • 2- tot 3-jarige universitaire deeltijdopleiding via e-learning
 • Certificate in Cyber Security - Threat Detection: een afgerond certificaat dat deel uitmaakt van de Master in Cyber Security

Groot tekort aan hoogopgeleide Cyber Security professionals!

Uit tal van onderzoeken blijkt dat er een groot tekort is aan hoogopgeleide Cyber Security experts. Dit tekort zal alleen nog maar verder toenemen. (ISC)2 voorspelt voor 2020 zelfs een tekort van 1,5 miljoen Cyber Security experts wereldwijd. Alle reden dus om nú uw Master in Cyber Security te behalen!

Master in Cyber Security – unieke, internationale academische titel, nu via e-learning te behalen

In samenwerking met een van de meest vooraanstaande Amerikaanse universiteiten kunt u zich nu inschrijven voor de academische Master in Cyber Security opleiding. De Master in Cyber Security is een 2- tot 3-jarige academische deeltijdopleiding via e-learning die tegemoetkomt aan de sterk toenemende behoefte aan vakkundige Cyber Security Professionals met een internationale blik.

Master in Cyber Security – studiebelasting

De Master in Cyber Security opleiding duurt 2 tot 3 jaar en bestaat uit 13 vakken. Elk vak beslaat 9 weken. Aan de start van ieder vak ontvangt u een uitgebreide syllabus met een gedetaileerde beschrijving van wat er van u verwacht wordt en wanneer. Een vak kan bestaan uit online colleges, literatuurstudies, quizzen, papers, discussies, etc. De toetsing verschilt per vak en bestaat uit meerdere componenten, bv. papers, (korte) tentamens en deelname aan online groepsdiscussies. U moet rekenen op een tijdsbesteding per vak van plm. 20 uur per week. Deze uren zijn door de universiteit vastgesteld.

Die tijd is zeker reëel en noodzakelijk. E.e.a. is evenwel sterk afhankelijk van uzelf en van het vak dat u volgt.

Gezien de modulaire opzet van de Master in Cyber Security is het mogelijk om 5 keer per jaar in te stappen. De ervaring leert dat plm. 75% van alle studenten de volledige Master opleiding volgt. De overige 25% betreft parttime cursisten die het Certificate in Cyber Security - Threat Detection willen behalen en/of één of meerdere vakken volgen.

 

Master in Cyber Security – waarom zou u voor deze internationale opleiding en titel kiezen?

De internationale universitaire deeltijdopleiding Master in Cyber Security heeft tal van onderscheidende voordelen, zoals:

 • U studeert aan een Amerikaanse universiteit, maar u volgt uw colleges online, waar en wanneer het u uitkomt.
 • U ontvangt de Amerikaanse MS titel, vergelijkbaar met de Europese MSc titel.
 • U studeert met medestudenten afkomstig uit 50 verschillende landen en u wordt onderdeel van een netwerk van 170.000 alumni wereldwijd.
 • U kunt op 5 verschillende momenten starten met uw studie, t.w. in januari, maart, mei, augustus en oktober.
 • U kunt ervoor kiezen om 1 of 2 vakken tegelijk te volgen.
 • U kunt per vak betalen, starten met het Certificate in Cyber Security - Threat Detection (4 vakken) of u kunt u direct inschrijven voor de gehele Master.
 • Gezien de modulaire opzet van deze Master opleiding kunt u, in overleg met uw academic advisor, zelf kiezen welk vak u wanneer volgt (onder voorbehoud van het eerste verplichte vak ‘Introduction to Cyber Security’).
 • Omdat u de Master parttime kunt volgen op een tijd die u schikt, kunt u deze Master gemakkelijk combineren met uw baan.
 • U kunt uw studie, geheel of gedeeltelijk, ook klassikaal in Amerika volgen.
 • Wanneer u tijdelijk wilt stoppen met het volgen van de Master, dan kunt u dit doen zonder financiële gevolgen.
 • U krijgt een persoonlijke academische coach toegewezen die zich 100% inzet om u gedurende uw studie te helpen.

