Menu
NL
 

Predictive Profiling

Predictive Profiling is een wereldwijd zeer succesvolle methode om criminele en terroristische aanvallen te onderkennen en te stoppen

Predictive Profiling – opleidingsmogelijkheden

Optie 1: 7-daagse klassikale training inclusief het Predictive Profiling examen
Optie 2: in-company training waarin de Predictive Profiling methode wordt toegepast binnen uw sector of risicogebied

Zie ook de nieuwe opleiding Security Intelligence – proactief beveiligen van uw organisatie door het real time bijhouden van een actueel dreigingsbeeld

Predictive Profiling – dé beveiligingsmethode van nu

Predictive Profiling is de enige methode om, door middel van slimme interventie, criminele en terroristische activiteiten al in de voorbereidingsfase te onderkennen en te stoppen. Deze in Israël ontwikkelde methode heeft zich inmiddels wereldwijd als zeer succesvol bewezen. Ook in Nederland bestaat grote belangstelling om Predictive Profiling toe te passen.

Predictive Profiling is de meest proactieve beveiligingsmethode ter wereld

Predictive Profiling gaat uit van de mogelijkheden die tegenstanders hebben om uw organisatie met succes aan te kunnen vallen, in plaats van uw eigen mogelijkheden om een aanval te stoppen. Dit lijkt logisch, maar wordt in de praktijk nog zelden toegepast. Predictive Profiling is daarmee de meest proactieve beveiligingsmethode die er bestaat. Predictive Profiling is altijd een aanvulling op de bestaande beveiligingsorganisatie en is in beginsel geen vervanging.

Predictive Profiling – hoe werkt deze fascinerende methode?

Iedere technologie kan omzeild worden, omdat iedere technologie werkt op basis van ‘voorgeprogrammeerde’ en dus te leren configuraties. Criminelen en terroristen zijn daarentegen veel minder gewapend tegen ‘menselijke’, ‘onvoorspelbare’ interacties, zoals bijvoorbeeld de confrontatie met ‘een vraag’. Security Questioning – een gespecialiseerde bevragingsmethode – is dan ook een belangrijk wapen in de strijd tegen criminelen en terroristen. Er zijn wereldwijd talloze voorbeelden van dreigingen die verijdeld hadden kunnen worden door observatie en bevraging. 

Predictive Profiling – succesfactoren achter de methode

Niet alleen de Predictive Profiling methode wordt uitgelegd, maar ook de toepassingsmogelijkheden worden behandeld. Predictive Profiling is niet alleen toepasbaar in hoog risico omgevingen, maar kan overal worden toegepast. De methode is inmiddels met succes toegankelijk gemaakt voor diverse sectoren en risicogebieden. Zo krijgt u inzicht in de succesfactoren achter de methode. Er worden ook kritische kanttekeningen geplaatst, want profiling is geen trucje. Security experts en wetenschappers geven vanuit hun eigen ervaring en onderzoek inzicht in de mogelijkheden en resultaten die zij met Predictive Profiling hebben bereikt. De lessen worden ondersteund met realistische, praktische en interactieve oefeningen waardoor u het geleerde direct kunt toepassen in uw praktijk.

Predictive Profiling en Security Questioning (SQ)

Het meest effectieve wapen van een Profiler is het stellen van vragen, ofwel Security Questioning. Iemand die kwaadwillend is, kan zich immers niet voorbereiden op Security Questioning. Daarnaast kan Security Questioning in vrijwel iedere omgeving worden toegepast. Bijkomend voordeel is dat het stellen van vragen niets kost. Bovendien kan Security Questioning ook worden geleerd aan andere functionarissen dan beveiligingsfunctionarissen. Medewerkers die beschikken over de juiste competenties kunnen vanuit hun bestaande functie/rol hierdoor van grote toegevoegde waarde worden voor de veiligheid binnen uw onderneming. Minder procedures en een intelligente benadering van bezoekers zullen ook de klantgerichtheid van uw organisatie versterken.

Predictive Profiling – doel van de opleiding

De opleiding heeft tot doel u de methode Predictive Profiling aan te leren. Als Predictive Profiler wordt u getraind in het detecteren van afwijkend gedrag, verdachte indicatoren en het stellen van niet te voorspellen vragen (Security Questioning). Na afronding van de opleiding bent u in staat om verdachte personen en situaties op basis van indicatoren te herkennen en hierop adequaat te reageren. Bovendien krijgt u handvatten aangereikt om de Predictive Profiling methode in uw eigen organisatie of in die van uw opdrachtgevers te implementeren.

