Menu
NL
 

HR Analytics in de praktijk

Een concreet actieplan voor het succesvol toepassen van HR Analytics in uw organisatie

HR Analytics in de praktijk – trainingsmogelijkheden

Optie 1: 4-daagse klassikale training
Optie 2: In-company training

Zie ook de opleidingen Strategische Personeelsplanning, Werken met ken- en stuurgetallen, Talent Management en Talent Ontwikkeling in de (HR) praktijk en Strategisch Human Resources Management

HR Analytics – wat is het?

HR Analytics is het koppelen van HR data (bv. verloopcijfers of verzuimcijfers) aan de organisatie data (bv. omzet, productiviteit of klanttevredenheid). Als er verbanden worden gevonden tussen de investeringen in HR en de organisatieresultaten, dan spreken we van HR Analytics. Door HR Analytics kan de impact van personele en HR interventies op de resultaten van de organisatie gemeten en zelfs voorspeld worden. Steeds meer HR afdelingen maken inmiddels de vervolgstap van HR metrics naar HR Analytics.

HR Analytics – topprioriteit voor het sturen op human capital

Eigenlijk is het vreemd dat HR zowat de enige management discipline binnen organisaties is die slechts in beperkte mate beslissingen cijfermatig ondersteunt, en dat terwijl in de meeste organisaties de loonkosten de belangrijkste kostenpost zijn. Bovendien zijn medewerkers de enige productiefactor met de inherente mogelijkheid om waarde te creëren.

Met HR Analytics is het nu mogelijk om, in plaats van terug te kijken naar de resultaten uit het verleden, toekomstscenario’s en gevolgen van investeringen in human capital op voorhand inzichtelijk te maken. Tal van onderzoeken laten zien dat organisaties die over de mogelijkheden van geavanceerde people analytics beschikken, een hogere omzet behalen.

HR Analytics – naar fact-based HRM

Binnen de meeste organisaties hebben beslissingen over belangrijke HR zaken een enorme strategische impact. Toch worden de meeste HR beslissingen genomen zonder het doel ervan te concretiseren en meetbaar te maken en te evalueren wat het effect is geweest van een bepaalde beslissing. HR beslissingen worden meestal en vooral gebaseerd op ervaring en ‘gut feeling’. HR Analytics stelt u in staat om beter onderbouwde beslissingen te nemen over bv. human capital en om de resultaten van HR advies te analyseren. En dan niet in plaats van beslissingen op basis van ervaring, maar als aanvulling erop.

HR Analytics – opzet van de training

De 4-daagse training HR Analytics in de praktijk is gebaseerd op relevante theorie over HR Analytics en uitgebreide praktijkervaring van de trainers, waarna u zelf aan de slag gaat met uw eigen bedrijfscase. Het oefenen met HR Analytics is een belangrijk onderdeel in deze training. De training is zeer praktijkgericht met tal van oefeningen en veel interactie. Het doel is om een gebruiksklaar actieplan voor uw eigen organisatie te ontwikkelen. U volgt de lessen met een gelimiteerd aantal cursisten en u werkt tussentijds aan huiswerkopdrachten.

HR Analytics – leerresultaat

Deze 4-daagse training heeft als doel u inzicht te bieden in de mogelijkheden van HR Analytics, maar heeft vooral als doel om de randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie voor uw eigen organisatie in kaart te brengen. Aan de hand van een eigen praktijkcase zult u aan het eind van deze training uw eerste, concrete HR Analytics resultaat geboekt hebben en heeft u een concreet actieplan ontwikkeld waarmee u in uw organisatie verder aan de slag kunt.

HR Analytics – voor wie?

Tal van onderzoeken laten zien dat organisaties die over geavanceerde people analytics beschikken een hogere omzet behalen. Wilt u concrete stappen zetten in het implementeren van HR Analytics in uw eigen organisatie op een wijze die bij uw organisatie past en ingebed is in de reguliere HR processen, dan is deze HR Analytics training de juiste keuze voor u.

De 4-daagse training HR Analytics is opgezet voor (HR) business partners, HR managers, HR professionals, (HR) business analisten, HR consultants en lijnmanagers. Omdat HR Analytics zich op het snijvlak van HR en Finance bevindt, is deze training eveneens relevant voor (HR) controllers en financieel managers.

HR Analytics – niveau training

Deze training over HR Analytics wordt gegeven op HBO (+) niveau.

HR Analytics – gelimiteerd aantal deelnemers

Het aantal deelnemers aan deze training wordt bewust beperkt gehouden. Hierdoor kunt u optimaal profiteren van de kennis en ervaring van uw docenten. Bovendien toetst u op een interactieve wijze uw eigen praktijksituatie en die van uw collega cursisten.

