Menu
NL
 

COSO 2013

Optimaal managen van uw bedrijfsrisico’s door middel van het implementeren van het COSO 2013 framework

COSO 2013 – trainingsmogelijkheden

Optie 1: 2-daagse klassikale training
Optie 2: In-company training

Zie ook ISO 31000 Risicomanagement!

COSO 2013 is vanaf 15 december 2014 verplicht!

Het COSO framework heeft inmiddels een aantal updates ondergaan. De laatste versie van het COSO framework is COSO 2013. COSO 2013 is een volledige update van het COSO 1992 model. Vanaf 15 december 2014 mag niet meer naar het COSO 1992 framework gerefereerd worden, dus feitelijk is COSO 2013 vanaf dan verplicht. Waarschijnlijk zal dit een grote impact hebben op alle interne beheersingsraamwerken, zoals de AIFMD, FIRM en de interpretatie van de ISAE3402 standaard.

COSO 2013 – inhoud training

COSO 2013 is een sterk governance model dat de verbinding legt tussen de strategische doelen, operationele doelen, verslaglegging en compliance. Tijdens de 2-daagse COSO 2013 training leert u hoe deze zaken binnen COSO met elkaar verbonden worden. De achtergrond, ontwikkeling en opbouw van COSO 2013 komen aan bod. Daarna wordt dieper ingegaan op de beheersomgeving. Vervolgens worden onderwerpen als risicobeoordeling en interne beheersing behandeld. Tevens wordt er vanuit praktisch oogpunt naar de implementatie en monitoring van COSO 2013 in uw organisatie gekeken. Na afloop van de training heeft u alle kennis in huis die nodig is om echt met COSO 2013 aan de slag te gaan.

COSO 2013 training – wat leert u?

In de 2-daagse COSO 2013 training leert u de concepten, principes en onderdelen van het COSO 2013 framework kennen. Alle theorie wordt geoefend tijdens praktische cases, die ontwikkeld zijn vanuit de praktijkervaring van de docenten. U leert de directe relaties kennen tussen:

 • de strategische, operationele, rapporterende en compliance doelstellingen van uw organisatie;
 • de verschillende componenten van controle; en
 • de activiteiten en eenheden waarvoor de interne controle benodigd is.

COSO 2013 – voor wie?

De COSO 2013 training is bedoeld voor (financiële) managers, specialisten en executives zoals controllers, compliance officers, internal en operational auditors, risk managers, IT auditors, audit managers en accountants die meer willen weten over een managementmodel voor interne controle, interne beheersing en risicomanagement.

COSO 2013 training – PE-uren

Voor het volgen van de COSO 2013 training ontvangt u 13 PE uren.

COSO – waar staat het voor?

COSO staat  voor ‘The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission’. Dit comité, dat uit een aantal private organisaties bestaat, heeft een managementmodel ontwikkeld op basis van aanbevelingen en richtlijnen ten aanzien van de interne controle en interne beheersing.

COSO 2013 in relatie tot COSO ERM

COSO ERM (Enterprise Risk Management) is het integrale raamwerk voor het evalueren en verbeteren van organisatiebreed risicomanagement. Naast de benoeming van strategische risico's, is het risicoanalyse proces in het COSO ERM framework in detail uitgewerkt, waarbij gebeurtenissen (events) worden geïdentificeerd die een mogelijke bedreiging vormen voor het behalen van organisatierisico's. Op basis van deze events worden risico's geanalyseerd (kans x impact) en wordt vervolgens de risicohouding bepaald (bijvoorbeeld beheersen, ontwijken, delen). Indien ervoor gekozen wordt om het risico te beheersen, dan dient een control ingericht te worden in het interne beheersingssysteem die dit specifieke risico mitigeert (beheerst). Het risicoanalyseproces in COSO 2013 is op een vergelijkbare wijze ingericht, maar dan uitsluitend gericht op operationele, rapportage en compliance processen.