Master in Cyber Security – een internationale studie

De Master in Cyber Security is volledig in het Engels.

Master in Cyber Security – toelatingseisen

Toelating vindt plaats op grond van een voltooide academische of HBO/Bachelor opleiding in een relevante richting en ten minste 2 jaar relevante werkervaring. Voldoende beheersing van de Engelse taal is een must en dient u te kunnen aantonen d.m.v. bijv. een TOEFL test. Deze test kunnen wij voor u faciliteren (kosten á € 60 niet inbegrepen).

Certificate in Cyber Security - Threat Detection – onderdeel van de Master in Cyber Security

Het Certificate in Cyber Security - Threat Detection is een op zichzelf staand certificaat dat tevens deel uitmaakt van de Master in Cyber Security. Om het Certificate te behalen moet u vier vakken volgen. Elk vak beslaat 9 weken en kunt u via e-learning volgen. Het Certificate bestaat uit de volgende vakken:

 • Vak I - Introduction to Cyber Security
 • Vak II - Cyber Security Law and Policy
 • Vak III - Cyber Security Infrastructures
 • Vak IV - Cyber Security Threat Detection

Master in Cyber Security - meer informatie?

Voor advies staat Sonja Boelhouwer MSc u graag te woord! U kunt haar bereiken op nummer 040 - 246 0220. U kunt haar ook een e-mail sturen via s.boelhouwer@imf-online.com.

Programma


MASTER IN CYBER SECURITY – CURRICULUM
De Master in Cyber Security bestaat uit 6 hoofdvakken, 5 keuzevakken en 2 zogeheten ‘capstone’ vakken. De keuzevakken behandelen verschillende specialistische onderdelen van Cyber Security of onderdelen op een advanced niveau.

Eén vak verschaft u 3 credit hours en neemt 9 weken in beslag. Per vak moet u rekenen op een tijdsbesteding van plm. 20 uur per week. U heeft 39 credit hours nodig om de Master succesvol af te ronden. Na afronding ontvangt u de officiële Amerikaanse titel MS (Master in Cyber Security), die gelijkstaat aan de Europese MSc titel.

Master in Cyber Security – hoofdvakken
Er zijn 6 verplichte hoofdvakken, t.w.:

 • Introduction to Cyber Security
 • Cyber Security Communications
 • Cyber Security Infrastructures
 • Cyber Security Intelligence/Counter Intelligence
 • Cyber Security Strategic Operations
 • Encryption Methods & Techniques

Als u alle hoofdvakken gevolgd heeft, ontvangt u 18 credit hours.

Master in Cyber Security – keuzevakken
U dient 5 keuzevakken te volgen waarvan minimaal 3 uit de volgende lijst:

 • Cyber Security Law and Policy
 • Cyber Security Threat Detection
 • Cyber Security Forensics
 • Pre-emptive Deterrence
 • Use and Protection of Space Assets
 • Advanced Topics in Cyber Security

De resterende 2 keuzevakken mogen eveneens uit deze lijst zijn of u kiest 2 keuzevakken uit andere opleidingen die door de universiteit worden aangeboden in aanpalende vakgebieden. Als u 5 keuzevakken heeft gevolgd ontvangt u 15 credit hours.

Master in Cyber Security – ‘capstone’ vakken

 • Practical Research in Cyber Security I
 • Practical Research in Cyber Security II

Wanneer u deze 2 ‘capstone’ vakken heeft gevolgd ontvangt u de resterende 6 credit hours.

MASTER IN CYBER SECURITY – HOOFDVAKKEN

1. Introduction to Cyber Security
The first course is designed to provide you with an overview of the major core areas of study you will encounter throughout the Master program.