Predictive Profiling opleiding – exclusieve samenwerking en partners

De opleiding Predictive Profiling wordt in exclusieve samenwerking met SoSecure – de grondlegger van Predictive Profiling in Nederland –, het Kenniscentrum Security Intelligence (KSI) en exameninstituut IBEX aangeboden.

SoSecure
SoSecure is de grondlegger van Predictive Profiling in Nederland en is eigenaar van de Red Teaming Groep Nederland.

Kenniscentrum Security Intelligence (KSI)
Het Kenniscentrum Security Intelligence (KSI) stelt zich ten doel om alle bedrijven en organisaties in Nederland effectief gebruik te leren maken van alle beschikbare informatie en kennis voor hun beveiligingsproces. Een belangrijke pijler binnen de aanpak van het KSI hierin is het slaan van een brug tussen de wetenschap en de praktijk.

IBEX - Instituut voor Beroepsexamens
IBEX – Instituut voor Beroepsexamens – beschikt over meer dan 15 jaar ervaring in het opzetten, organiseren en afnemen van onafhankelijke examens. IBEX heeft met name ervaring in de vakgebieden arbo, veiligheid en milieu in een technische en industriële omgeving.

Predictive Profiling en Red Teaming – wat is een Red Team?

Red Teaming is het aanvallen van de eigen organisatie door een zogenaamd ‘Red Team’. Red Teaming richt zich op de situatie die voorafgaat aan een incident of calamiteit.

Red Teams worden samengesteld op basis van specifieke expertise en ervaring. De leden kunnen zowel van binnen als van buiten de organisatie komen. Een Red Team kan ad-hoc of op basis van een planning worden ingezet. Red Teaming kan ook op basis van peer-to-peer worden georganiseerd, zoals bij de Red Teaming Groep Nederland.

Red Teaming geeft inzicht in de mogelijkheden waar potentiële tegenstanders gebruik van kunnen maken. In dit opzicht heeft Red Teaming een directe relatie met Predictive Profiling als middel om een potentiële dreiging al in de voorbereidende fase te ontdekken. Red Teaming maakt daarom een belangrijk deel uit van de Predictive Profiling methode.

Red Teaming Groep Nederland

U ontvangt van ons een gratis lidmaatschap van de Red Teaming Groep Nederland. Als lid van de Red Teaming Groep Nederland profiteert u niet alleen van een exclusief en groeiend netwerk, maar kunt u ook regelmatig opleidingen en workshops volgen op het gebied van zowel Red Teaming als Predictive Profiling.

Competenties van een goede Profiler

In samenwerking tussen TNO, het Van Gogh museum, het rijksmuseum en SoSecure is een assessment ontwikkeld om de competenties van een goede Profiler te achterhalen. Deze exclusieve kennis wordt in de opleiding ingezet.

Predictive Profiling – voor wie is het diploma waardevol?

Predictive Profiling kan in principe uitgevoerd worden door alle medewerkers die werken in het te beschermen gebied. De opleiding is het meest geschikt voor professionals die met veiligheidsvraagstukken werken en incidenten in een vroeg stadium willen voorkomen, t.w.:

 • Functionarissen bij de Politie en Koninklijke Marechaussee
 • Inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 • Bijzondere opsporingsdiensten
 • Security managers verantwoordelijk voor het integrale veiligheidsproces
 • Human Resource managers
 • Adviseurs op beveiligingsgebied voor de overheid
 • Adviseurs op beveiligingsgebied voor het bedrijfsleven
 • Managers die te maken hebben met geweld tegen medewerkers
 • Bedrijfsrechercheurs

Predictive Profiling staat enorm in de belangstelling, schrijf u daarom vandaag nog in voor dit waardevolle en internationaal erkende diploma.

Opleiding Predictive Profiling – studiebelasting

De opleiding Predictive Profiling bestaat uit 7 lesdagen. Per lesdag moet u rekenen op ongeveer 2 uur zelfstudie. U sluit de opleiding af met een halve dag examen. De voorbereiding voor het examen kost u 1 à 2 dagen. Mocht u onverhoopt aan een lesdag niet kunnen deelnemen, dan bieden wij u de mogelijkheid om – in overleg – deze dag in te halen.