COSO 2013 – waarom?

Een aantal maatschappelijke en technologische ontwikkelingen heeft ten grondslag gelegen aan de ontwikkeling van het nieuwe COSO 2013 framework. De verwachtingen ten aanzien van governance zijn als gevolg van de kredietcrisis groter geworden, markten zijn geglobaliseerd en het vertrouwen in en de afhankelijkheid van technologie is toegenomen. Door de globalisering is ook de bedrijfsvoering complexer geworden.

De kracht van het nieuwe framework is dat het verder bouwt op het bestaande solide COSO framework; dat technologie en fraude in een belangrijk deel van de principes als expliciete factor wordt benoemd; en doordat de nieuwe documentatie erg praktisch en toegankelijk is.

COSO 2013 – niveau van de training

De COSO 2013 training wordt gegeven op HBO+ niveau.

COSO training – aantal deelnemers

De COSO 2013 training is zeer intensief en interactief. Om deze reden worden niet meer dan 10 deelnemers toegelaten tot de training.

Programma

COSO 2013 – lesprogramma

DAG I
Achtergrond COSO Framework

 • Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen
 • COSO in vogelvlucht

Ontwikkeling COSO Framework

 • Doelstellingen
 • Van COSO ICIF (1992) naar COSO ICIF (2013)
 • COSO ERM (2004)
 • Deelnemers en zorgvuldigheid proces
 • Tijdpad
 • Overgangsregelingen en impact
 • Mogelijkheden en uitdagingen
 • Publicaties COSO 2013

COSO 2013

 • Hoofdlijnen (principes/ effectiviteit/ doelstellingen)
 • Definitie interne controle
 • Doelstellingen interne controle
 • Beperkingen interne controle
 • Effectiviteit en deficiënties
 • Vijf componenten

Beheersomgeving

 • Integriteit en onafhankelijkheid
 • Structuren en rapportages
 • Human development
 • Verantwoordelijkheden

DAG II
Risico beoordeling

 • Controledoelstellingen
 • Risico analyse (inclusief relatie COSO 2013)
 • Risico respons
 • Fraude risico
 • Integriteit en onafhankelijkheid
 • Structuren en rapportages

Interne beheersing

 • Risicomanagement
 • Categorieën interne beheersing
 • Impact en rol ICT

Informatie en communicatie

 • Informatie management
 • Informatie interne controle

Monitoring

 • Evaluaties en deficiënties
 • Rol management en RvC

Beperkingen COSO framework

Implementatie COSO ICIF 2013

 • Rollen en verantwoordelijkheden
 • COSO in het MKB
 • Impact organisatie

Evaluatie


Brochure aanvragen

Docent(en)

Uw trainers zijn allen werkzaam in het financiële vakgebied en hebben vele jaren praktijkervaring. De professionaliteit en praktijkgerichtheid van de trainers staat garant voor een kwalitatief hoogwaardige en actuele training. Alle trainers zijn verbonden aan organisaties die erkend zijn door de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants (NBA).

Startdata

De COSO 2013 training bestaat uit 2 lesdagen. De lestijden zijn van 09.30 uur tot 17.00 uur. De training wordt centraal in het land georganiseerd. U kunt deelnemen op:

COSO 2013 – training I

 • 18 + 19 juni 2019

COSO 2013 – training II

 • 1 + 2 oktober 2019

Inschrijven

De kosten van de 2-daagse COSO 2013 training bedragen € 1.895,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is incl. koffie, thee, lunches en documentatie.

In-company

COSO 2013 training – in-house en op maat
Al vanaf 5 deelnemers kunnen wij de COSO 2013 training in-company (en op maat) verzorgen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Partners

Uw logo of banner hier? Word dan partner! Als partner heeft u de mogelijkheid om u en uw organisatie permanent onder de aandacht te brengen van uw doelgroep, o.m. via onze website, marketingbrochures en nieuwsbrieven. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!