 • Introduction to Computer System Architectures
 • Vulnerabilities
 • Critical Infrastructures
 • The growing threat of Social Networks
 • Intelligence and Counter Intelligence
 • International laws
 • Security Policies
 • Privacy and Information Liability
 • Cyber Attacks
 • Encryption
 • Risk Assessment
 • Cyber Forensics including data gathering and recovery
 • Future Cyber Technology developments

2. Cyber Security Communications
Digital communications have grown rapidly and provide increased opportunities to access information, share and disseminate knowledge, create new innovative services and compete in a global environment. It presents new opportunities and a growing threat posed by a connected society that can impact critical interests.

 • The basics of Communication Systems
 • The ISO Layer Model
 • Topologies such as Local Area Networks (LAN’s), Wide Area Networks (WAN’s), the World Wide Web (www.) and the Internet
 • Space based communications used by the department of defense and commercial entities
 • Fiber-optics
 • The rapidly developing personal Mobile Communication Technologies such as Wireless Local Area Network (WLAN) and WiFi

3. Cyber Security Infrastructures
The impact of 9/11 in 2001 cemented our attention on physical attacks on critical infrastructures. Although still a concern, a growing Cyber Security threat requires additional focus on potential virtual attacks on these same critical infrastructures. Both physical and virtual in capacitance of a critical infrastructure such as the Power Grid, communications and financial transactions can have a great or greater impact on our society. Cyber attacks have and can cripple an industry and the services they provide to millions of users. In this course, the critical infrastructures are examined from a Cyber Security perspective.

4. Cyber Security Intelligence/Counter Intelligence
In this course you will examine:

 • Methods, ethics, policies and procedures for accessing and gathering information for positive or negative use
 • How to apply counter intelligence to evade, trick or trap individuals, agencies, or national entities who whish to steal, damage or deny access to valid users of critical information and its sources
 • Active measures, passive counter measures, intelligence gathering processes
 • How to determine the validity and success of gathering information

5. Cyber Security Strategic Operations

 • Specific methods, ethics, laws, policies and procedures for conducting strategic operations and counter measures
 • How to identify critical infrastructures, communication channels, and information protection schemes?
 • How to detect threats?
 • How to assess vulnerabilities?
 • How to penetrate and exploit cyber targets?
 • How to monitor, spoof, redirect and deny access?
 • How to protect critical assets?

6. Encryption Methods and Techniques

 • Detailed examination of the history and application of ciphers, codes and encryption/decryption methods and techniques
 • Public and private keys and other advanced methods
 • Encryption and communications
 • Storage of data
 • Methods employed for decryption, verification and authentication
 • The role of ethics and information privacy when security is applied to public systems and e-mail content as well as higher levels of security for corporations proprietary and government classified information
 • The Data Protection Act

MASTER IN CYBER SECURITY – KEUZEVAKKEN

1. Cyber Security Law and Policy

 • The laws and policies dealing with cyber crime, cyber warfare, privacy and international perspectives
 • In depth look at the National Security Act, the US Cyber Security Electronic Security Act, the Cyber Security Enhancement Act, the Protecting Cyber Security as a National Asset Act, the Communications Assistance for Law Enforcement Act (CALEA)
 • (International) cyber crime laws
 • Review of other current laws and policies

2. Cyber Security Threat Detection

 • Various methods used to threaten our cyber system such as viruses, spoofing, denial of service, fraud, theft, phishing, spy bots, spam, Trojan horses, e-mail and active malware attachments, viral applications, hardware (computers and portable storage devices) with built-in viruses or trap-doors, fake websites
 • Eaves dropping via wireless networks
 • Criminal access to national, corporate or personal data
 • The growing loss of privacy over social networks

3. Cyber Security Forensics

This course covers methods and procedures for the identification and recovery of damaged or erased digital data.