Predictive Profiling – training in meerdere talen

De Predictive Profiling opleiding wordt vooralsnog in het Nederlands en Engels aangeboden.

Predictive Profiling – niveau van de opleiding

Het niveau van de Predictive Profiling opleiding is post-HBO.

 

Programma

DAG I
Predictive Profiling: introductie

 • Introductie
 • Methoden en technieken van Predictive Profiling
 • Geschiedenis van Predictive Profiling
 • Concepten en definities
 • Relevante processen en cycli

DAG II
Red Teaming

 • Methoden en technieken van Red Teaming
 • Security doelstellingen
 • Risicoposities
 • Geschiedenis en definitie van Red Teaming
 • Red Teaming toepassingen in Security

DAG III
Het managen van Predictive Profiling

 • Analytische methoden en technieken
 • Methoden en technieken van verdachte indicatoren
 • Analyse in Proactieve Security
 • Dreiging versus risico
 • Alpha- en bèta-kansen en de Rumsfeld Matrix

DAG IV
Leugens en detectie

 • De wetenschap van leugendetectie
 • De praktijk van leugendetectie
 • Security Questioning in de praktijk
 • Een introductie in Controlled Cognitive Engagement

DAG V
Procedures en uitvoering

 • Methoden en technieken van Security Questioning
 • De Standaard Operationele Procedure (SOP)
 • Het ontwikkelen van de SOP
 • Het implementeren van de SOP
 • Introductie in Security Intelligence

DAG VI
Predictive Profiling en HRM

 • Predictive Profiling en Human Resource Management (HRM)

Predictive Profiling examentraining

 • Oefententamen
 • Examentraining

DAG VII
Red Teaming Oefening

 • Het uitvoeren van een Red Teaming Oefening op een locatie in Nederland

Brochure aanvragen

Certificaat

Iedere deelnemer ontvangt na afloop van de opleiding een Certificaat van Deelname (instituutsdiploma).

Diploma Predictive Profiling

Als u slaagt voor het (IBEX) examen, na afloop van de opleiding, ontvangt u het internationaal erkende Diploma Predictive Profiling.

Certified Profiling Expert (CPE) – hoe verkrijgt u deze titel?

Wanneer u het diploma Predictive Profiling heeft behaald kunt u het praktijkexamen doen. Door middel van het praktijkexamen kunt u aantonen dat u de opgedane theoretische kennis ook in de praktijk kunt toepassen. Dit praktijkexamen bestaat uit het uitvoeren van een praktijkopdracht, presenteren van deze opdracht en het verdedigen van uw conclusies voor de examencommissie. Het examen wordt eveneens door IBEX afgenomen. Als u het praktijkexamen met succes afrondt kunt u zich inschrijven in het Certified Profiling Expert (CPE®) register.

Docent(en)

De praktijklessen worden verzorgd door trainers die werkervaring hebben opgedaan bij inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Tevens hebben enkele trainers ervaring met inlichtingenvergaring in het internationale bedrijfsleven en met Security Profiling van passagiers op internationale luchthavens. Een aantal docenten heeft haar kennis en vaardigheden in Israël - de bakermat van Predictive Profiling - verder ontwikkeld. De theorielessen worden verzorgd door trainers die lesgeven aan Nederlandse Universiteiten en binnen de Nederlandse politie en opsporingsdiensten werkzaam zijn.

Uw docenten zijn:

Mr. Drs. Willemijn Aerdts
Willemijn Aerdts (IMF Academy)Willemijn Aerdts is eigenaar van Bureau Aerdts, dat zich richt op consultancy en advisering van op het gebied van beleid en veiligheid. Willemijn is als docent verbonden aan het Ad de Jonge Centrum voor Inlichtingen- en Veiligheidsstudies van de Universiteit van Amsterdam. Zij was onder andere andere werkzaam als onderzoeker bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Op dit moment is Willemijn Aerdts co-voorzitter van de Worldconnectors en als Global Shaper verbonden aan het World Economic Forum.

Wil Houtzager
Wil Houtzager (IMF Academy)Wil Houtzager is HR-organisatieadviseur en partner van NextHRM. NextHRM biedt een nieuwe generatie oplossingen voor de mens- en organisatievraagstukken van nu. Daarvoor was Wil HR-directeur bij Ernst & Young, directeur van de Human Capital Group van Deloitte en directeur van Lemniscaat School of Management.