Partners

Uw logo of banner hier? Word dan partner! Als partner heeft u de mogelijkheid om u en uw organisatie gedegen onder de aandacht te brengen van uw doelgroep, o.m. via onze website, brochures, nieuwsbrieven en maandelijkse cursussen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

In-company

HR Analytics in de praktijk – in-company (en op maat)

Vanaf 5 deelnemers kunnen wij de  training HR Analytics in de praktijk in-house (en op maat) verzorgen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Programma

HR ANALYTICS IN DE PRAKTIJK – LESPROGRAMMA

DAG I
Het rendement van HR Analytics

 • HR beslissingen en HR beleid onderbouwen met cijfers: methoden en technieken
 • Ken- en stuurgetallen
 • Strategische Personeelsplanning (SPP)
 • Beschrijvende analyse
 • Voorspellende analyse
 • HR business cases
 • De toegevoegde waarde van de verschillende methoden en technieken
 • Welke methoden/technieken zijn geschikt voor welke vraagstukken en voor welke organisaties?
 • Praktijkvoorbeelden
 • Oefeningen

Leerresultaten dag I

 • U heeft inzicht in hoe het gebruik van cijfers kan bijdragen aan de kwaliteit en impact van HRM
 • U weet voor verschillende soorten vraagstukken en situaties welke methoden het meest geschikt zijn

Huiswerk
Aan de hand van een vragenlijst gaat u aan de slag met het formuleren van de ambities met HR Analytics binnen uw eigen organisatie. U gaat vervolgens in kaart brengen hoe de HR processen er in de toekomst uit zullen zien als u deze kunt onderbouwen met cijfers.

DAG II
HR Analytics uitvoeren

 • Het kiezen van het juiste vraagstuk
 • Organisatievraagstukken vertalen naar een concrete HR analyse
 • Opzetten en uitvoeren van de HR analyse
 • De uitkomsten zodanig presenteren dat de inzichten uit de analyse tot actie leiden
 • Case: stappenplan voor het opzetten en uitvoeren van de HR analyse
 • Inzichten genereren die bijdragen aan betere HR beslissingen of HR beleid

Leerresultaten dag II

 • U weet hoe u een organisatievraagstuk kunt vertalen naar een concrete HR analyse
 • U heeft ervaren welke stappen u moet doorlopen bij het uitvoeren van een analyse om inzichten te genereren die bijdragen aan betere HR beslissingen en een beter HR beleid

Huiswerk
U kiest een HR vraagstuk waarmee u de rest van de cursusperiode aan de slag gaat in de vorm van een pilot. Aan de hand van een speciaal daarvoor ontwikkeld format treft u voorbereidingen voor een analyse van dit HR vraagstuk. U zult in de praktijk ontdekken tegen welke belemmeringen u aanloopt tijdens de voorbereiding.

DAG III
HR Analytics realiseren

 • Hoe kunt u een actieplan maken voor het verbeteren van de HR Analytics voorwaarden in uw eigen organisatie?
 • HR Analytics succesvol inbedden in de dagelijkse HR praktijk
 • Effectief inzetten van HR Analytics binnen uw eigen HR afdeling: randvoorwaarden
 • Succesvol implementeren van HR Analytics
 • Realiseren van uw eigen ambities met HR Analytics
 • Wat heeft u nodig op het gebied van data, systemen en software, processen, besturing en competenties?
 • Verbeteren van de HR Analytics voorwaarden in uw eigen organisatie
 • U gaat aan de slag met het uitwerken van een actieplan voor het realiseren van uw eigen ambitie m.b.t. HR Analytics binnen uw organisatie en zet een volgende stap in de uitvoering van uw eigen pilottraject

Leerresultaten dag III

 • U weet wat de verschillende randvoorwaarden zijn voor een succesvolle realisatie van (verschillende ambitieniveaus voor) HR Analytics
 • U weet welke stappen u kunt zetten om op de korte en langere termijn de randvoorwaarden binnen de eigen organisatie te realiseren

Huiswerk
U gaat de randvoorwaarden voor de eerder geformuleerde ambitie met HR Analytics binnen uw eigen organisatie in kaart brengen. Daar waar nodig past u de opzet van uw pilot aan zodat u deze – gegeven het huidige niveau van de randvoorwaarden binnen uw organisatie – ook kunt uitvoeren. Vervolgens voert u de HR analyse ook daadwerkelijk uit.

DAG IV
Lessons Learned

 • Presentatie van alle actieplannen en pilot projecten
 • Feedback en tips
 • Zijn de randvoorwaarden voor uw eigen organisatie al op orde?
 • Was het nodig om de eigen analyse opzet te veranderen?
 • Wat waren uw ervaringen met de eerste uitvoering daarvan?

U weet nu in hoeverre de randvoorwaarden voor de succesvolle realisatie van uw eigen ambitie met HR Analytics binnen uw organisatie aanwezig zijn, welke zaken nog om verbetering vragen en wat een geschikte aanpak en wenselijke volgorde is om daarmee aan de slag te gaan.


Brochure aanvragen

Docent(en)

Hans van der Spek RI MMC
Hans van der Spek is manager van het kenniscentrum HRM van Berenschot en is met name werkzaam op het snijvlak IT, HR en Finance.

 

 Steven Marshall
Steven Marshall is eveneens verbonden aan Berenschot als adviseur op het gebied van strategische HRM. Steven leidt met name projecten op het vlak van de implementatie van HR Analytics, Strategische Personeelsplanning, organisatie ontwerp en procesverbetering en het opstellen van HR business cases.

Startdata

De training HR Analytics in de praktijk bestaat uit 4 lesdagen en wordt gehouden in Utrecht. De lestijden zijn van 9.30 uur tot 17.00 uur. U kunt op de volgende data deelnemen:

 

Houd de website in de gaten voor nieuwe data of vraag onze brochure aan zodat wij u kunnen informeren zodra er nieuwe cursusdata gepland zijn.

Inschrijven

De kosten van de 4-daagse training HR Analytics in de praktijk bedragen € 2.980,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief lunches, koffie, thee, het studiemateriaal en de huiswerkbegeleiding.

HR Analytics in de praktijk

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY NIEUWSBRIEF