 • Tracing information access (web history, cookies, cache memory and internet source identification)
 • Determination of system vulnerabilities (e.g. TEMPEST), communication ports and computer system architectures and encryption methods
 • Incident monitoring and response

4. Pre-emptive Deterrence

 • Planning and executing pre-emptive Cyber Security deterrence operations and force application
 • Specific methods
 • Ethics, laws
 • Policies and procedures

5. Use and Protection of Space Assets

 • Space, ground and user of fixed and mobile communication
 • Global Positioning System (GPS) assets and their attributes
 • Examination of secure and non-secure systems to show the breadth of capabilities along with the pros and cons
 • Uplink and downlink signal characteristics, signal bouncing and relaying capabilities
 • Frequency hopping
 • Spread spectrum
 • Interception and overpowering of signals through the use of steerable beams
 • Application of laser and fiber-optics
 • Encryption techniques

6. Advanced Topics in Cyber Security

This course is designed free-format to permit addressing advanced and emerging topics in Cyber Security. This means that the subject and content of this course differ each time the course takes place. You can think of topics like:

 • Cyberspace communications
 • Cyber Warfare planning and execution
 • Forensics
 • Ethics
 • Policies and laws
 • Encryption/decryption
 • Future topics such as the application of quantum non-locality

Please note that you may only take this course - if the subject differs - two times. Should you take this course more often, you will only receive the maximum number of 6 credit hours.

MASTER IN CYBER SECURITY – ‘CAPSTONE’ VAKKEN

Practical Research in Cyber Security I
Practical Research in Cyber Security II

You are expected to synthesize and integrate the learning experiences acquired throughout the Master in Cyber Security and to evaluate current and future topics relative to this major. In this regard you may choose to:

 • Write a research paper; or
 • Do an (approved) internship in an area outside of your normal position duties; or
 • Do an individual or team project assignment.

These papers, projects or internships must include Cyber Security related technical and management areas that span this entire degree emphasis. Internships or practical research projects that span 2 consecutive semesters are considered appropriate applications of research in conjunction with the completion of this course. These two capstone courses must be completed over 2 sequential terms. In this period you are expected to have 72 contact hours with your teachers.


Brochure aanvragen

Docent(en)

De docentenstaf bestaat uit universitaire topdocenten, afkomstig van verschillende nationale en internationale universiteiten, en vakexperts uit het (internationale) bedrijfsleven en de overheid.

Startdata

De Master in Cyber Security bestaat uit 6 hoofdvakken, 5 keuzevakken en 2 ‘capstone’ vakken. Elk vak wordt via e-learning gevolgd en beslaat 9 weken. U kunt 5 keer per jaar met uw Master starten. U kunt u inschrijven voor de volledige Master in Cyber Security, maar u kunt u ook voor één of meerdere vakken inschrijven of kiezen voor de Certificate in Cyber Security - Threat Detection opleiding. U bent verplicht te starten met het hoofdvak ‘Introduction to Cyber Security’. Vervolgens kunt u een keuze maken welke vakken u in welke volgorde gaat volgen, in overleg met uw academic advisor.

Het hoofdvak ‘Introduction to Cyber Security’ start op de volgende data:

 • 6 januari 2020
 • 16 maart 2020
 • 25 mei 2020
 • 17 augustus 2020
 • 19 oktober 2020
 • 4 januari 2021

Inschrijven

De volledige e-learning opleiding Master in Cyber Security bestaat uit 13 vakken. De totale kosten van deze universitaire deeltijdopleiding Master in Cyber Security bedragen € 31.200,- (BTW vrij) per persoon. Alle boeken en overig lesmateriaal zijn in dit bedrag inbegrepen evenals de online leeromgeving. Per vak, dat 9 weken beslaat, zijn de kosten € 2.400,- (BTW vrij) per persoon. De kosten van het Certificate in Cyber Security - Threat Detection, dat bestaat uit 4 vakken, bedragen € 9.600,-. Houd er rekening mee dat u, om te worden toegelaten, moet kunnen aantonen dat u de Engelse taal voldoende beheerst. Dit kan door bijv. een TOEFL test die wij voor u kunnen faciliteren (kosten: € 60,-).

Partners

    

Uw logo of banner hier? Word dan partner! Als partner heeft u de mogelijkheid om u en uw organisatie permanent onder de aandacht te brengen van uw doelgroep, o.m. via onze website, marketingbrochures en nieuwsbrieven. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

Master in Cyber Security

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY NIEUWSBRIEF