Leen van der Plas RSE
Leen van der Plas (IMF Academy)Leen van der Plas is directeur van SoSecure en het kenniscentrum Security Intelligence. Leen heeft jarenlang onder dekmantel bij een anti-terreur- en inlichtingenafdeling van de Nationale Politie gewerkt. Hij heeft een rechercheteam 'zware georganiseerde criminaliteit' op Aruba geleid en implementeerde aldaar de bijzondere opsporingstechnieken. Hij heeft ook een criminele inlichtingeneenheid van een bijzondere opsporingsdienst geleid en was medeverantwoordelijk voor de fusie tussen het Landelijk Recherche Team, de Dienst Operationele Ondersteuning en de Dienst Bijzondere Recherche Zaken van het Korps Landelijke Politiediensten.

Willem Leeuwenkamp MSc
Willem Leeuwenkamp (IMF Academy)Willem Leeuwenkamp is onderzoeker en senior consultant bij SoSecure. Hiervoor was Willem lid van de Red Teaming Task Group van het Ad de Jonge Centrum voor Inlichtingen en Veiligheidsstudies. Willem is gespecialiseerd in Predictive Profiling, Red Teaming en informatiegestuurd werken. 

Dr. Bruno Verschuere
Bruno Verschuere (IMF Academy)Bruno Verschuere is hoofddocent forensische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Eerder promoveerde hij aan de Universiteit Gent. Bruno publiceerde artikelen over onder andere liegen en leugendetectie, psychopathie en angst. Ook publiceerde hij het boek Memory Detection (2011). Bruno geeft college in de opleiding Predictive Profiling over geheugen- en leugendetectie.

Mohamed Zoundri
Mohamed Zoundri (IMF Academy)Mohamed Zoundri is mede-eigenaar van expertisebureau Zaun dat gespecialiseerd is op het gebied van (jihadistische) radicalisering en de preventie daarvan. Mohamed is trainer radicalisering bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en is lid van het Europese Radicalisation Awareness Network (RAN). Mohamed is adviseur en expert op het gebied van de online en offline wereld van jihadisme/radicalisering.

Justin Piersma MSc
Justin Piersma is gastdocent Security Questioning, Justin is voormalig I-Sec bij Schiphol en heeft jarenlang gewerkt op de luchthaven als Controlled Cognitive Engagement (CCE) trainer.

Startdata

De opleiding Predictive Profiling bestaat uit 7 lesdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur plus een halve dag examen en wordt gehouden in de omgeving van Amsterdam. De lesdagen zijn:

Predictive Profiling - Training I

 • 14 + 28 februari 2020
 • 13 + 27 maart 2020
 • 10 + 24 april 2020
 • 8 mei 2020
 • 29 mei 2019 (examen)

Inschrijven

De kosten van de Predictive Profiling opleiding bedragen € 2.495,- per persoon. Dit bedrag is exclusief BTW en inclusief koffie, thee en studiemateriaal. De kosten van het theorie-examen bedragen € 175,-. Daarnaast wordt u gratis lid van de Red Teaming Groep Nederland en de Alumniclub Predictive Profiling. U wordt uitgenodigd voor expert meetings over Predictive Profiling en Red Teaming en u ontvangt publicaties van het Kenniscentrum Security Intelligence.

Certified Profiling Expert (CPE)
Als u tevens het praktijkexamen voor Vakbekwaamheid Security Profiling afrondt, kunt u zich laten inschrijven in het register 'Certified Profiler Expert (CPE)', waardoor u gerechtigd bent de titel CPE achter uw naam te zetten. De kosten van het praktijkexamen bedragen € 2.390,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief begeleiding en de presentatie van uw opdracht aan de examinatoren.

In-company

Al vanaf 5 deelnemers kunnen wij de Predictive Profiling opleiding in-company bij u organiseren. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

De in-house opleiding Predictive Profiling:

 • wordt volledig op uw eigen organisatie en/of risicogebied afgestemd;
 • wordt in uw eigen werkomgeving gegeven;
 • bespaart u tijd en geld; en
 • geeft u de ruimte om openlijk discussies te voeren omdat er geen buitenstaanders aanwezig zijn.

Partners

Uw logo of banner hier? Word dan partner! Als partner heeft u de mogelijkheid om u en uw organisatie permanent onder de aandacht te brengen van uw doelgroep, o.m. via onze website, marketingbrochures en nieuwsbrieven. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!